Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Henkilöstö ja asiakkaat mukaan muutosprosesseihin sosiaali- ja terveysalalla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Henkilöstö ja asiakkaat mukaan muutosprosesseihin sosiaali- ja terveysalalla

Tiedote.
Julkaistu: 05.03.2012 klo 11:14
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tiedote 5.3.2012

Henkilöstö ja asiakkaat mukaan muutosprosesseihin sosiaali- ja terveysalalla

Kansallisesti merkittävä tutkimusprojekti parantaa sote-alan muutoskykyä ja -valmiutta osallistuvalla innovaatiotoiminnalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viime vuosina tapahtunut lukuisia uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä palvelujen järjestämiseen että rakenteisiin. Jatkuvat muutokset ovat haastaneet sosiaali- ja terveysalan organisaatiot, niiden johdon, esimiehet ja henkilöstön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) koordinoi kolmevuotista kansallista lähes 1,2 milj. euron Tekes-rahoitteista tutkimusprojektia, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteissa. Tutkimus syventyy siihen, kuinka organisaation toimintaa kehitetään asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden palveluntuottajien ja johdon yhteistyönä.

Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti ei työhyvinvointia ole enää helppo edistää. Osallisuuden avulla työ on mahdollista nähdä ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Osallistuva innovaatiotoiminta on henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista ja aloitteellista osallistumista yhteisölliseen innovaatioprosessiin. Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtaminen vaatii uudenlaista johtajuutta. Johdon tehtävänä on suunnitella organisaation rakenteet, käytännöt ja prosessit siten, että innovaatiotoiminnan ja sitä ohjaavien arvojen välillä on mahdollisimman hyvä toisiaan tukeva vuorovaikutussuhde. Projektin tavoitteena on synnyttää aito innovaatiotoiminnan johtamisen kumppanuusverkosto.

Projektissa tehdään konkreettisia uudistuksia kiinteässä yhteistyössä useiden hyödyntäjä- ja kohdeorganisaatioiden kanssa. Muun muassa Jyväskylän kaupunki katsoo tutkimushankkeeseen osallistumisen tärkeäksi panostaessaan johtamisen ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen, sillä he tarvitsevat tutkittua tietoa siitä, miten kehittämisinterventiot hyödyttävät organisaatioita.

Perusturvakuntayhtymä Akseli odottaa tukea lähiesimiehille muutoksen johtamisessa ja läpiviennissä. "Toimintatutkimuksellisen projektin odotetaan tuovan myös toimintamalleja ja välineitä muutosten ja toimintaympäristön epävarmuuksien jäsentämiseen ja haltuunottoon", Akselin henkilöstöpäällikkö Ulla Tynni kertoo.

Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiirin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen peräänkuuluttaa uusia vuorovaikutteisia palvelukehitystä tukevia työskentelymenetelmiä sekä kokemusten jakamista koko verkoston kesken.

Länsi-Pohjan psykiatriassa on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia. Jatkuvat muutokset kuormittavat koko henkilökuntaa. Muutosten aikana myös johtamiseen kohdistuu haasteita.
"Hankkeessa on nyt tavoitteena muuttaa johtamiskulttuuria siten, että kaikkien työntekijöiden innovatiivisuus ja osallisuus mahdollistuvat sekä dialogisuus kaikkien henkilökuntaryhmien välillä lisääntyy", psykiatrian ylilääkäri Birgitta Alakare kertoo.

OSUVA-projektin johtoryhmän kokous järjestetään JAMKin pääkampuksella, Rajakatu 35:ssä maanantaina 5.3. Johtoryhmän jäseniä sekä projektiryhmän edustajia on mahdollista haastatella aiheesta lounaan yhteydessä Raja-cafeessa klo 12.30.

Muut tutkijaorganisaatiot JAMKin lisäksi ovat: Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Vaasan yliopisto.

Tutkimusprojektin rinnalla kulkee myös 2 työorganisaatioiden kehittämisprojektia, joiden toteuttajat ovat Jyväskylän kaupunki sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue.

Lisätietoja:

Johanna Heikkilä, sisällöllinen johtaja, 040 848 8623, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jaana Teriö, projektipäällikkö, 040 838 0417, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jukka Piippo, yliopettaja, 040 689 00 55, Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Sami Jantunen, tutkija, 040 502 5071, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Merja Sankelo, tutkijayliopettaja, 040 830 4234, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Timo Sinervo, erikoistutkija, 040 575 2751,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Seppo Tuomivaara, erikoistutkija, 040 578 3832, Työterveyslaitos
Marja Naaranoja, Head of Industrial Management Unit, 044 024 4530, Vaasan yliopisto

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs