Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Evli vald till bästa kapitalförvaltare för samfund 2015

Evli Pankki Oyj

Evli vald till bästa kapitalförvaltare för samfund 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.11.2015 kl. 15:04
Utgivare: Evli Pankki Oyj

Evli har valts till Finlands bästa kapitalförvaltningshus i den färska kundenkäten om kapitalförvaltning för samfund SFR 2015 (individuell kapitalförvaltning + fonder, övergripande kvalitet).* Evli fick priset ”SFR Platinum Award” för bästa samfundskapitalförvaltning. I år delades första platsen av två kapitalförvaltare.

Evli blev det mest anlitade kapitalförvaltningshuset i Finland bland sammanlagt 12 kapitalförvaltare. 60 procent av de samfund som svarade på enkäten anlitar Evlis kapitalförvaltningstjänster.

Evli rankades som etta i kategorin placeringsverksamhetens avkastning. Evlis avkastning var bäst för både den ett- och treåriga perioden. Dessutom anses Evli vara det mest attraktiva kapitalförvaltningshuset i kundernas bedömningar avseende ändringar av kapitalförvaltare under de följande 12 månaderna.

"Den positiva responsen från kunderna är för Evli ett viktigt tecken på uppskattning och förtroende. Eftersom vi redan har betjänat krävande samfund i 30 år kan vi konstatera att expertis och tjänster som utgår från kundens individuella intressen ger det bästa resultatet. Vi värnar om detta utan att pruta när det gäller alla våra kunder", säger vd Maunu Lehtimäki.

I SFR–kundenkäten bedömde de största institutionella placerarna i Finland med 14 kriterier kapitalförvaltningsföretagens individuella kapitalförvaltningstjänster och placeringsfonder. I enkäten deltog bland annat försäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, allmännyttiga stiftelser, kyrkliga samfälligheter och kommuner. SFR är en uppskattad kundenkät bland de största institutionella placerarna i Finland.

*= ”SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report”; Investment Services Combined (Asset Management & Mutual Funds). Scandinavian Financial Research.

Evli Bank Abp

Evli är en äkta privat bank som har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner och samfund att öka sin förmögenhet. Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, såsom förmedling av aktier och andra placeringsprodukter, market making och placeringsanalys samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evlis kunder utgörs å ena sidan av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, deras familjer och företag med kopplingar till dem samt å andra sidan av institutionella kunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag. Evli har över 200 anställda. Evlis förvaltade kundmedel uppgår till 8,5 miljarder euro (netto 9/2015). www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs