Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Edunvalvojia tarvitaan lastensuojelussa

Pelastakaa Lapset ry

Edunvalvojia tarvitaan lastensuojelussa

Tiedote.
Julkaistu: 04.09.2012 klo 14:21
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Äitienpäivänä kuolleen 8-vuotiaan helsinkiläistytön kohtalo järkyttää ja herättää kysymyksiä lapsen asemasta viranomaisprosesseissa. Edunvalvojia tulisi käyttää lastensuojelussa enemmän. Edustaessaan lasta he kuulevat häntä ja auttavat tuomaan esille lapsen oman näkemyksen ja mielipiteen.

Traaginen helsinkiläistytön tapaus muistuttaa Englannissa vuonna 1973 tapahtunutta 8-vuotiaan Maria Colwellin kuolemaa. Myös Colwellin tapauksessa lastensuojelu palautti tytön turvallisesta sijaisperheestä äitinsä ja tämän miesystävän luokse, jossa Mariaa pahoinpideltiin ja kaltoinkohdeltiin toistuvasti. Sosiaaliviranomaiset, koulun ja terveydenhuollon henkilökunta olivat tietoisia tytön tilanteesta. Marian isäpuoli tappoi tytön tämän ollessa 8-vuotias. Briteissä tapaus sai valtavasti huomiota ja siitä tehtiin laaja julkinen selvitys. Tapaus nosti esille Britannian lastensuojelujärjestelmän epäkohtia. Tapauksen pohjalta Britteihin luotiin lasten edunvalvoja-/edustajajärjestelmä (Children’s Guardian). Edunvalvojan tehtävänä on arvioida puolueettomasti lapsen etua lastensuojeluasiassa ja tuoda esille lapsen näkemys ja mielipide.

Suomessa lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalitoimen huolehtimaan edunvalvojan hakemisesta lapselle silloin, kun lapsen huoltaja ei puolueettomasti voi edustaa lasta lastensuojeluasiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen lapsen edun turvaamiseksi. Kun käräjäoikeus määrää lapselle edunvalvojan, turvataan lapsen osallisuus häntä itseään koskevassa lastensuojelun päätöksenteossa. Edunvalvojia on määrätty lapsille esimerkiksi kun päätetään huostaanotosta tai sen purusta tai tehdään lastensuojelun asiakassuunnitelmia. Edunvalvojan tehtävänä on tutustua lapseen ja tämän tilanteeseen. Hän tuo esiin lapsen näkemyksen, mielipiteen sekä oman näkemyksensä lapsen edusta. Samalla hän arvioi myös tehtyjä viranomaispäätöksiä lapsen edun näkökulmasta. Siksi edunvalvojalla tuleekin olla riittävä ymmärrys lastensuojelun päätöksenteosta sekä kyky kohdata kaltoinkohdeltu lapsi.

Käytännön kokemukset toteutuneista edunvalvonnoista osoittavat, että kun lapsen puhevaltaa käyttää lastensuojeluasioihin ja lasten kanssa työskentelyyn perehtynyt edunvalvoja, tulee lapsen oikeus osallisuuteen hänen omassa lastensuojeluasiassaan laaja-alaisesti turvattua. Lasten näkemyksiä koskevan tiedonkeruun perusteella lapset ymmärtävät hyvin edunvalvojan tarkoituksen ja ovat tyytyväisiä, että heillä on viranomaisverkostossa rinnallaan oma edunvalvoja. Lapset, jotka ovat joutuneet läheisen aikuisen väkivallan tai hyväksikäytön kohteeksi, ovat kokeneet edunvalvojan tärkeäksi ahdistavissa ja pelottavissa prosesseissa.

Usean lastensuojelujärjestön yhteisessä Lastensuojelun edunvalvojahankkeessa (2005–2011) selkiytettiin edunvalvojan käyttötilanteita ja kehitettiin lasten edunvalvonnan rakenteita yhteistyössä sosiaalitointen, maistraattien ja tuomioistuinten kanssa. Pelastakaa Lapset toimii edelleen lastensuojelun edunvalvojatoiminnan edistämiseksi. Kehittämistyön pohjaksi on haettu vertailukohtaa lasten edustajajärjestelmien toiminnasta mm. Saksassa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa ja Skotlannissa.

Velvoitetta hakea edunvalvojaa tulkitaan Suomessa hyvin vaihtelevasti. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla haetaan edunvalvojia lastensuojeluasioissa erittäin harvoin. Suomeen tarvitaan selkeät linjaukset ja rakenteet lastensuojelun edunvalvojatoiminnan toteuttamiseksi. On varmistettava, että jokainen lapsi tulee omassa lastensuojeluasiassaan asianmukaisesti edustetuksi.

Lisätietoja:

www.lastensuojelunedunvalvonta.fi

Milja Laakso, asiantuntija, lastensuojelun edunvalvojatoiminta, milja.laakso@pelastakaalapset.fi, p. 050-4331389

Paula Marjomaa, kehittämispäällikkö, paula.marjomaa@pelastakaalapset.fi, p. 040-5398945

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs