Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Energiapuu ja -turve voivat tuoda Suomeen 15 000 uutta työpaikkaa

Bioenergia ry

Energiapuu ja -turve voivat tuoda Suomeen 15 000 uutta työpaikkaa

Tiedote.
Julkaistu: 13.02.2015 klo 06:00
Julkaisija: Bioenergia ry

Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla.

Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Puolet suomalaista -skenaarion mukaan vuonna 2030 lasku pienenisi lähes puoleen eli 4 miljardiin.

Puolet suomalaista -skenaarion toteutuminen edellyttää tuontienergian korvaamista kotimaisilla polttoaineilla useilla eri sektoreilla. Uusiutuvan puuenergian käytön kasvu tulisi ohjata liikenteeseen sekä lämmön- ja sähköntuotantoon.

Bioenergia ry:n Puolet suomalaista -skenaariossa öljyä korvataan tieliikenteessä uusiutuvalla dieselillä ja biokaasulla. Myös lentoliikenteessä on mahdollista nostaa biopolttoaineiden käyttöä. Puulla ja turpeella korvataan lämmön- ja sähköntuotannossa fossiilisia tuontipolttoaineita.

Energiaomavaraisuuden nostaminen edellyttää, ettei puulla korvata toista kotimaista, turvetta. Turpeen käyttö on laskenut jyrkästi viime vuosina ja sen käyttö on palautettava 2000-luvun hyvien vuosien tasolle.

Työtä, investointeja ja helpotusta kauppavajeeseen

Kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 %:n energiaomavaraisuuden myötä 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on erittäin rajallisesti.

Kotimaisten polttoaineiden käytön kasvu synnyttäisi Suomeen merkittävät investoinnit. Tarvittavat uudet voimalaitokset, lämpökattilat, turvetuotantoalueet, biojalostamot, koneet ja laitteet nousisivat arvoltaan 4,5 miljardiin euroon.

Puolet suomalaista -skenaariossa vahvistetaan, että mahdollisuus on sekä puuenergian että metsäteollisuuden kasvuun. Vuonna 2013 puun käyttö, mukaan lukien hakkuutähteet, oli 69 milj. m³, joka voidaan nostaa kestävästi vuosina 2020−2030 101 milj. m³:oon.

Bioenergia-ala yhdistää poikkeuksellisella tavalla energiantuotannon ja teknologiaosaamisen. Jokaisen bioenergiaketjun jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvaa suomalaista teknologiaosaamista ja vientimahdollisuuksia.

Saatavuudessa ja kilpailukyvyssä parannettavaa

Puolet suomalaista -skenaario toteutuminen edellyttää kotimaisten polttoaineiden saatavuuden turvaamista  ja bioenergian kilpailukyvyn parantamista.

Puolet suomalaista 2030 edellyttää:

  • nuorten metsien hoitohakkuita lisäävän Kemera-tuen jatkoa ja turvetuotannon luvituksen yksinkertaistamista ja nopeuttamista
  • kotimaisten polttoaineiden osuuden nostamista liikenteessä nykyistä kunnianhimoisemmalla ja myös biokaasua koskevalla jakeluvelvoitteella vuodelle 2030
    • turpeen veron poistamista ja metsähakkeen tuen nostamista vastaavalla tavalla

Liite: Puolet suomalaista, Bioenergia ry:n skenaario

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jyrki Peisa, Bioenergia ry, puh. 050 364 0836

Liitetiedostot

Bioenergia ry valvoo kotimaisten polttoaineiden tuottajien ja käyttäjien etuja. Se edustaa koko bioenergian hankintaketjua maanomistuksesta ja koneyrittäjistä energia- ja metsäyhtiöihin. Yhdistyksen jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja kattavat 90 prosenttia kotimaisen energian tuotannosta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs