Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Kuntien talousarvioiden mukaan verotulot kasvavat keskimäärin kaksi prosenttia vuonna 2009

Tilastokeskus

Kuntien talousarvioiden mukaan verotulot kasvavat keskimäärin kaksi prosenttia vuonna 2009

Julkaistu: 26.02.2009 klo 11:28
Julkaisija: Tilastokeskus

Kunnat odottavat taloutensa kiristyvän tänä vuonna. Vuoden 2009 talousarvioissa verotulojen arvioidaan olevan kaksi prosenttia ja valtionosuuksien kuusi prosenttia suuremmat kuin vuoden 2008 tilinpäätösarvioissa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pienenee lähes viidenneksellä, koska verorahoitus ei riitä kattamaan toimintakatteiden kuuden prosentin heikkenemistä.

Kunnat odottavat taloutensa kiristyvän tänä vuonna. Vuoden 2009 talousarvioissa verotulojen arvioidaan olevan kaksi prosenttia ja valtionosuuksien kuusi prosenttia suuremmat kuin vuoden 2008 tilinpäätösarvioissa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pienenee lähes viidenneksellä, koska verorahoitus ei riitä kattamaan toimintakatteiden kuuden prosentin heikkenemistä. Tulorahoituksen hiipuessa investointien yli kahdeksan prosentin kasvu johtaa kuntien velkaantumisen tuntuvaan nopeutumiseen. Myös kuntayhtymien rahoitusaseman odotetaan heikkenevän. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien ja kuntayhtymien talousarviotilastosta.

Vuoden 2009 talousarvioiden mukaan kuntien ja kuntien liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate on lähes 1,6 miljardia euroa. Manner-Suomen kunnilta tammikuussa koottujen tilinpäätösarvioiden mukaan vuosikate oli vuonna 2008 lähes 350 miljoonaa suurempi, yli 1,9 miljardia euroa. Kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten vuosikate heikkenee talousarvioiden mukaan 30 miljoonalla eurolla, jääden alle 400 miljoonan.

Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien vuosikate riittää kattamaan 97 prosenttia poistoista, mutta vain 41 prosenttia investoinneista. Vastaavat luvut kuntayhtymillä ovat 106 ja 57 prosenttia. Kunnat joutuvat rahoittamaan suuren osan investoinneistaan lainalla. Talousarvioiden mukaan kuntien pitkäaikainen velka lisääntyy lähes 1,2 miljardilla ja kuntayhtymien 200 miljoonalla.

Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kunnille ja kuntayhtymille tehtyyn tiedonkeruuseen, joka on toteutettu tammikuussa 2009.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talousarvioista 2008-2009 ja tilinpäätösarvioista 2008, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
TA 2008 TPA1 2008 TA 2009 TA 2008 TPA1 2008 TA 2009
Toimintakate -21 696 -21 847 -23 170 426 468 460
Verotulot 17 118 17 422 17 932


Valtionosuudet 6 233 6 380 6 798


Korkotuotot 200 270 270 14 28 17
Muut rahoitustulot 240 252 241 6 5 2
Korkokulut 394 410 468 41 41 47
Muut rahoituskulut 27 150 23 37 35 35
Vuosikate 1 675 1 918 1 581 369 426 396
Poistot ja arvonalentumiset 1 576 1 538 1 625 362 360 373
Satunnaiset tuotot 87 255 161 4 9 0
Satunnaiset kulut 1 10 0 0 3 3
Tilikauden tulos 185 625 116 11 71 20
Investointimenot yhteensä 3 704 3 488 3 818 663 584 697
Rahoitusosuudet investointimenoihin 187 144 188 11 8 20
Investointihyödykkeiden myyntitulot 466 849 527 16 33 12
Antolainasaamisten lisäykset 77 367 193 25 17 4
Antolainasaamisten vähennykset 56 87 56 24 19 1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 990 1 375 2 237 261 191 275
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 968 987 1 063 70 76 77

1 Tilinpäätösarvio (ei sisällä Ahvenanmaan kuntia ja kuntayhtymiä)

Lähde: Kuntien talousarviot 2009, Kuntayhtymien talousarviot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Heikkilä  (09) 1734 2309, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs