Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Metsänhoitoyhdistyslain muutokset linjattu

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsänhoitoyhdistyslain muutokset linjattu

Tiedote.
Julkaistu: 11.04.2013 klo 10:49
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen kertoi tänään MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa metsänhoitoyhdistyslain uudistamisen etenemisestä sekä sen keskeisestä sisällöstä.

Metsänhoitoyhdistyslain muutoksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä metsänomistajan valinnanvapautta omassa yhdistystoiminnassaan ja edunvalvonnassaan. Uudistus tulee lisäksi varmistamaan tasapuolisen kilpailuaseman eri toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla, mikä on ollut myös hallitusohjelmaan kirjattu tavoite.

"Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen on edennyt ministeriön johdolla nopeasti ja hyvässä yhteistyössä. Vaikka kyseessä on merkittävä muutos, asiaa valmistellut työryhmä onnistui tehtävässään hyvin ja saamamme palautteen mukaan koko metsäsektori on muutoksen periaatteiden takana, " kertoi ministeri Koskinen.

Uudistettavan metsänhoitoyhdistyslain perusperiaatteet ovat seuraavat:

  1. Metsänhoitoyhdistys on nimenomaan metsänomistajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä metsätaloutta ja heidän metsien hoidolleen asettamiensa muiden taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden toteutumista sekä toimia jäsentensä edunvalvojana näissä asioissa.
  2. Metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen niitä palveluja, joita he tarvitsevat metsäomaisuutensa hoidossa ja metsätalouden harjoittamisessa, ja järjestää jäsentensä käytettäväksi sitä varten tarvittavaa ammattiapua.
  3. Metsänhoitoyhdistyslaki ei enää jatkossa aseta yhdistyksille toimintarajoitteita metsätalouteen liittyvien palveluiden tai puukaupan suhteen. Yhdistyksillä ei ole myöskään lakisääteisiä velvoitteita yleisien metsäpoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Yhdistys ja sen jäsenet siis itse päättävät mitä palveluja oma yhdistys tuottaa jäsenilleen.
  4. Pakollinen metsänhoitomaksu poistuu ja metsänomistajilla on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi tai erota yhdistyksen jäsenyydestä vapaasti. Yhdistykset tekevät jatkossa itsenäisesti päätöksensä toimialueestaan.
  5. Uuden lain astuttua voimaan metsänhoitomaksuista kertyneet varat on käytettävä toimialueen metsänomistajien metsänhoidolliseen ja metsätaloutta edistävään neuvontaan, koulutukseen ja tiedotukseen sekä metsänhoitoyhdistysten hallinnollisiin tehtäviin nykyisen lain mukaan.
Hallituksen esityksen luonnos lähetetään jo toukokuussa lausuntokierrokselle. Eduskuntaan lakiehdotus on tarkoitus viedä syksyllä 2013. Esityksen mukaan viimeinen kannettava metsänhoitomaksu koskisi verovuotta 2013.
 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Tiina Rytilä, ministerin erityisavustaja, p. 0295 16 2132
Juha Ojala, osastopäällikkö, p. 0295 16 2415

Liite: Ministeri Koskisen puhe


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs