Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Tutkimus vahvisti: nuoren omat sijaishuollon kokemukset käyttöön

SOS-Lapsikylä

Tutkimus vahvisti: nuoren omat sijaishuollon kokemukset käyttöön

Tiedote.
Julkaistu: 07.09.2012 klo 11:22
Julkaisija: SOS-Lapsikylä

Nuoren elämässä itsenäistymisvaihe ei ole vain lyhyt vaan useita vuosia kestävä ajanjakso, joka alkaa jo sijaishuollon aikana ja jatkuu edelleen omaan asuntoon muuttamisen jälkeen. Nuorten kokemukset sijaishuollosta vaihtelevat hyvin suuresti. Sijaishuolto ei merkitse samaa asiaa joka nuorelle eikä se näy samalla tavalla jokaisen nuoren elämässä. Osa nuorista on kiitollinen siitä, että heidät on sijoitettu, kun taas osalla nuoria on hyvin negatiivisia kokemuksia lapsuudestaan kotona mutta myös sijaishuollossa.

SOS-Lapsikylä ry on toteuttanut vuosien 2011–2012 aikana Euroopan unionin rahoittaman kansainvälisen ja osallistavan vertaistutkimuksen ”Jokainen on arvokas – nuoren osallisuus jälkihuollossa” yhteistyössä muiden lastensuojelujärjestöjen ja kuntien kanssa. Lastensuojelulaitoksessa tai sijaisperheessä olleet kymmenen nuorta haastattelivat viittäkymmentä vertaistaan, jotka kertoivat sijaishuollon jälkeisestä itsenäistymisvaiheestaan ja hyvinvoinnistaan.

Yhteistyöllä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen

Nuorten sijaishuollon kokemusten erilaisuus ja elämäntilanteiden vaihtelevuus lisäävät ymmärrystä sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten näkemysten ja kokemusten kirjosta. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten kokemusten pohjalta on mahdollista kehittää lastensuojelua siten, että puututaan erityisesti nuorten kasautuneisiin taloudellisiin, terveydellisiin tai sosiaalisiin vaikeuksiin. Haastatelluista nuorista puolet joko opiskelee tai on töissä, mutta puolella heistä ei ole lainkaan opiskelu- tai työpaikkaa. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkien nuorten ei ole helppoa saada opiskelupaikkaa tai päästä työelämään. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy koskettaa sijaishuollossa olevia nuoria jo sijaishuollon aikana. Sosiaalihuolto tarvitsee yhteistyöhön entistä selkeämmin ainakin terveydenhuollon ammattilaisia, kun tuetaan nuorten psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja kasvua.

Perhettä tuettava riittävästi hyvissä ajoin

”Nuorten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tuekseen köyhyyttä vähentävää ja tasa-arvoisuutta lisäävää yhteiskuntapolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa pyritään kaikin keinoin luomaan perheille sellaiset elinolot, jotka tukevat lasten hyvinvointia jo kotioloissa”, tutkimuksen toteuttanut Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Maritta Törrönen sanoo. ”Sijaishuollossa tällainen yhteiskuntapolitiikka näkyy riittävänä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden määränä ja sijaishuollon järjestelyjen resursointina. Näin voidaan ehkäistä sijaishuollon kasvavaa tarvetta ja vähentää inhimillistä kärsimystä.”

Kun yhteiskunta ottaa vastuulleen lapsen tai nuoren kasvatuksen ja hoidon, sen on myös kyettävä siitä vastaamaan.

”Sijoitetuilla nuorilla pitää olla mahdollisuus kertoa omin sanoin, miten he haluavat järjestää omaa elämäänsä. He kaipaavat lähelleen ihmistä, joka ottaa heidät vakavasti ja kuulee heitä. Nuoret itsenäistyvät yksilöllisesti, mikä edellyttää kunkin nuoren itsenäistymisvaiheen yksilöllistä tarkastelua. Järjestelmän tulisi joustaa eikä nuoren”, Törrönen jatkaa.

Tutkimuksen avulla pyritään vahvistamaan sijaishuollossa olevien nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaa elämäänsä ja itsenäistymistään koskeviin muutoksiin sekä tuomaan päättäjien tietoon parannusehdotuksia jälkihuollon kehittämiseksi. Tutkimus julkaistaan marraskuussa 2012.

Lisätietoja:

SOS-Lapsikylän viestintäpäällikkö Aija Rikala, 050 555 2515, aija.rikala@sos-lapsikyla.fi

Helsingin yliopiston sosiaalityön professori, Maritta Törrönen, 050 415 1627, maritta.l.torronen@helsinki.fi

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen, yksityisen SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 170 ammattilaista. Lapsikylätoimintaa on 133 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs