Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Anhopningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd har minskat

Fpa

Anhopningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd har minskat

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.04.2017 kl. 11:36
Utgivare: Fpa

Ansökningarna handläggs nu inom den lagstadgade tiden, dvs. inom sju vardagar från det att de lämnats in till FPA.   

Enligt lagen ska FPA fatta beslut om grundläggande utkomststöd inom sju vardagar efter det att ansökan kommit in. Under början av året räckte handläggningen likväl längre.

– Nu får kunderna beslut inom den lagstadgade tiden. De ansökningar som innehåller alla de bilagor som behövs kan avgöras på kortare tid än sju dagar, säger Antti Jussila, direktör för Södra försäkringsdistriktet.

När anhopningen av ansökningar var som störst användes betalningsförbindelser för att säkerställa att de som ansökte om grundläggande utkomststöd skulle kunna skaffa sig mat och läkemedel. I brådskande fall kan den sökande få en betalningsförbindelse samma dag. Också kommunerna har beviljat kompletterande utkomststöd för att trygga brådskande och nödvändig hjälp.

Försenade beslut har lett till problem för kunderna. FPA meddelar nästa vecka hur man ersätter och gottgör kunderna för detta.

Skötseln av det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA 1.1.2017. Kommunerna svarar fortfarande för kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Närmare information för medierna:
Direktören för Södra försäkringsdistriktet Antti Jussila, tfn 040 834 5703,
fornamn.efternamn@fpa.fi

 

 

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs