Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » Statens näringsdelegation fortsätter utveckla folknäringen

Maa- ja metsätalousministeriö

Statens näringsdelegation fortsätter utveckla folknäringen

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.09.2014 kl. 11:37
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Statens näringsdelegation får nya medlemmar för den kommande treårsperioden som börjar den 4 oktober och fortsätter fram till oktober. Överdirektör Erkki Vartiainen vid Institutet för hälsa och välfärd utsågs till ny ordförande och enhetsdirektör Annika Nurttila vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira till ny vice ordförande.

Statens näringsdelegation är ett permanent expertorgan med uppdrag att följa upp och utveckla folknäringen. Delegationen arbetar fram näringsrekommendationer och åtgärdsförslag, följer upp utfallet av åtgärderna och effekterna på folkhälsan. Utgående från resultaten av riskvärderingen i näringsfrågor kommer delegationen med initiativ och tar ställning till frågor som gäller att främja folknäringen och folkhälsan.

Folknäringsarbete i närmare 80 år

Statens näringskommitté som var föregångaren till Statens näringsdelegation, inrättades år 1954 som en permanent kommitté under jordbruksministeriet. Folknäringskommittén som tillsattes av statsrådet hade inlett arbetet redan år 1936.

Resultat av det närmare 80 långa arbetet är bl.a. skolbespisning (lag år 1943), jodering av salt (1949), järnberikning av vetemjöl (1965) och berikning av flytande mjölkprodukter med vitamin D (2003).

Delegationen ger näringsrekommendationer, de färskaste gavs ut i januari. Det följande viktiga arbetet gäller uppdatering av näringsrekommendationerna för barn.

Från och med september har AFM, legitimerad näringsterapeut Arja Lyytikäinen arbetat som delegationens nya generalsekreterare.

Delegationens sammansättning 4.10.2014 – 3.10.2017:
ordförande: Erkki Vartiainen, överdirektör, Institutet för hälsa och välfärd
vice ordförande: Annika Nurttila, enhetsdirektör, Livsmedelssäkerhetsverket
medlemmar:
Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, konsultativa tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Marjo Misikangas, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket
Suvi Virtanen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
Marjaana Manninen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Jaana Laitinen, teamchef, Arbetshälsoinstitutet
Mikael Fogelholm, professor, Helsingfors universitet, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper Ursula Schwab, biträdande professor, Östra Finlands universitet, folkhälsovetenskap och klinisk näringsvetenskap
Sirpa Kurppa, professor, Forskningsinstitutet för jordbruk och livsmedelsekonomi
Tommi Vasankari, direktör, UKK-institutet
Marjaana Lahti-Koski, hälsovårdsdirektör, Finlands hjärtförbund
Elina Särmälä, matservicedirektör, Kuntaruokailun asiantuntijat KRA ry
Piia Jallinoja, forskningschef, Konsumentforskningscentralen

Ytterligare information:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 162 184, 0400 291 910, förnamn.efternamn@mmm.fi
generalsekreterare Arja Lyytikäinen, tfn 0295 304 292, 050 409 9860, förnamn.efternamn@mmm.fi

på nätet: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

 


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs