Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Uusi malli ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä

Suomen Akatemia

Uusi malli ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä

Tiedote.
Julkaistu: 28.11.2012 klo 10:14
Julkaisija: Suomen Akatemia

Kuntien käyttöön on kehitetty uusi johtamismalli, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palvelujen saamista. Tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Kyseessä on niin sanottu yhteen sovittavan johtamisen malli, jonka avulla pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen strategista johtamista sekä tehostamaan eri hallinnonalat ylittävää johtamista. Malli on kehitetty laajassa yhteistyössä ja tutkimustiedon pohjalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla. Hanke on osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelmaa.

Mallissa tuetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saamista oikea-aikaisesti, jo ennen vaikeuksien syntyä. Tuen tarve pyritään tunnistamaan entistä aiemmin  ja palveluista tiedottamista tehostetaan. Samalla ehkäisevien palvelujen valikoimaa laajennetaan. Järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoistoiminta otetaan mukaan tukemaan perheiden arkea. Palvelua kehitetään lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta sujuvammaksi ja mielekkäämmäksi. Mallilla halutaan luoda edellytykset sille, että lapset, nuoret  ja perheet voisivat itse olla osallisia palveluiden kehittämisessä.

Malli ohjaa sopimaan menettelyistä, miten seurata lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia säännöllisesti sekä miten hyödyntää sitä kuntastrategiassa. Tarvittavien palvelujen saatavuus varmistetaan ja otetaan huomioon kaikkien lasten, nuorten ja perheiden parissa kunnassa työskentelevien voimavarat. Järjestöjen palvelut ja muu toiminta otetaan julkisen sektorin avuksi. Menettelyjä palvelujen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tehdään osana päivittäistä työtä. Tämä osallistaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä muiden toimialojen parissa työskentelevät.

Johdon sitoutuminen ja henkilöstön osallistuminen vahvistavat alan tieto-taitoa kunnassa. Edellytyksenä mallin mukaiselle toiminnalle on, että kunnan strateginen johto nimeää hallinnonalat ylittävän lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän. Johtoryhmällä on kiinteä yhteys strategiseen päätöksentekoon ja sen tehtävänä on seurata kunnan lasten, nuorten ja perheiden tilannetta ja palveluiden tarvetta, valmistella palveluja koskevat suunnittelmat ja tukea kehittämistyötä.

Mallista on tehty opas. Sen tavoitteena on tukea kuntien johtoa, lasten, nuorten ja perheiden palveluista vastaavia johtajia sekä työntekijöitä mallin mukaiseen toimintaan. Se on ensimmäinen laaja eri johtamistoimintoja yhteen sovittava opas. Sen tarjoamia toimintamalleja voidaan soveltaa kaikenlaisiin organisaatioihin eivätkä ne ole sidoksissa kuntien tapaan järjestää palvelujaan.

Oppaan tekijät korostavat, että yhteistoiminnalla voidaan paremmin vastata lasten, nuorten ja perheiden avun tarpeeseen. Voimavaroja haetaan alan parissa työskentelevien yhteistoiminnasta.

Lisätietoja antavat:

  • tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä, THL, p. 029 524 7247,  sp. marja-leena.perala(at)thl.fi
  • erikoistutkija Nina Halme, p. 029 524 7270, sp. nina.halme(at)thl.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. 029 5335 139
sp. leena.vahakyla(at)aka.fi

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs