Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät heikkenemässä

Teknologiateollisuus ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät heikkenemässä

Tiedote.
Julkaistu: 01.08.2013 klo 15:23
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2012. Vuoden 2013 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna uusien tilausten arvo pieneni 3 prosenttia. Saatujen uusien tilausten väheneminen kuvastaa heikkenevää tilannetta suunnittelu- ja konsultointialan asiakaskunnassa.

Alan yritysten saamien tarjouspyyntöjen perusteella 30 prosenttia yrityksistä pitää lähiaikojen näkymiä heikkenevinä, 65 prosenttia arvioi tilanteen jatkuvan nykyisen kaltaisena ja vain 5 prosenttia arvioi näkymien parantuvan. Negatiivisimmat näkymät ovat teollisuuden suunnittelussa.

Uusien tilausten osalta sektorit eroavat toisistaan voimakkaasti. Talonrakennussektorilla uusien tilausten arvo kasvoi tammi-maaliskuusta 29 prosenttia, mutta teollisuussektorilla väheni lähes kuusi prosenttia ja infrasektorilla neljä prosenttia.

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2012, mutta kuitenkin kuusi prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa.

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten henkilöstömäärän kasvu on on alkuvuoden aikana lähes pysähtynyt. Henkilöstön lomautukset ovat lisääntyneet hiukan, kesäkuun lopussa kokonaan tai osittain lomautettuja oli noin 2,3 prosenttia vastanneiden yritysten henkilökunnasta.

Kansallisvarallisuudesta huolehtiminen on välttämätöntä

Investoinnit rakennetun omaisuuden ylläpitoon vähentävät yhteiskunnan pitkän aikavälin kestävyysvajetta. Liikenneverkkojen ja julkisten rakennusten korjaus käy sitä kalliimmaksi mitä myöhemmäksi toimenpiteet siirretään, ja lopulta korjaus on kuitenkin pakko tehdä. Hyvä liikenneinfra on elinkeinoelämälle merkittävä kilpailukykytekijä, joka vaikuttaa Suomeen tehtäviin investointeihin. Rakennusten korjaus energiatehokkaiksi ja terveellisiksi vähentää energian kulutusta ja terveydenhoitomenoja. Taantuman aikana julkisen sektorin toimesta tapahtuva korjausinvestointien lisäys tukee työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa, lisäten samalla valtion verotuloja ja vähentäen työttömyyskorvauksia.

Valtion ja kuntien tulee kohdistaa olennaisesti lisää rahoitusta peruskorjausta vaativien rakennusten, siltojen, väylien ja ikääntyvän kunnallistekniikan korjaukseen. Julkisten investointien rahoittamisesta johtuva budjettivelka ei ole syömävelkaa – päinvastoin korjausrakentamisen lisääminen vähentää kestävyysvajetta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mannonen, p. 040 544 7047

SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs