Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Lapsia suojeltava seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä

Pelastakaa Lapset ry

Lapsia suojeltava seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä

Tiedote.
Julkaistu: 09.03.2012 klo 17:40
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Laki suojaa alle 16–vuotiaita tyttöjä ja poikia seksuaalisilta teoilta niin internetissä kuin reaalimaailmassa.  Viranomaisten tietoon tulevat tapaukset ovat kuitenkin vain pieni osa piilorikollisuudesta ja niiden takana olevasta todellisuudesta.

Keskeinen kysymys ei ole lasten internetin käyttö vaan ennen kaikkea se, miten lapsista seksuaalisessa mielessä kiinnostuneet käyttävät teknologiaa sekä internetiä. Vastuu rikokseen ryhtymisestä ja sen seurauksista on aina aikuisella. Ellei asiaan päästä puuttumaan viranomaisten toiminnan, lasten parissa työskentelevien ammattilaisten, vanhempien valppauden tai lapsen oman ilmoituksen kautta, voi mahdollisia uhreja kertyä huomattavan paljon. Seksuaalirikos voi tapahtua joko internetissä luotujen kontaktien kautta tai lähipiirissä. Asian esille ottaminen ja saattaminen viranomaisten tutkittavaksi on vastuullista paitsi yksittäisen lapsen tapauksessa, myös muiden turvallisuuden vuoksi.

”Netti on lapsille tärkeä osa yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista elämää. Ihan tavallinen hyvä kasvatus ja osallistuminen lapsen elämään antaa lapselle parhaat valmiudet pitää kiinni omista oikeuksistaan. Kielteinen suhtautuminen internetiin ja netin käytön liiallinen rajoittaminen - ja sen uhan käyttäminen rangaistuksena – puolestaan johtaa helposti tilanteeseen, jossa lapsella ei ole halua tai uskallusta kääntyä aikuisen puoleen silloin, kun siihen olisi tarvetta, sanoo Mari Laiho Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu digitaalisessa mediassa – tiimistä.

Suomella on kansainvälisten sopimusten sekä lainsäädännön perusteella velvollisuus huolehtia siitä, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen työhön, hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lasten tunnistamiseen, suojelemiseen ja auttamiseen on riittävät resurssit sekä asiantuntemusta.

Teknologian kehitys on tuonut myös rikosten selvittämiseen sekä tekijöiden ja uhrien tunnistamiseen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Koskaan ennen eivät rikoksiin syyllistyvät ole myöskään oma-aloitteisesti tarjonneet ja jättäneet jälkeensä niin selkeitä ja konkreettisia todisteita lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista kuin nykyisin.

”Seksuaalirikoksen kohteena olevien lasten tunnistamiseen tähtääviin toimiin ei kuitenkaan ole panostettu riittävästi. Jo yhden ihmisen työpanoksella ja oikealla näkökulmalla olisi mahdollista tavoittaa avun tarpeessa olevia lapsia.  Silmien ummistaminen heidän hädältään on moraalitonta ja kovin lyhytjänteistä säästämistä. Kyse on priorisoinnista – mihin suunnataan rajalliset resurssit, mikä koetaan tärkeäksi, kenen hätä kuullaan, kenelle annetaan mahdollisuus”, Mari Laiho painottaa.

Materiaalia ja lisätietoja:

Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuuteen liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta:

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/kyselyt-ja-aineistot/

Mari Laiho, Lasten suojelu digitaalisessa mediassa, Pelastakaa Lapset ry, 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

 

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs