Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Turun kaupunki ja Teleste Oyj kehittävät yhdessä fiksuja ratkaisuja kaupunkiympäristöön

Turun kaupunki

Turun kaupunki ja Teleste Oyj kehittävät yhdessä fiksuja ratkaisuja kaupunkiympäristöön

Tiedote.
Julkaistu: 15.12.2015 klo 12:30
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunki ja Teleste Oyj ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, joka tähtää uusien ICT-perusteisten innovaatioiden käyttöönottoon julkisella sektorilla. Kyse on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuisesta kumppanuudesta, jolla haetaan älykkäitä, palvelevia teknologioita, jotka hyödyttävät kaupungin asukkaita ja ovat heidän saavutettavissa. Turku on ensimmäinen julkinen toimija, jonka kanssa Teleste tekee tämän kaltaista yhteistä kehitystyötä.

Turun kaupunki haluaa kehittää omaa toimintaansa ja kaupunkiympäristöä älykkäänä kaupunkina. Osapuolten tarkoituksena on yhteistyössä selvittää, mitä tuotteita, sovelluksia ja palveluita Smart City -konseptiin liittyen voitaisiin Turun seudulla kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. 

Smart City on käsite, joka voidaan määrittää fiksuksi kaupungiksi: se pyrkii hakemaan toimialansa kysymyksiin ICT-perusteisia ratkaisuja monenvälisen julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyön avulla. Smart City konseptiin kuuluu ajatus tiedon avaamisesta julkiseksi, ja sen jatkohyödyntämisestä erilaisiksi palveluiksi ja sovelluksiksi. 

Smart City -konsepti voi kytkeytyä esimerkiksi älykkäisiin palveluihin, liikkumiseen, energiaratkaisuihin ja asumiseen. Lisäksi Smart City -hankkeiden kautta Turun kaupungin tavoitteena on lisätä alueen yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Turun kaupunki luo puitteet erilaisten sovellusten kehittämiselle ja testaamiselle tarjoamalla Telesten käyttöön kehitys- ja ”living lab” -ympäristön. 

– Älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseksi kaupunkien ja yritysten on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Kaupunkien aktiivisuus ratkaisujen käyttöönotossa on yrityksille tärkeää, jotta ne pystyvät kehittämään menestystuotteita ja saavat referenssejä kansainvälistymiseensä. Samalla saavutetut innovaatiot näkyvät asukkaiden arjessa parantuneina palveluina, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell tiivistää. 

– Turun kaupungin kanssa toteutettava hanke tarjoaa Telestelle hienon mahdollisuuden tutkia digitalisaation valjastamista kaupunkien ja kaupunkilaisten hyödyksi. Viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen, resurssien käytön hallinta ja erilaisten innovatiivisten palvelujen kehittäminen ovat nyt ja tulevaisuudessa älykkäiden kaupunkiympäristöjen haasteita. Olemme iloisia siitä, että voimme etsiä ratkaisuja näihin kysymyksiin erityisesti kotikentällämme Turussa, sanoo toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara Telesteltä. 

Teleste osallistuu hankkeeseen teknisenä yhteistyökumppanina ja tutkii, kehittää ja pilotoi erilaisia Smart City –konseptiin liittyviä tuotteita, sovelluksia ja palveluita Turun kaupungin tarjoamien puitteiden pohjalta. 

Kumppanuussopimuksen tavoitteet realisoituvat ja täsmentyvät erikseen sovittavien projektien myötä ja seuraavaksi ryhdytään miettimään erilaisia sovellusalueita. Smart City -konseptiin voi liittyä seuraavia teemoja: turvallinen ja miellyttävä elinympäristö, kustannusten ja energian säästö, henkilöliikenteen optimointi sovellukset, liikenteen sujuvuus ja sovellukset, vanhusten omaehtoinen asuminen sekä uudenlaiset oppimisympäristöt.                                                              

Kumppanuussopimus ei velvoita kumpaakaan osapuolta maksamaan korvauksia toisen osapuolen tutkimustyöstä, eikä Telesteä kehittämään, tarjoamaan tai myymään tuotteita, sovelluksia tai palveluita. Kumppanuussopimus ei sisällä hankintoja vaan Turun kaupunki toteuttaa hankintoja tapauskohtaisesti erillisellä menettelyllä. 

Lisätietoja: 

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 050 5590 224, aleksi.randell@turku.fi
Johtaja Pekka Sundman, Turun kaupunki, p. 040 1631 561, pekka.sundman@turku.fi 

Teleste OYJ, CEO Jukka Rinnevaara, p. 02 2605 611, jukka.rinnevaara@teleste.com
Teleste OYJ, Senior Technology Manager Jani Väre, p. 02 2605 611, jani.vare@teleste.com

Tietoja Telestestä

Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teknologiatarjontamme edistää päivittäisen elämän sujuvuutta ja turvalli-suutta. Liiketoimintamme ydin on video - videon ja datan käsittely, siirto ja hallinta. Asiakaskuntamme koostuu kaapeli- ja teleoperaattoreista sekä julkisen sektorin organisaatioista.

 

Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Mo-lemmilla alueilla olemme maailman johtavia yrityksiä ja teknologisia edelläkävijöitä. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatiosovellusten tuoteratkaisuihin. Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita tilaajaverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.  

Vuonna 2014 Telesten liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli yli 1400 henkilöä. Telestellä on koko maailman kattava toimipisteverkosto ja yli 90 % liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lisätietoja: www.teleste.com ja @telestecorp Twitterissä.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs