Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Oulujoella toivotaan käytännön tekoja joen virkistyskäytön parantamiseksi

Oulun yliopisto

Oulujoella toivotaan käytännön tekoja joen virkistyskäytön parantamiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 27.04.2015 klo 10:25
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, Thule-instituutti
Tiedote 27.4.2015

Oulujoella toivotaan käytännön tekoja joen virkistyskäytön parantamiseksi

Oulun yliopiston laatima esiselvitys Oulujoen käytöstä ja kehittämisen tavoitteista on valmistunut. Joen moninaiskäytön kehittämiselle on selkeä tilaus, ja esimerkiksi vaelluskalan palauttamiselle on joen eri käyttäjien parissa laaja hyväksyntä. Oulujoki on tärkeä tekijä jokivarren asukkaiden elinympäristössä. Joella ja sen varrella halutaan liikkua ja toimia. Joella on monia merkityksiä, joista tärkeimmät liittyvät paikallisidentiteettiin, alueella viihtymiseen ja virkistäytymiseen.

Kaikkia rakennettu joki ei kuitenkaan houkuttele. Säännöstely haittaa joen virkistyskäyttöä ja vaelluskalojen palauttaminen koko joen alueelle on vielä alkumetreillä. Moninaiskäytön heikkoutena ovatkin voimakkaasti rakennetun joen asettamat haasteet.

Esiselvitys osoittaa, että vesivoimatuotannon kannalta on tärkeää saada paikallisen väestön ja toimijoiden keskuudesta ”sosiaalinen toimilupa” eli laaja hyväksyntä vesivoiman tuottamiselle. Tällöin pyritään lisäämään vuoropuhelua asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Konkreettiset toimet, kuten vaelluskaloihin palauttamiseen liittyvät, ovat keskeisessä roolissa sosiaalisen toimiluvan saamisessa. Alueen asukkaat ja yrittäjät ovat väsyneitä selvityksiin ja hankkeisiin, joiden tulos jää epäselväksi ja jotka eivät paranna Oulujoen tilaa eivätkä joen käyttömahdollisuuksia.

Tärkeimmät moninaiskäytön tavoitteet Oulujoella liittyvät elinympäristön laatuun, moninaiskäytön kehittämiseen ja eri osapuolten yhteistyön vahvistamiseen. Moninaiskäytön kehittämisen perustana ovat hyvä vedenlaatu, virtausolosuhteet ja veden korkeuden kohtuullinen vaihtelu. Kohennetulta perustalta Oulujoesta voi tulla moninaiskäytön esimerkkijoki kalakantoja sekä virkistys- ja matkailutoimintoja vahvistamalla. 

Ensimmäisiä kohteita ovat vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen ja purojen ympärivuotinen vesitys Hupisaarilla, Montan alueen kehittäminen muuan muassa kalatien rakentamisella ja Utajärven altaiden laaja kehittäminen. Nämä toimet eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman osapuolten yhteistyötä. Tällä hetkellä joen kehittämisen ja esimerkiksi virkistyskäytön rakenteiden kunnossapidon rahoituksessa ja koordinoinnissa on heikkouksia. Eri osapuolten yhteistyö sai kyselyissä laajaa kannatusta, mutta vastaajat toivoivat, että myös asukkaat ja mökkiläiset otettaisiin aidosti huomioon yhtenä osapuolena.

Loppuraporttiin on koottu yhteenveto asukkaille ja sidosryhmille tehdyistä kyselyistä. Lisäksi esitellään hankkeessa laaditun Oulujokivision keskeiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Raportissa pohditaan suunniteltujen toimien vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta sekä joen moninaiskäytön kehittämisen vahvuuksia ja heikkouksia.

Esiselvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Muhoksen ja Utajärven kunnat sekä Oulun yliopisto. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin digikamera, jonka voitti Kalevi Saarela. Voittajalle on ilmoitettu palkinnosta.

Loppuraportti löytyy Thule-instituutin, Muhoksen ja Utajärven kuntien sekä Oulujoen reitti ry:n internet-sivuilta. Tulostetun version voi tarvittaessa pyytää Thule-instituutista.

Lisätietoja:
www.oulu.fi/thule
Projektipäällikkö, yliopistotutkija Timo P. Karjalainen 0400 662 171, timo.p.karjalainen@oulu.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs