Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Isot yritykset ja kunnat kiinnostuivat työpankkimallista

Työpankki

Isot yritykset ja kunnat kiinnostuivat työpankkimallista

Tiedote.
Julkaistu: 23.02.2016 klo 07:52
Julkaisija: Työpankki

Kaksi isoa valtakunnallista yritystä, Transval Henkilöstöpalvelut Oy ja HR-Yhtiöt Oy, ovat liittyneet työpankkiyritysten kasvavaan joukkoon. Uusien yritysten myötä suomalaiset työpankit työllistävät tänä vuonna jo lähes kymmenentuhatta työntekijää, joista kolmasosa on juuri työpankkitoiminnan kohderyhmää eli osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria, joilla ei ole koulutusta. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana kokeiluna kuusi vuotta sitten käynnistynyt työpankkitoiminta jatkuu vuoden 2016 ajan. Kokeilussa on käynnissä loppukiri: toimintaa kehitetään ja arvioidaan osana hallituksen työvoimahallinnon uudistamiseen liittyvää kärkihanketta. Myös kunnissa odotetaan työpankeista ratkaisua työttömyyden hoitoon.

Suomen suurimmassa sisälogistiikan palveluja tarjoavassa yrityksessä Suomen Transval Group Oy:ssä kiinnostuttiin työpankkitoiminnasta viime kesänä. Yli 2 000 henkilöä työllistävään konserniin kuuluva Transval Henkilöstöpalvelut Oy toimi aiemminkin työpankin tavoin.

”Tarjoamme asiakkaillemme henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluja ja toimimme usein rekrytointiväylänä konsernin muille yhtiöille”, toimitusjohtaja Antti Saarinen kertoo.

Työntekijät työllistyvät sekä ulkopuolisiin yrityksiin että konsernin omiin töihin. Työpankin perusmallin mukaisesti tavoitteena on työllistää työtön mahdollisimman pitkään ja ehyeen työsuhteeseen.

”Kun meillä on työpankin kaltainen työllistämispalkkiojärjestelmä käytössä, voimme saada asiakasyrityksemme palkkaamaan meiltä vuokratut henkilöt pysyviksi työntekijöiksi. Näin teemme itse tilaa uusille työntekijöille. Toiminta on täysin työpankin mallin mukaista, ja kaikki voittavat”, Saarinen visioi. 

Kannustimet houkuttelevat isoja yrityksiä mukaan 

Työpankkikokeilu on tarjonnut monille yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja kasvuun sekä tuhansille työttömälle pysyvän työpaikan. Työpankkeina toimivat yritykset palkkaavat työntekijöitä ensin omaan yritykseensä, ja siirtävät heidät myöhemmin toisiin yrityksiin vakituisiin työsuhteisiin.

Mikäli työpankki onnistuu löytämään kohderyhmään kuuluvalle työpaikan toisessa yrityksessä, maksetaan siitä työllistämispalkkio. Julkisen talouden kannalta on mielekkäämpää maksaa työllistämisestä palkkio työttömyyskorvauksen sijaan.

Nykyiset 13 työpankkia työllistävät sopimusten mukaan noin 9 000 henkilöä vuonna 2016. Kannusteiden myötä yrityksiltä löytyy halua ja mahdollisuuksia lisätä pitkään työttömänä olleiden osuutta henkilökunnastaan ja työllistää näin vaikeasti työllistettäviä rakennetyöttömiä.

Transval Henkilöstöpalvelujen ja HR-Yhtiöiden kaltaiset isot yritykset lähtevät mukaan, kun kannusteet ovat kohdallaan ja toiminta on yrityksille kannattavaa. Jos onnistumme näiden isojen yritysten kanssa, työpankkitoiminnalla on kaikki mahdollisuudet avoinna. Toiminta on nyt hyvässä vauhdissa”, työpankkikokeilun johtaja Aarne Kuusi sanoo. 

Työpankeista ratkaisu kuntien työllistämisvelvoitteisiin

Kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä selvitetään hallituksen kärkihankkeessa parhaillaan. Työpankkikokeilussa seurataankin nyt mielenkiinnolla, miten työpankit onnistuvat yhteistyössä kuntien kanssa. Osana työpankkikokeilua Porvoossa etsitään tiivistä yhteistyömallia yrityksille, kaupungille ja työllistämistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle (TYP).

Porvoon työllisyyspalveluiden päällikön ja Porvoon TYP:a johtavan Mikko Viitasen mukaan yhteistyö vauhdittaisi tuntuvasti pitkäaikaistyöttömien pääsyä työelämään ja vieläpä pysyviin työsuhteisiin pätkätöiden sijaan. Viitanen näkee työpankit valtion ja kunnan kumppaneina työllistäjinä ja työvoimapalveluiden tuottajina.

“Työpankkiyhteistyön avulla voimme vähentää työttömyyden hoidosta kunnille aiheutuvia kustannuksia. Työpankin vahvuus on siinä, että se työllistää pitkäaikaistyöttömät pysyväisluonteisesti yrityksiin. Tämä ei onnistu kuntien nykyisillä toimenpiteillä kuten esimerkiksi kuntouttavalla työtoiminnalla”, Viitanen muistuttaa.

 

Lisätietoa

www.tyopankki.fi

Kaikki työpankit (pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kannonkoskella, Keravalla, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Pieksamäellä, Seinäjoella, Tampereella, Tuusulassa ja Vaasassa)

Video työpankkitoiminnasta (YouTube)

Suomalaiset työpankit työllistävät ja kasvavat (Tiedote 15.4.2015)

Yle / Ajankohtainen kakkonen 7.8.2015: Työpankit

Suomen Transval Group, Transval Henkilöstöpalvelut Oy

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Mikä työpankki?

Työpankki on yritys, joka tarjoaa vuokraus- ja rekrytointipalvelujensa avulla työpaikan pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja työttömille nuorille, joilla ei ole ammattitutkintoa. Työpankilla voi olla myös omaa tuotantoa, alihankintaa ja palveluja. Työpankki voi palkata työntekijöitä ensin omaan yritykseen, jolloin pitkään työttömänä ollut tai osatyökykyinen hioo valmiuksiaan toimia työelämässä. Kun työntekijä on valmis siirtymään toisen yrityksen töihin, hänelle etsitään jatkotyöpaikka. Hänet voidaan myös vuokrata ulkopuoliseen yritykseen. Tavoite on vuokrauksen jälkeen saada työtä tarjoavasta yrityksestä pysyvä työpaikka. Mikäli työpankin työntekijä onnistutaan siirtämään toiselle työnantajalle, maksetaan työpankille työllistymispalkkio.

Työpankkitoiminnan kustannukset ja vaikutukset

Nykyiset 13 työpankkia työllistävät sopimusten mukaan noin 9 000 henkilöä vuonna 2016. Työllistetyistä noin 3 500 on heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä tai työttömiä nuoria, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Heidän tekemänsä työpanos on 1 900 henkilötyövuotta. Heidän työllistämisensä säästävä vaikutus julkiseen talouteen on 42,8 milj. euroa.

Työpankkitoiminnan kustannukset valtiolle ovat arviolta 5,8 milj. euroa vuonna 2016. Ne koostuvat työpankeille maksetuista työllistämisbonuksista ja muista toimintamenoista (STM 3,2 milj. euroa) sekä palkkatuista (TEM). Kun nämä suorat kustannukset vähennetään, työllistämisen säästävä nettovaikutus julkiseen talouteen on 37 milj. euroa vuonna 2016. 

Työpankkien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 68 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön laskelmien perusteella rakenteellisen työttömyyden alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä eli noin 27 000 pitkäaikaistyöttömällä vahvistaa julkisen talouden tasapainon ja bruttokansantuotteen suhdetta 0,3 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 600 miljoonaa euroa (VM 29.11.2013).

Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön hanke, jossa kehitetään liiketoimintamallia helpottamaan osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien sekä muiden heikossa asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs