Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Danske Bank Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Danske Bank

Danske Bank Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Tiedote.
Julkaistu: 22.07.2015 klo 09:30
Julkaisija: Danske Bank

 

Toimitusjohtaja Risto Tornivaara: Luotto- ja talletuskannat kehittyivät myönteisesti vaikeassa markkinatilanteessa

”Toimintaympäristö pysyi alkuvuonna erittäin haasteellisena. Korkotaso oli edelleen poikkeuksellinen matala, ja Kreikan kriisi lisäsi epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Haastavassa tilanteessa Danske Bank Oyj –konserni, Danske Bank A/S -konsernin Suomen tytäryhtiö, paransi tulostaan. Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon voitto ennen veroja oli 113 miljoonaa euroa, 9 prosenttia vertailukautta enemmän. Suotuisaan tuloskehitykseen vaikutti määrätietoinen työ pankin kulurakenteen kehittämiseksi sekä luottotappioiden pienentyminen.

Pankin kulu-tuotto -suhde parani edellisvuodesta 2 prosenttiyksikköä ollen 60,5 prosenttia. Korkoympäristö painoi pankin korkokatetta, joka laski 2 prosenttia. Palkkiotuotot olivat miltei edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan tuotot olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 293 miljoonaa euroa, kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Danske Bankin tavoitteena on olla suomalaisten luotetuin pankkikumppani.  Asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti kaikissa liiketoiminnoissamme, ja vahvistui etenkin keskisuurten ja suurten yritysasiakkaittemme keskuudessa. Asiakkaidemme luottamus näkyi luotto- ja talletuskantojemme kehityksessä, johon voimme vaikeassa markkinatilanteessa olla tyytyväisiä sekä henkilö- että yritysasiakasliiketoiminnassa.

Uusien asuntolainojen määrä kasvoi vaivattomaan asiointiin keskittyvien kampanjoidemme vauhdittamana yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Yli 22 000 kotitalousasiakastamme puolestaan hyödynsi Suomen talouden vauhdittamiseksi tarjottua mahdollisuutta asuntolainojen lyhennysvapaaseen, mikä vapautti noin 110 miljoonan euron arvosta varoja kotitalouksien käyttöön.

Suomalaisyritysten investointihalukkuudessa näkyy pitkän taantuman jälkeen positiivisia merkkejä. Rahoituksessa on hyödynnetty aktiivisesti yrityslainamarkkinoita, ja yritykset ovat rohkaistuneet myös listautumaan pörssiin pitkän tauon jälkeen. Danske Bankin Corporate Finance –liiketoiminnalle vuoden alkupuolisko oli menestys; olimme mukana järjestämässä suurimpia listautumisanteja sitten vuoden 2006, ja meillä oli tärkeä rooli useissa suurissa rahoitusjärjestelyissä.

Danske Bank Oyj -konsernin vakavaraisuus on erittäin hyvä, ja vakavaraisuussuhdelukumme oli kauden lopussa 15,5 prosenttia (14,5% vuoden 2014 lopussa). Danske Bankin tavoitteena on kasvaa Suomessa, ja tähän vahva vakavaraisuutemme antaa hyvän pohjan.”

Danske Bank Oyj –konsernin avainluvut

 

 

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Korkokate

Milj. e

151

154

315

Tuotot yhteensä

Milj. e

293

302

603

Kulut yhteensä

Milj. e

177

189

373

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 1)

Milj. e

3

10

17

Voitto ennen veroja

Milj. e

113

104

214

Kulu-tuotto -suhde

%

60,5

62,5

61,8

Tase kauden päättyessä

Milj. e

31 647

27 037

29 692

Oma pääoma kauden päättyessä

Milj. e

2 428

2 416

2 502

Oman pääoman tuotto 2)

%

6,3

6,9

6,9

Vakavaraisuus

%

15,5

14,2

14,5

Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 3)

 

1 923

1 811

1 709

Koko pääoman tuotto 2)

%

0,5

0,6

0,6

Omavaraisuusaste

%

7,7

8,9

8,4

 

1) Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista sisältävät arvonalentumistappiot, niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja luottotappioiden palautukset.

2) Annualisoitu

3) Esitystapaa muutettu vuodelle 2015 niin, että tuntityöntekijät on otettu mukaan FTE -lukuun. Vertailukauden lukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

Danske Bank Oyj on osa Danske Bank –konsernia. Danske Bank Oyj:n lisäksi Danske Bankin Suomen toiminnot käsittävät Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliikkeen.

Danske Bank Suomen toimintojen avainluvut

 

 

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Tuotot yhteensä

Milj. e

326

333

663

Voitto ennen veroja

Milj. e

136

125

249

Tase kauden päättyessä

Milj. e

33 017

28 578

31 128

Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa

 

2 228

2 122

1 999

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Finanssivalvonta on 6.7.2015 julkistamassaan päätöksessä määritellyt Danske Bank Oyj:n luottolaitoslain mukaiseksi kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti merkittäväksi luottolaitokseksi (O-SII). Samassa yhteydessä Finanssivalvonta asetti Danske Bank Oyj:lle merkittävänä instituutiona 0,5%:n lisäpääomavaatimuksen, joka pitää täyttää ydinpääomalla. Uusi vaatimus on täytettävä 7.1.2016 alkaen.

Lisäksi Danske Bank Oyj sai heinäkuussa 2015 Suomen Finanssivalvonnalta luvan käyttää F-IRB -mallia luottoriskin riskipainotettujen saatavien (REA) laskennassa yrityssalkulle. Lupa tullaan ottamaan käyttöön syyskuun 2015 lopussa.

 

Näkymät vuodelle 2015

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan erittäin vaatimattomana myös vuoden 2015 loppupuolella ja nojautuvan pääasiassa viennin kasvuun länsimarkkinoille ja Yhdysvaltoihin.

Luotonannon henkilö- ja yritysasiakkaille odotetaan jatkavan hienoista kasvua myös loppuvuoden aikana. Alhaisen kotimaisen kysynnän, melko hiljaisen asuntomarkkinan ja alhaisena pysyvän korkotason johdosta odotamme kuitenkin korkokatteen ja tuottojen yhteensä laskevan hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Kulujen odotetaan laskevan edelliseen vuoteen verrattuna, sillä tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuutta ja toimintaprosesseja vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Kaiken kaikkiaan odotamme, että voitto ennen arvonalentumistappioita vuodelle 2015 on hieman parempi kuin vuonna 2014.

Luottojen ja saamisten arvonalentumisten odotetaan pysyvän suurin piirtein linjassa edellisen vuoden tason kanssa ja näin tuloksen odotetaan myös pysyvän vuoden 2014 tasolla.

Odotuksiin sisältyy epävarmuutta ja lopputulos riippuu taloudellisista olosuhteista. Erityistä epävarmuutta liittyy trading-tuottoihin ja lainojen arvonalentumisiin.

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

Danske Bank Oyj –konsernin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja löytyy pankin internet-sivuilta osoitteesta www.danskebank.fi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj Haastatteluja varten olkaa yhteydessä Irja Kukkolaan/Viestintä, puh.  010 546 8006.

Liitetiedostot

Danske Bank on Pohjoismaiden johtavia pankkikonserneja, joka palvelee henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaita 15 maassa. Suomessa tuotamme asiakaslähtöisiä pankkiratkaisuja yli miljoonan asiakkaamme tarpeisiin. Danske Bankilla on erinomainen kansainvälinen asiantuntijaverkosto ja olemme modernien mobiili- ja tablettipankkipalvelujen edelläkävijä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs