Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Seitsemisessä poltetaan metsää huomenna keskiviikkona

Metsähallitus

Seitsemisessä poltetaan metsää huomenna keskiviikkona

Tiedote.
Julkaistu: 18.08.2015 klo 14:21
Julkaisija: Metsähallitus

  - tiedotusvälineet tervetulleita seuraamaan

Seitsemisen kansallispuistossa Ylöjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla keskiviikkona 19.8. Luonnonhoidollisen polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puusta riippuvaisille lajeille. Tavoitteena on myös edesauttaa metsän luonnonmukaisen kehityksen palauttamista. Poltettava alueen koko on noin 12 hehtaaria. Poltettava metsä on 40-50 vuoden ikäistä istutusmännikköä.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän tasapainoa, mutta metsäpalot ovat nykyään harvinaisia. Polttaminen on tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi. Palanut puu on alttiimpaa lahottajille ja lämpöoloiltaan suotuisaa, ja tarjoaa elinympäristön monelle harvinaiselle hyönteislajille kuten hohtojalokuoriaiselle, kulokauniaiselle ja palolatikalle. Polttaminen toteutetaan osana valtakunnallista Paahde-LIFE -hanketta

Seitsemisessä tuotetaan palanutta puuainesta tietyin väliajoin. Tällaiset palojatkumoalueet antavat lajeille mahdollisuuden säilyä Suomen luonnon rikkautena. Nyt tehtävässä ennallistamispoltossa tavoitteena on epätasainen palojälki niin, että osa alueesta palaa maapalona ja osa latvapalona.

Alueen puustoa on harvennettu polton turvallisuuden varmistamiseksi. Ennallistamispoltto toteutetaan, mikäli sääolosuhteet ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa melko laajalla alueella.

Tiedotusvälineet voivat erillisestä sopimuksesta tulla seuraamaan ennallistamispolttoa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen polton seurantaan:
Puistonhoitaja Pekka Vesterinen, Metsähallitus, luontopalvelut, puh. 040 5451962

Lisätietoa Paahde-LIFE-hankkeesta:
Tulta ja auringon paahdetta tarvitsevat harjut, nummet, metsät ja merenrantaniityt. Ne ovat merkittävä osa luontomme monimuotoisuutta ja perinteistä suomalaista maisemaa, mutta voivat tällä hetkellä hyvin huonosti.
Paahde-LIFE on suurhanke, joka auttaa suojelutyössä vuosina 2014–2020. Metsähallituksen luontopalvelujen johdolla tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea. Polttojen lisäksi hankkeessa raivataan puustoa ja pensaikkoa sekä mm. siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja niin valtion, yritysten kuin yksityisten maanomistajien mailla.
Euroopan unioni rahoittaa puolet hankkeen n. 4 milj. euron budjetista. Hankkeen verkkosivut: www.metsa.fi/paahdelife

Liitteenä kuva:
Paahde-LIFE-hankkeen tunnus


Liitetiedostot

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa ja arvokkaita kulttuuriperintökohteita sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs