Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Näkökulma-kirjoitus tarjoaa tutkimukseen perustuvia toimenpide-ehdotuksia sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Nuorisotutkimusseura ry

Näkökulma-kirjoitus tarjoaa tutkimukseen perustuvia toimenpide-ehdotuksia sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 24.04.2015 klo 14:31
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus ja hyvinvointi edellyttävät huomiota niin harrastustoiminnassa, kouluissa kuin muissakin yhteiskunnan instituutioissa. Nuoria työssään kohtaavien opettajien, nuorisotyöntekijöiden sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien työntekijöiden riittävä osaaminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta olisi tehokas keino parantaa sateenkaarinuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Myös lainsäädännössä on edelleen tehtävää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen aseman toteutumiseksi.

Nuorisotutkimusverkoston uusi Näkökulma-sarja jatkuu Riikka Taavetin, Lotte Heikkisen ja Katarina Alangon kirjoituksella sateenkaarinuorten hyvinvoinnista ja sen edistämisen keinoista. Kirjoittajat kuvaavat sateenkaarinuorten elämässään kohtaamia haasteita ja syrjinnän tiloja sekä tarjoavat käytännön toimenpide-ehdotuksia epäkohtiin puuttumiseksi. Kirjoittajat korostavat sateenkaarinuorten hyvinvoinnin toteutumisen edellyttävän huomiointia ja toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla kodeista kouluihin ja liikuntajärjestöistä armeijaan. 

Tämänkertaisen Näkökulman innoittajana on toiminut Nuorisotutkimusverkoston ja Seta ry:n vuosina 2012–2014 toteuttama Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke, jossa tutkittiin ensimmäistä kertaa laajasti sateenkaarinuorten hyvinvointia Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa toteutettiin laajaan verkkokyselyyn perustuva määrällinen tutkimusosio sekä kyselyn lisäksi kirjoituskeruuseen ja nuorten ryhmätyöskentelyssä syntyneeseen aineistoon perustuva laadullinen tutkimusosio. Monipuoliset aineistot ja hankkeen kaksi tutkimusjulkaisua luovat kattavan kuvan aiemmin vain vähän tutkitusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä.

Näkökulma numero 2 Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus edellyttää huomiota kaikilla yhteiskunnan sektoreilla (pdf) on tiedotteen liitteenä.

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteiskunnallisen vastuun vahvistamiseksi huhtikuussa 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma.

Lisätiedot

Riikka Taavetti
FM, VTM, tutkija
riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi
puh. 040 702 3917

Lotte Heikkinen
MA, nuorisotyön koordinaattori
lotte.heikkinen@seta.fi
puh. 044 301 3020

Katarina Alanko
PsT
katarina.alanko@abo.fi

Liitetiedostot

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs