Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Hallitus sopi vuoden 2010 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

Hallitus sopi vuoden 2010 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

Julkaistu: 11.05.2010 klo 13:06
Julkaisija: Valtioneuvosto

Hallitus sopi tiistaina 11. toukokuuta kuluvan vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Määrärahojen nettolisäys on 328 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa on ns. vaalikauden menokehykselle ulkopuolisia menoja, joissa suurin yksittäinen menoerä, 324 miljoonaa euroa, on Suomen osuus Pohjoismaiden kanssa neuvotellusta Latvian valtiolle annettavasta lainasta.

Hallitus sopi tiistaina 11. toukokuuta kuluvan vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Määrärahojen nettolisäys on 328 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa on ns. vaalikauden menokehykselle ulkopuolisia menoja, joissa suurin yksittäinen menoerä, 324 miljoonaa euroa, on Suomen osuus Pohjoismaiden kanssa neuvotellusta Latvian valtiolle annettavasta lainasta.

Määrärahoja lisätään lisätalousarvioesityksessä muun muassa ammatilliseen koulutukseen ja yliopistojen toimintaan. Lisätalousarvioehdotukseen sisältyy myös monia muita määrärahojen uudelleenkohdennuksia, lisäyksiä ja vähennyksiä.

Yhteisöveron tuottoarviota korotetaan

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota korotetaan yhteensä 843 miljoonalla eurolla, johtuen pääosin aiempaa korkeammasta yhteisöveron tuloarviosta. Yhteisöveron tuloarviota korotettaisiin alkuvuoden kertymätietojen ja toimintaylijäämän kasvuennusteen korotuksen perusteella 712 miljoonalla eurolla. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 110 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua enemmän.

Vuoden 2010 nettolainanottotarve alenee 1,9 miljardilla eurolla noin 12 miljardiin euroon

Hallitus esittää, että valtion kassaa pienennetään tulouttamalla vuosilta 2008 ja 2009 kertyneestä kumulatiivisesta ylijäämästä yhteensä 1 355 miljoonaa euroa. Varsinaisten tulojen 843 miljoonaa euron nousu, määrärahojen 328 miljoonan euron nettolisäys ja kumulatiivisen ylijäämän 1 355 miljoonan euron käyttö huomioon ottaen vuoden 2010 nettolainanottotarve alenee 1,9 miljardilla eurolla. Kuluvan vuoden nettolainanotto olisi siten noin 12 miljardia euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan reilut 76 miljardia euroa, mikä on noin 43 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Menoarvioissa lisäyksiä ja tarkennuksia

Ammatillisen koulutuksen määrärahoja lisätään 7,7 miljoonalla eurolla. Yliopistojen toimintaan kohdennettavaa rahoitusta hallitus ehdottaa lisättäväksi yhteensä 24,6 miljoonalla eurolla.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuviin menoihin hallitus esittää 30,5 miljoonan euron lisäystä vuonna 2010 vastaanoton piirissä olevien henkilöiden määrän arvion tarkennuttua 5400 henkilöön. Maahanmuuttoviraston toiminnan turvaamiseen esitetään 2,6 miljoonan euron määrärahalisäystä ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen paluun edistämiseen 0,4 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten toimintamenoihin esitetään 0,9 miljoonan euron lisäystä.

Perusväylänpidon määrärahoja lisättäisiin 4 miljoonalla eurolla jäänmurron lisääntyneiden kustannusten johdosta. Lisäksi perusväylänpidon määrärahoja esitetään lisättäväksi 3,8 miljoonalla eurolla yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettujen TEN-avustusten tuloutusmääriä vastaavasti. Liikenneväylien maanhankintoihin lisättäisiin 10,2 miljoonaa euroa. Valtatie 14 Savonlinnan keskustan toisen vaiheen rakentamisen aikaistaminen syksyllä varmistetaan osoittamalla hankkeelle 5 miljoonan euron määräraha. Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan hankkeelle 80 miljoonan euron sopimusvaltuus. Lisäksi eräiden liikennehankkeiden viivästymisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan siten, että määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 13,8 miljoonalla eurolla.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille maatalouden valvontatehtäviin esitetään 2,4 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Valtion aluehallintoviraston toimintamenoihin esitetään 1,9 miljoonan euron lisäystä.

Tuulivoiman tutkavaikutusten selvittämiseen osoitetaan 180 000 euroa.

Hallitus esittää, että Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamiseen lisätään 15 miljoonaa euroa nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoitukseen sekä kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan.

IT-hankkeisiin ja sähköisen asioimiseen edistämiseen panostetaan useiden eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Tuottavuuden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta kohdennetaan 0,5 miljoonaa euroa aluehallintovirastolle lähinnä sähköisen asioinnin kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä 2 miljoonaa euroa Rajavartiolaitokselle rajatarkastusten osittaiseen automatisointiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien parantamiseen esitetään 200 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä vuodesta 2010 alkaen sopimuksia uuden supertietokoneen ja datakeskuksen hankkimiseksi.

Terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseksi esitetään Kansaneläkelaitokselle 3,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Samoin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle esitetään varmennepalvelujen toteuttamiseen 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkan purkuun esitetään 350 000 euroa.
Muutosturvan toimenpiteisiin esitetään 7,5 miljoonan euron lisäystä. Tämä kasvattaa toimenpiteiden piirissä olevien määrää keskimäärin 800 henkilöllä kuukaudessa.

Työttömyyskehitystä ja työttömyysturvaetuuksien käyttöä koskevien arvioiden täsmentymisen vuoksi hallitus esittää perusturvan rahoitukseen 24 miljoonan euron lisämäärärahaa. Työmarkkinatuen tarvearvion alentumisen vuoksi voidaan samalla vähentää työmarkkinatuen rahoitusta 21 miljoonalla eurolla.

Metsähallitukselle esitetään 1,2 miljoonan euron määrärahaa Liminganlahden luontokeskuksen rakentamishankkeeseen. Nuuksiokeskus Oy:n osakepääoman korottamiseen esitetään lisättäväksi 2,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 1 miljoonan euron lisämäärärahaa kiinteistökohtaisesti annettavaan neuvontaan haja-asutusalueiden talousvesien käsittelystä. Monitoimialuksen öljynkeräysjärjestelmän hankintaan esitetään 2 miljoonaa euroa.

Valtionvelan korkomenoarvioarvio on alentunut lähinnä markkinakorkojen tason alentumisen vuoksi 100 miljoonalla eurolla.

 

Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. 09 1603 3036 ja apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala, p. 09 1603 3105, valtiovarainministeriö

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs