Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » UUTTA HALLITUSOHJELMAA ODOTETAAN KVKL:SSA: "LKV-TUTKINTO VAATIMUKSEKSI KAIKILLE KIINTEISTÖNVÄLITTÄJILLE!"

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

UUTTA HALLITUSOHJELMAA ODOTETAAN KVKL:SSA: "LKV-TUTKINTO VAATIMUKSEKSI KAIKILLE KIINTEISTÖNVÄLITTÄJILLE!"

Julkaistu: 17.06.2011 klo 17:41
Julkaisija: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

”Olemme tehneet paljon työtä saadaksemme päättäjien piirissä läpi ajatuksen siitä, että LKV-tutkinto voidaan laajentaa ulottumaan kaikkiin välitystyötä tekeviin ammattilaisiin. Viime vaiheessa olemme kohdistaneet vaikuttamisen kärjen hallitusohjelmaa rakentaviin tahoihin, joille on pyritty perustelemaan asian sisällyttämistä myös uuteen hallitusohjelmaan. Ymmärrystä hankkeelle on olemassa. Onko asialle löytynyt lopullista poliittista tahtoa selviää silloin, kun uusi ohjelma näkee päivänvalon”, kertoi KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila perjantaina.

KVKL odottaa mielenkiinnolla uutta hallitusohjelmaa

LKV-järjestelmä laajennettava kaikkiin välitystyötä tekeviin!

Uuden hallitusohjelman lanseerausta odotetaan suurella mielenkiinnolla Kiinteistönvälitysalan Keskusliitossa, KVKL:ssa.

”Olemme tehneet paljon työtä saadaksemme päättäjien piirissä läpi ajatuksen siitä, että LKV-tutkinto voidaan laajentaa ulottumaan kaikkiin välitystyötä tekeviin ammattilaisiin. Viime vaiheessa olemme kohdistaneet vaikuttamisen kärjen hallitusohjelmaa rakentaviin tahoihin, joille on pyritty perustelemaan asian sisällyttämistä myös uuteen hallitusohjelmaan. Ymmärrystä hankkeelle on olemassa. Onko asialle löytynyt lopullista poliittista tahtoa selviää silloin, kun uusi ohjelma näkee päivänvalon”, kertoi KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila perjantaina.

KVKL:n tahtotila koulutushankkeen tarpeellisuudesta on vahva. ”Toki kirjaus hallitusohjelmassa olisi etu: se loisi työlle selvät raiteet, joita pitkin juna saataisiin melko varmasti nopealla aikataululla liikkeelle ja ennen pitkää maaliin”.

Mikäli mainintaa ohjelmassa ei olisi, ei KVKL:ssa haluta vaipua synkkyyteen. ”Asiasta vastaavissa ministeriöistä on meille todettu, että asia voidaan ministeriöiden yhteistyönä toteuttaa jopa ilman nimenomaista hallitusohjelmamainintaakin.”

Mitä halutaan ja miksi?


Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) mukaan LKV-koe tulisi saada pakolliseksi kaikille kiinteistönvälitystehtävissä toimiville. KVKL esittää mallia, jossa Aluehallintovirasto (AVI) merkitsisi rekisteriinsä kaikki välitysliikkeen kiinteistönvälittäjät ja rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olisi suoritettu LKV-koe tai aikaisemmin muulla tavoin saatu LKV-pätevyys.

Asuntokauppa on monessa tapauksessa ihmisen elämän suurin taloudellinen ratkaisu ja kiinteistönvälittäjä on ensiarvoisen tärkeässä asemassa tätä ratkaisua tehtäessä. Asuntokaupan turvallisuutta lisää se, että kuluttaja voi varmistua, että asuntokauppaa hoitaa koulutettu, ammattinsa osaava välittäjä. Nykyisin kiinteistönvälitysalalla ei Suomessa ole yleistä koulutustasovaatimusta, jonka vuoksi alalle tulo on helppoa ja monet vain kokeilevat ammattia väliaikaisesti. Kun välitystehtävää hoitaa asiansa osaava ammattilainen, ovat asuntokaupan riskit vähäisemmät ja virheiden todennäköisyys pienempi.

Välityspalvelu on Suomessa pääsääntöisesti ammattimaisesti hoidettua, mutta liian paljon asuntokaupassa kohdataan myös ongelmia, jotka olisi voitu ehkäistä toimimalla ammattimaisemmin. Kiinteistönvälitysyrityksissä toimii tällä hetkellä monentyyppisen taustan omaavia henkilöitä, joilla ei läheskään aina ole esimerkiksi LKV-pätevyyttä tai muita alalla toimimista edesauttavia koulutuksia. Asuntokaupan virheet voivat johtaa tilanteisiin, jotka aiheuttavat harmia ja turhia kustannuksia kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) Kiinteistönvälityksen koulutusjärjestelmää suunnitteleva kehittämisryhmä laati alkuvuonna 2010 esityksen siitä, miten välitysalan koulutusta tulisi 2010-luvulla Suomessa kehittää. Esitys oli lausuntokierroksella alkusyksyn aikana. Kierrokselta saatiin palaute, jonka pohjalta työstettiin lopullinen esitys. Marraskuussa työryhmältä valmistui uusi, lausuntokierroksen viestit huomioiva ehdotus koulutuksen kehittämisen lähiajan etenemismalliksi. KVKL:n hallitus on antanut ko. ehdotukselle joulukuussa yksimielisen tukensa.

AVI:n (Aluehallintovirasto) ylitarkastaja Jouko Rikkilältä saatu palaute kiteyttää työryhmän mielestä hyvin suomalaisen kiinteistönvälitysalan koulutusjärjestelmän kehittämistarpeen ytimen: ”Välitysalalla ongelmana eivät niinkään ole olleet LKV-kokeen suorittaneet henkilöt, vaan ne, jotka ryhtyvät välittämään ilman mitään koulutusta ja tietoa välitystä koskevista säädöksistä. Olennaista uudistuksessa olisi, että kaikilta välitystehtäviä hoitavilta vaadittaisiin tutkinto ja että kuluttajat oppisivat tuntemaan uudet nimikkeet”, pohdiskeli Rikkilä lausunnossaan KVKL:lle.

Työryhmän esitys käytännössä:  radikaali, yksinkertainen ja hyväksyttävissä


Työryhmän ehdotuksen mukaan LKV-koe tulisi pakolliseksi kaikille kiinteistönvälitystehtävissä toimiville ja välitystehtäviä ei saisi tehdä kukaan muu kuin kiinteistönvälittäjä.  Malliin kuuluu myös se, että Aluehallintovirasto (AVI) merkitsisi rekisteriinsä kaikki välitysliikkeen kiinteistönvälittäjät ja rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olisi suoritettu LKV-koe tai aikaisemmin muulla tavoin saatu LKV-pätevyys.  Välitystehtävän rajaamisessa voitaisiin työryhmän mielestä soveltuvin osin ottaa mallia Ruotsissa käytössä olevasta mallista. Välitystehtävissä lainmuutosten voimaantullessa  toimiville määriteltäisiin siirtymäaika esimerkiksi niin, että LKV-koe pitää suorittaa 5 vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

”Kyseessä on avaus, ei lopullinen ratkaisu. Siinä on kuitenkin monia etuja. Malliin siirryttäessä lainsäädäntöä ei tarvitsisi perusteiltaan muuttaa. Tarvittavien muutosten teko lainsäädäntöön olisi nopeaa ja näin läpimeno lainsäätäjän suunnassa varsin hyvin mahdollinen”, arvioi työryhmän puheenjohtaja, KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila ajankohtaista ehdotusta.

Työryhmän mukaan ehdotetun järjestelmän muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset ja malli on tuttu alalla toimiville. ”Toki tässä on kyseessä melko radikaali esitys, mutta läpimenoa auttaa se, että muutosten vaikutukset ovat positiiviset eri osapuolille. LKV-järjestelmää olisi samalla kehitettävä entistä käytännönläheisempään suuntaan siten, että kykynsä osoittaneet opiskelijat pääsevät kokeesta entistä paremmin läpi.”

Malli ei sulje pois välitysalan koulutuksen konseptin jatkokehittämistä millään osa-alueella. ”Pikemminkin ehdotus tukee kokonaisuuden kehittämistä tarjoamalla kehitykseen toteutuessaan räväkän tiikerinloikan. Tärkeää kiinteistönvälityksen koulutuksen kehittämisessä on esimerkiksi kehittää nykyisen kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon sisältöjä vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Samoin haluamme, että suomalaiseen kiinteistönvälityksen koulutukseen syntyy kiinnostavia koulutusväyliä niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistopuolellekin - alan työelämälähtöisen  täydennyskoulutuksen kehittämistäkään unohtamatta. Työryhmän tekemä esitys pitää sisällään myös sen, että vanhatkin LKV-tutkinnot kelpaisivat kiinteistönvälityskentällä edelleen, vaikka joku olisi suorittanut kokeen  jo  esim. 20 vuotta sitten. ”Tämä ongelma on melko pieni, se koskee verrattain pientä määrää alalla toimijoita. Ideana on niinikään se, että mikään nykyinen tai tuleva koulutusohjelma ei anna automaattisesti pätevyyttä.

Työryhmän ehdotusta on pyritty tarjoilemaan asiasta päättäville tahoille muun muassa viime talven aikan. KVKL on mm. käynnistänyt toimenpiteet, joilla asian vaatimat muutokset voitaisiin leipoa maan uuden hallituksen hallituskauden ohjelmaan.

Muutokset kehittävät asuntokaupan turvallisuutta – ammattilaisuuden kehittäminen on kansainvälinen suuntaus


Esitetyn uudistuksen taustalla on tarve nostaa kiinteistönvälitysalalla toimivien henkilöiden ammattitaitoa ja koulutustasoa. Kehittämällä kiinteistönvälittäjien koulutusta ja ammattitaitoa, asuntokaupan asiakkaan turva paranee ja merkittävä osa haitoista voidaan ehkäistä ennakkoon. Näin ollen esitetyt uudistukset koituvat niin asuntokaupan asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan hyväksi.

Koulutuksen uudistamisella halutaan nostaa Suomessa järjestettävän alan koulutuksen tasoa kansainvälisen suuntauksen mukaisesti: esimerkiksi Euroopan kiinteistöammattilaisten järjestö CEPI toivoo jäsenistöönsä kuuluvilta ammattilaisilta – esimerkiksi Suomessa KVKL:lta ja sen jäsenryhmittymiltä - entistä parempaa koulutustasoa. ”Koulutussisältöjen kehittäminen on ammattilaisuuden kehittämisessä jatkossa täysin avainasemassa. Esimerkiksi äskettäin hyväksytty kiinteistönvälittäjien Eurooppalainen standardi linjaa välitysalan koulutuksen minimitasoksi 120 ECTS- opintopistettä ja 12 kuukauden harjoittelun. Se on näkemys, jonka myös välitysalan Euroopan tason järjestöt ovat omaksuneet. Nämä linjaukset on hyvä ottaa huomioon myös suomalaisten välittäjien koulutusjärjestelmää kehitettäessä.”

KVKL:n koulutusta kehittävään työryhmän muodostavat KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila (pj.), Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen rehtori Keijo Kaivanto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja Seppo Kinkki, KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja, lakimies Tapio Nevala sekä Aalto-yliopiston professori Kauko Viitanen.  

editor: Kalle K.

Lisätietoja:
 
Jukka Malila
toimitusjohtaja, CEO
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry/
Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL
Runeberginkatu 5 B
00100 Helsinki
Finland
jukka.malila@kvkl.fi
www.kvkl.fi
+358-50-5112100

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs