Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Tuore opiskelijabarometri julkaistaan opiskelukykyä pohtivassa seminaarissa ma 21.10. Espoon Dipolissa

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tuore opiskelijabarometri julkaistaan opiskelukykyä pohtivassa seminaarissa ma 21.10. Espoon Dipolissa

Tiedote.
Julkaistu: 14.10.2013 klo 13:34
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kutsutiedote 14.10.2013 (Pressinbjudan finns på svenska nedan.)
Vapaa julkaistavaksi

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoima opiskelukyvyn edistämisen Kyky-projekti järjestää maanantaina 21.10. Innolla opiskelukykyä! -seminaarin Espoon Dipolissa. Seminaarin yhteydessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkaisee tuoreen Opiskelijabarometri 2012 -tutkimuksen, jossa tarkastellaan opiskelijan elämää ja opintojen sujumista kokonaisvaltaisesti. Julkaistavasta tutkimuksesta selviää esimerkiksi, että innokkaasti opintoihinsa suhtautuvat opiskelijat suorittavat lukukaudessa yhdeksän opintopistettä enemmän kuin muut.

Opiskelijabarometrissa selvitetään vastauksia kysymyksiin, millainen on opiskelun ja työssäkäynnin suhde? Miten opiskelijat kokevat oman terveytensä ja hyvinvointinsa? Miten korkeakouluopiskelijat mieltävät opiskeluympäristönsä vaikutukset opiskelukykyynsä? Kyselyaineiston perusteella on mahdollista muodostaa tarkka yleiskuva korkeakouluopiskelijoiden arjesta, arvoista ja asenteista sekä opintojen etenemisestä.

Innolla opiskelukykyä! -seminaarissa syvennytään sekä keynote-puheenvuorojen että työpajojen avulla opiskelukyvyn merkitykseen opiskelijan opinnoissa ja elämässä. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä ja hyvä opiskelukyky kantaa pitkälle työelämään.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seminaariin ja opiskelijabarometrin julkistamiseen. Tarkka ohjelma on ohessa.

Lisätietoja:
Seminaarin tuottaja Liisa Lähteenaho, p. 040 764 7276, etunimi.sukunimi@syl.fi
Kyky-projektin projektipäällikkö Laura Heinonen, p. 044 309 3520, etunimi.sukunimi@syl.fi
Opiskelijabarometriin liittyvät kysymykset: tutkija Juhani Saari, p. 050 368 1952, juhani.saari@otus.fi

Sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) seminaaripäivän tapahtumia voi seurata aihetunnuksella #opiskelukyky.

Seminaarin ohjelma
9.00 Aamukahvit + ilmoittautuminen
10.00 Seminaarin avaus
10.15 Innolla opiskelukykyä -materiaalin esittely
10.30 Keynote: Tutkija Jari Hakanen (TTL) & työn imu
11.00 Keynote: Professori Marita Mäkinen (TaY) & oppimiskulttuurit
11.30 Keskustelu ja kommentit
11.45 Opiskelijabarometrin julkaisu (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus)
12.30 Lounas (omakustanteinen)
14.00 Työpajat
15.45 Iltapäiväkahvit
17.00 Iltajuhla

Työpajojen vaihtoehdot:
A Opiskeluinto ja paremmat korkeakoulupoliittiset ratkaisut julkisen sektorin kestävyysvajeeseen
B Leipätyöstä intohimotyöhön
C Pro opiskeluyhteisö! – Opiskeluympäristöä ja -yhteisöä yhdessä tarkastaen
D Aalto Design Factory ja elinikäisen oppimisen avaintaidot
E Yhteisöihin vaikuttaminen ryhmäinterventioiden avulla
F Onnistuen ja innostuen!
G Uudenlainen verkko-opetus ja oppimisen muutos
H Keitä opiskelijat ovat?
I Järjestötoiminta osana yliopisto-opiskelua

Seminaaripaikan osoite: Dipoli, Otakaari 24, Espoo.

Innolla opiskelukykyä! -seminaari on opiskelukykyä edistävän Kyky-projektin päätösseminaari. Kyky-projekti on SYL:n koordinoima ESR-rahoitteinen hanke ja osa laajempaa Campus Conexus II -projektia.

----------------------------------------------------
Pressinbjudan 14.10.2013
Fri för publicering

Den färska studerandebarometern publiceras på seminariet om studieförmåga mån 21.10 i Dipoli

Det av Finlands studentkårers förbund (FSF) koordinerade projektet för att främja studieförmåga Kyky håller ett Studieförmåga genom studieiver!-seminarium i Dipoli, Esbo, måndagen den 21 oktober. Vid evenemanget deltar även Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus som utnyttjar tillfället för att publicera de färska forskningsresultaten från Studerandebarometer 2012-enkäten som granskar framskridandet av studerandes liv och studier ur ett helhetsperspektiv. Forskningen klargör t.ex. att ivriga studerande under en termin ackumulerar genomsnitt nio studiepoäng mer än övriga studerande.

Studerandebarometern svarar på frågor såsom: Vilket är förhållandet mellan arbetet och studier? Hur upplever studerande sin hälsa och sitt välmående? Hur ser högskolestuderande att studiemiljön påverkar deras studieförmåga? Enkätsvaren ger oss möjligheten att skapa en detaljerad överblick över högskolestuderandes vardag, värden och attityder samt kartlägga studiernas framskridande.

Studieförmåga genom studieiver!-seminariet fördjupar sig i studieförmågans betydelse i studerandes studier och liv genom ett antal keynote-anföranden och workshoppar. Studieförmågan är en studerandes arbetsförmåga och god studieförmåga bär långt in i arbetslivet.

Mediernas representanter är välkomna att delta på seminariet och studerandebarometerns publikationstillfälle. Seminariets detaljerade program följer nedan.

Mera information:
Seminariets producent Liisa Lähteenaho, tfn 040 764 7276, förnamn.efternamn@syl.fi
Kyky-projektets projektledare Laura Heinonen, tfn 044 309 3520, förnamn.efternamn@syl.fi
Frågor gällande Studerandebarometern: forskare Juhani Saari, tfn 050 368 1952, juhani.saari@otus.fi

Följ med seminariedagens händelser via sociala medier (Facebook och Twitter) med hashtag #opiskelukyky.

Seminariets program

9.00 Morgonkaffe + anmälan
10.00 Seminariet öppnas
10.15 Presentation av Studieförmåga genom studieiver!-materialet
10.30 Keynote: Forskare Jari Hakanen (TTL) & arbetsengagemang
11.00 Keynote: Professor Marita Mäkinen (TaY) & inlärningskulturer
11.30 Diskussion och kommentarer
11.45 Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus publicerar Studerandebarometern
12.30 Lunch (på egen bekostnad)
14.00 Workshoppar
15.45 Eftermiddagskaffe
17.00 Kvällsfest

Workshoppar:
A Studieiver och bättre högskolepolitiska lösningar på de offentliga sektorns hållbarhetsunderskott
B Från arbete till passionsarbete
C Pro studiegemenskap! – Analysera studiemiljön och studiegemenskapen tillsammans
D Aalto Design Factory och nyckelfärdigheterna för livslångt lärande
E Påverka gemenskaper med hjälp av gruppinterventioner
F Framgång och engagemang!
G Modern webbundervisning och lärandets förändringar
H Vem är de studerande?
I Föreningsverksamhet som en del av universitetsstudierna

Seminariets adress: Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.

Avslutningsseminariet Studieförmåga genom studieiver! utgör den sammanfattande delen av studieförmågaprojeketet Kyky. Projektet Kyky är ett FSF-koordinerat och ESF-finansierat delprojekt av det övergripande projektet Campus Conexus II.


 

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs