Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Lapsiperheiden tuen tarpeen kokonaisuutta ei tunne kukaan

SOS-Lapsikylä

Lapsiperheiden tuen tarpeen kokonaisuutta ei tunne kukaan

Tiedote.
Julkaistu: 22.10.2014 klo 11:45
Julkaisija: SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylän yhteistyössä Raahen hyvinvointikuntayhtymän kanssa tekemä, Tekesin rahoittama selvitys osoittaa, että lapsiperheiden tukeminen ei ota huomioon perheen kokonaisuutta. Kukin toimija tukee perhettä usein vain oman palvelunsa näkökulmasta.

SOS-Lapsikylästä selvitystä oli tekemässä kehittämispäällikkö Kati Palsanen. Selvityksen mukaan asiakas voi olla samanaikaisesti jopa kymmenen eri palvelun, mm. perheneuvolan, kotipalvelun, mielenterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon piirissä, mutta kokonaiskuva ja vastuu asiakkaan tilanteesta puuttuvat. Lastensuojelun asiakkaalla rinnakkaisia asiakassuhteita oli keskimäärin kuusi. ”Lastensuojelun keskeinen ongelma on eri toimijoiden yhteisen tavoitteen puuttuminen. Perheille tarjotaan lukuisia palveluja, joiden kokonaisuutta ja kestoa ei ole aina kokonaisvaltaisesti mietitty”, SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola sanoo.

Tarve perhekeskeiseen verkostotyöhön on ilmeinen

Peruspalveluiden toimimattomuus maassamme kulminoituu lastensuojelussa, jossa asiakasmäärät ja sosiaalityöntekijöiden työtaakka koko ajan kasvavat. Ratkaisuna ei ole lastensuojelun resurssien lisääminen, vaan toimintatavan muuttaminen siten, että perheen asiakkuus otetaan kokonaisvaltaisesti haltuun jo nykyistä huomattavasti aiemmin. Ratkaisun tulee rakentua verkostomaisen, perheen koko asiakkuutta johtavan toimintatavan ympärille.

Raahen seudulla uskalletaan toimia toisin

Yleisesti vallitsee yhteisymmärrys, että perheitä tulisi tukea ennakoivasti. Valitettavasti näin tapahtuu aivan liian harvoin. Ongelma ei ole ammattitaidon tai tahdon puutteessa. Sen sijaan perheen tilanteen kriisiytyminen näyttäisi jäävän palvelujärjestelmän jalkoihin. Kukin palvelu tarkastelee perheen tai lapsen tilannetta omasta näkökulmastaan. Toisinkin voisi olla. Raahen seudulta löytyy jo rohkaisevia esimerkkejä siitä, että perheen kokonaistilanteen huomioiminen ja varhainen tuki peruspalveluissa voi auttaa nopeastikin ja ehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta. Tuki kannattaa suunnata lapsen normaaleihin kasvu- ja kehitysympäristöihin – kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun. Silloin estetään myös lapsen perheen leimautuminen. ”Perheitä pitää mennä auttamaan sinne, missä he elävät elämäänsä”, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki painottaa.

Selvitys osoitti, että osaamista ja hyviä, ammattitaitoisia työntekijöitä palvelujen parissa on, mutta rakenteet ja palvelujärjestelmä eivät kannusta asiantuntijoita työskentelemään perheen kokonaisvaltainen tilanne huomioiden. Asiakkaalle taas nykyiset palvelut näyttäytyvät pirstaleisina ja organisaatiolähtöisinä. Selvityksen mukaan tärkeää on myös huomioida työllisyyden ja taloudellisen toimeentulon yhteys lapsiperheiden hyvinvointiin. Millainen olisi toimintamalli, jossa perheen taloudesta, arjen sujumisesta ja hyvinvoinnista puhuttaisiin yhtenä kokonaisuutena? Entä toimintamalli, jossa perheitä autetaan arjen pienissä asioissa siten, että perheen oma luottamus tulevaisuuteen vahvistuu?

”Valtakunnallisesti kyseessä on niin iso ja laajaa remonttia vaativa asia, että tilannetta ei saada korjattua pienillä parannuksilla. Lastensuojelu ei yksin pysty ratkaisemaan lasten suojelemiseen liittyviä ongelmia, vaan kaikki toimijat on valjastettava lasten ja perheiden varhaiseen auttamiseen”, Jari Ketola sanoo.

Lisätietoja:

Kati Palsanen
Kehittämispäällikkö
SOS-Lapsikylä ry
p. 040 825 1620

Hannu Kallunki
Kuntayhtymän johtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
p. 040 068 0303

Aija Rikala
viestintäpäällikkö
SOS-Lapsikylä ry
p. 050 555 2515

 

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 200 ammattilaista. Lapsikylätoimintaa on 134 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs