Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Finansministeriet begär utlåtanden om förslagen från projektet för att utveckla den offentliga förvaltningens kundservice

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet begär utlåtanden om förslagen från projektet för att utveckla den offentliga förvaltningens kundservice

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.06.2013 kl. 16:22
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Förslagen från projektet för utveckling av den offentliga förvaltningens kundservice (Kundservice2014) som tillsattes i januari 2012 är färdiga. Ministeriet har skickat slutrapporten, som innehåller ett utkast till en regeringsproposition om en lag om den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice, på remiss. Även andra parter än de som fått begäran om utlåtande, kan uttala sig i ärendet. Utlåtandena ska vara ministeriet tillhanda senast den 13 september 2013.

Kundservice2014-projektet föreslår ny lagstiftning enligt vilken kommunerna ska svara för grundandet och underhållet av den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen. Servicestället ska vara beläget så att åtminstone 90 procent av invånarna inom dess verkningsområde är bosatta inom högst 40 kilometers avstånd.

Det föreslås att de gemensamma serviceställena alltid ska tillhandahålla värdkommunens egen kundservice samt polisens tillståndstjänster, Skatteförvaltningens, magistraternas, arbets- och näringsbyråernas, servicecentren för arbetskrafts samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster. FPA, Lantmäteriverket och ett antal andra statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster på avtalsbasis vid de gemensamma kundserviceställena. Lokalerna kan även inrymma aktörer från den privata och den tredje sektorn.

Vid de gemensamma kundserviceställena betjänas kunderna antingen på plats eller via videouppkoppling. Personlig kundservice tillhandahålls av servicerådgivare som anställts av kommunen. I sådana fall då servicen förutsätter kännedom om myndighetens verksamhetsområde erbjuds servicen av en expert i myndighetens tjänst antingen via distansservice eller i vissa fall vid det gemensamma servicestället. Kunderna styrs i första hand till att utnyttja digitala tjänster ifall tjänsterna som söks finns tillgängliga på webben.

På dinasikt.fi öppnas en diskussion om ämnet som pågår under sommaren och början av hösten. Ministeriet kommer att presentera förslagen i augusti (v 33-34) vid regionala tillställningar i S:t Michel, Uleåborg, Tammerfors och Helsingfors.

Begäran om utlåtande och tillhörande frågor

Slutrapport (på finska)

Projektsida

Ytterligare information: Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147, Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177 och Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs