Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Bioenergia-alan vientimarkkinoilla kysyntää – pk-yritykset Itä-Suomesta pyrkivät markkinoille yhdistämällä voimavaransa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Bioenergia-alan vientimarkkinoilla kysyntää – pk-yritykset Itä-Suomesta pyrkivät markkinoille yhdistämällä voimavaransa

Tiedote.
Julkaistu: 08.06.2015 klo 08:30
Julkaisija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Bioenergia-alan teknologialle ja osaamiselle on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Alan pk-yritysten haasteena on kuitenkin resurssipula, joka vaikeuttaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vastaa haasteeseen uudella Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen – CFB -hankkeellaan. Tavoitteena on yhdistää bioenergia-alan yritysten osaaminen ja resurssit yhteisten vientiprojektien saavuttamiseksi.

Hankkeen taustalla on toisaalta bioenergia-alan kansainvälinen kilpailu ja toisaalta pk-yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät haasteet. Alan teknologiatoimittajilta vaaditaan kykyä tarjota laajoja kokonaisuuksia, mihin pk-yrityksillä ei yksin ole mahdollisuutta. Itä-Suomen Bioenergiaohjelma ISBEO:n mukaan yritysten kannattaakin yhdistää voimavaransa saavuttaakseen jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on käynnistänyt hankkeen, joka tarjoaa alan itäsuomalaisille yrityksille käytännön työvälineitä kansainvälistymisen tueksi. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia yhteistyömalleja suomalaisten kansainvälistymistä tukevien toimijoiden kanssa sekä edistetään osallistujayritysten verkostoitumista ja yhteistyötä.

– Etelä- ja Pohjois-Savossa on vahvaa vientivetoista yritystoimintaa mm. poltto-, kattila- ja kaukolämpöteknologioissa sekä puunkorjuuseen ja logistiikkaan liittyvässä teknologiassa, ja alueella toimii useita innovatiivisia bioenergia-alan pk-yrityksiä. Hankkeessamme yritykset voivat testata uusia toimintamalleja viennissä ja kansainvälistymisessä. Ne pääsevät myös hyödyntämään yhteistyökumppaneidemme verkostoja sekä osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin saavuttaakseen näkyvyyttä osaamiselleen, toteaa projektipäällikkö Eero Seppälä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Hanke käynnistyy kansainvälistymiseen valmentavilla toimenpiteillä kotimaassa ja jatkuu mm. kohdemarkkinoita koskevilla selvityksillä sekä yhteistyömallien luomisella. Tarkoitus on myös järjestää keskeisiltä vientimarkkinoilta päättäjävierailuja Suomeen sekä hakea pilottiprojekteja yritysryhmän yhteisille kokonaistoimituksille ja valmistella niiden toteuttamista.

– Tähtäimessä on hyvin konkreettinen tuki yritysten kansainvälistymispyrkimyksille: todellinen markkinatieto, kontaktit potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyön edistäminen. Viime kädessä tavoitteena on muodostaa pk-yrityksistä koostuva konsortio, joka pystyy tarjoamaan laajempia toimituskokonaisuuksia bioenergia-alan kansainvälisille markkinoille. Näin edistetään yritysten pääsyä mukaan tarjouskilpailuihin ja edelleen toimittajiksi kansainvälisiin projekteihin.

Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sen osatoteuttajia ovat Navitas Kehitys Oy ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Team Finland, Cleantech Finland sekä Finpro.

Lisätiedot:

Eero  Seppälä, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 044 794 2214, eero.seppala@miset.fi

Bioenergiatoimijoiden vientiosaaminen - CFB on Miktech Oy:n, Navitas Kehitys Oy:n ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n yhteinen hanke. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs