Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Röda Fjädern 2017 har kommit igång i Östra Helsingfors och Östra Nyland

Suomen Lions-liitto ry

Röda Fjädern 2017 har kommit igång i Östra Helsingfors och Östra Nyland

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.04.2016 kl. 07:15
Utgivare: Suomen Lions-liitto ry

Under våren är hundratals finländska lionsklubbar i farten i hela landet

Punainen Sulka logoDe finländska lionsklubbarnas sjunde Röda fjädern-insamling har skjutit fart i Lionsförbundets N-distrikt. Distriktets 75 klubbar har som mål att samla in nästan 615 000 euro fram till slutet av juni 2017. Nationellt är Röda Fjädern 2017-insamlingens mål att samla in fem miljoner euro med vilket man gör minst 2017 gärningar för unga i Finland i gott samarbete med insamlingspartnerna.

N-distriktet inom Finlands Lionsförbund består av Östra Helsingfors och Östra Nyland. I distriktet finns 75 klubbar och 1990 lion (medlemmar).

- Lionsverksamheten är stark och distriktets klubbar har lyckats bra då det gällt medelinsamlingar, berättar distriktsguvernör Veikko Teerioja från Helsingfors.

25 % av de insamlade medlen används för ungdomsarbete på de deltagande klubbarnas hemorter.

- N-distriktets insamlingsmål är över 300 euro per klubbmedlem, konstaterar insamlingens distriktskoordinator Sini Eloholma från Helsingfors.

Kampanjens höjdpunkt infaller under De Frivilligas dag 3.12.2016 på Narinkens torg. Dagen avslutas med fjäderambassadören Juha Tapios konsert i Hartwall Arena. Man förväntar sig att konserten inbringar tiotusentals euron för insamlingen.

Under våren är lionsklubbarna i farten i Finlands alla 14 lionsdistrikt och på nästan varje ort. Lionen säljer sitt välgörenhetsmärke Röda Fjädern och ordnar bössinsamlingar. Insamlingstillståndet finns alltid på bössorna. Det ambitiösa målet är att igen efter 10 år få fjädern att pryda varje finländares bröst under självständigheten jubileumsår.

-Lionen är otroligt uppfinningsrika och kreativa. Förutom bössinsamling och fjäderförsäljning kommer vi att få uppleva en mängd med evenemang som lionen ordnar och där vi samlar in pengar för Finlands unga i Röda Fjäderns tecken. Många klubbar ordnar också gemensamma evenemang, berättar Harri Ala-Kulju som är insamlingens kommunikationsansvariga. 

2017 gärningar för det 100-åriga Finlands unga

 Temat för insamlingen, som veterligen är den största under det självständiga Finlands jubileumsår, är ”Stöd unga till självständighet”.  Med de insamlade medlen har lionsklubbarna förbundit sig till att utföra minst 2017 gärningar för Finlands unga i samarbete med insamlingspartnerna. Röda Fjädern 2017-insamlingens partner är

 • Stationens Barn rf  (Walkers- café- och bussverksamhet)

 • Tukikummit-stiftelsen (förebyggande av marginalisering)

 • Ehyt rf (preventivt rusmedelsarbete)

 • Scouternas medborgaruppfostringsprogram

 • Synskadades förbunds kursverksamhet för unga (stöd till livskontroll)

 • Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind-konstterapiprojekt (mentalvårdsarbete)

 • Yeesi ry (resursorienterad fritidsverksamhet för unga).

För att stöda de unga har man tillsammans med insamlingspartnerna valt fyra delområden, vilka är:  

 • förebyggande av marginalisering

 • drogfrihet

 • livskontroll och

 • mental hälsa.

De gärningar som gjorts tillsammans med insamlingspartnerna samlas på insamlingens hemsida www.punainensulka.fi där man följer med kampanjens skeden till slutet av 2017. Kampanjens egen TV-produktion kan man se på Röda Fjäderns webbsida. På Facebook hittar man kampanjsidorna under namnet Punainen Sulka Röda Fjädern 2017.

Förutom Röda Fjädern insamlingen utför lionsklubbarna gärningar för de unga helt praktiskt i det egna Lions Quest-kunskap för livet” -programmet samt genom ”Ansvaret är vårt”- kampanjen, som guider barn till tryggt utnyttjande av internet.

År 2017 fyller såväl det självständiga Finland som den internationella Lionsorganisationen 100 år. Röda Fjädern-insamlingen är en del av programmet Finland 100 år under självständighetens jubileumsår och samtidigt en hedersbetygelse till världens största serviceklubborganisation, Lions Clubs Internationals, 100-årsjubileum. Medelinsamlingens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Tilläggsinformation i bilagan och på Internet: http://www.punainensulka.fi

 

Ytterligare information om Röda Fjädern-insamlingen i N-distriktet ger

 

Sini Eloholma

Insamlingens distriktskoordinator

+358 50 531 2625

sini.eloholma@lions.fi

 

Om Röda Fjädern-insamlingen nationellt

 

Harri Ala-Kulju

Insamlingens kommunikationsansvariga

+358 50 64684

harri.alakulju@lions.fi

 

Om Lionsorganisationen och dess verksamhet

 

Maarit Kuikka

Generalsekreterare

Finlands Lionsförbund rf

+358 10 501 4502, 040 580 2494

www.lions.fi

 


BILAGA:

Röda fjädern är de finländska lionsklubbarnas registrerade varumärke

Röda Fjädern är ett registrerat varumärke för de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsinsamlingar, som utnyttjats i lionsklubbarnas nationella insamlingskampanjer sedan 1972.

Märket kommer veterligen från Japan där det har använts som en symbol för frivilligt hjälpande. Till Finland kom symbolen via Sverige där lionsklubbarna använde det för första gången 1965 då man samlade in 13 miljoner kronor för bostäder åt handikappade. Efter det har lionsklubbarna i de andra nordiska länderna använt sig av märket i sina välgörenhetsinsamlingar.

De finländska lionsklubbarna har i sina olika insamlingar donerat över 46 miljoner euro i dagens penningvärde för att stöda hjälpbehövande i vårt eget land och ute i världen.

De finländska lionsklubbarnas Röda Fjädern-insamlingar.

Insamlings-

Insamlingens

Insamlingsresultat i dagens värde

år

målgrupp

miljoner euro

1972

Cancersjukdomar

6,6

1975

Hjärtsjukdomar

8,9

1984

Krigsveteraner

9,2

1990

Handikappade

6,3

1999

Åldringar

7,1

2006

Barn och ungdomar

4,5

Lionsorganisationen har en exemplarisk insamlingsmoral

Lionsorganisationens medelinsamling grundar sig på lionens eget, frivilliga arbete. Lionsorganisationen eller dess medlemmar får inte något arvode för insamlandet.

 

- Vi är stolta över att de intäkter som vi får via våra insamlingar, i sin helhet går till de på förhand meddelade målgrupperna, säger Matti Tieksola, Röda Fjädern-insamlingens kampanjansvariga.

I Financial Times utredning 2007 valde 445 företag Lionsorganisationen till den bästa samarbetspartnern. Den fick fulla poäng för pålitlighet, för förmågan att anpassa sina projekt till de lokala förhållandena, för att man förstod behovet hos de man hjälpte och för att man lyckats med kommunikationen.

Den amerikanska forskningsinstitutionen Charity Navigator som bedömer frivilligorganisationer, gav år 2015 för fjärde året i rad fulla fyra stjärnor åt Lionsorganisationen. Endast åtta procent av organisationerna når upp till maximala poäng under fyra år i följd. Det som inverkade på bedömningen var ”bra administration och bästa praxis med vilket man minimerar möjligheten till oetiska aktiviteter samt ekonomiskt ansvarstagande vid förverkligandet av sina målsättningar”.

 

 Lions Clubs International är världens största organisation för serviceklubbar. Till den hör 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och i mer än 46 000 Lionsklubbar. Lionen utför under ett år 100 000 000 timmar som frivilligarbete och delar ut understöd för 1000 000 000 USD i hela världen. I Finland finns 930 Lionsklubbar med 25 000 kvinnor och män som medlemmar. De hjälper årligen sin hembygd, sitt hemland och världen till ett värde av ca 5 miljoner euro.

Lionismens målsättning är att uppfostra till fördragsamhet och internationellt samförstånd, förena lionen och klubbarna till vänskap och verka för hembygdens, hemlandets och hela det internationella samfundets bästa. Lionsorganisationens speciella omsorg utgörs av synvård uppmuntrad av Helen Keller. Genom lionens synvårdsaktiviteter har bl.a. den vita käppen kommit till.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs