Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri selvitti poliklinikkatilojensa käyttöastetta yhteistyössä HAMKin kanssa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri selvitti poliklinikkatilojensa käyttöastetta yhteistyössä HAMKin kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 29.10.2014 klo 10:09
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Kyseessä oli yksi ensimmäisistä Suomessa tehdyistä vastaavista selvityksistä.  Tieto poliklinikkatilojen käyttöasteesta auttaa osaltaan kehittämään sairaalan tilojen käyttöä.

Keväällä 2014 Hämeenlinnassa toteutettiin ainutlaatuinen sairaalan poliklinikkatilojen käyttöastetutkimus. Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntijat sekä opiskelijat toteuttivat tutkimuksen tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. – Selvityksen toteuttaminen edellytti hyvää projektin määrittelyä, suunnittelua ja keskustelua kaikkien mukana olevien tahojen kesken, kertoo HAMKin työelämäpalvelupäällikkö Sari Hanka.
Tutkimuksessa seurattiin Kanta-Hämeen keskussairaalan eri poliklinikkatilojen käyttöastetta eri viikonpäivinä sekä kellonaikoina. Mukana toteutuksessa oli yhteensä 28 HAMKin opiskelijaa sekä henkilökunnan edustajaa, minkä lisäksi sairaalan henkilökunta toteutti itsearviointia.

Sairaanhoitopiirille tärkeää tietoa toiminnan suunnittelun kannalta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri saa HAMKin selvityksestä toiminnan suunnittelun kannalta tärkeää, tutkittua tietoa poliklinikkatilojen käyttöasteesta. Selvitys kattoi suurimman osan Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön ajanvarauspoliklinikoiden huonetiloista, lähes kaksisataa vastaanotto- ja toimistotilaa. Selvityksessä koottu tieto mahdollistaa tilojen käytön kokonaisvaltaisen tarkastelun ja tukee tilojen tarpeenmukaisen käytön suunnittelua. Selvitys myös osoitti, että poliklinikkatilojen käyttöasteessa on selvää tehostamisen ja kehittämisen varaa. Selvityksestä saatu tieto hyödyttää myös tulevaa poliklinikkatilojen toiminnallista ja rakenteellista suunnittelua.

Sairaanhoitopiirin ja HAMKin välinen yhteistyöhanke oli onnistunut, työelämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä rakentava sekä molempia osapuolia hyödyttävä työelämäyhteistyöprojekti, jossa kumpikin osapuoli hyötyi saaden sekä työelämää että opiskelijoiden opintoja tukevaa tietoa ja kokemusta.

Monialainen toiminta luo uusia mahdollisuuksia

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin havainnointia poliklinikoiden tiloissa. Tiedonkeruussa kiinnitettiin erityistä huomioita tutkimusetiikkaan ja erityisesti potilaiden yksityisyyden turvaamiseen. – Tämä toimi ainutlaatuisena oppimisprosessina opiskelijoille, sillä he pääsivät tutustumaan tutkimusmenetelmiin, tutkimusetiikkaan sekä näin laajan prosessin hallintaan kokonaisuudessaan, vieläpä oikeassa työelämäympäristössä, kertoo Hanka. Osa opiskelijoista pääsi mukaan myös tietojen analysointiin ja tulosten raportointiin.

Poliklinikkatilojen käyttöasteselvityksen kaltaiset laajemmat työelämäyhteistyöprojektit nähdään hienona mahdollisuutena sekä oppilaitokselle, mutta myös yhteistyöorganisaatiolle. – Tällaisten projektien avulla saamme tärkeitä aitoja työelämäprojekteja opiskelijoille, mutta vastaavasti yhteistyöorganisaatio saa taas tuotettavan selvityksen lisäksi esimerkiksi uusia näkökulmia toimintaan nuorilta opiskelijoilta, jatkaa Hanka.

Lisätietoja

Työelämäpalvelupäällikkö Sari Hanka, p. 050 372 3544, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi
Tilasuunnitteluylihoitaja Asta Lehtiö, p. 03 629 2428, sp. etunimi.sukunimi@khshp.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs