Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » Rekordskörd på trädgårdslägenheter

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Rekordskörd på trädgårdslägenheter

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.04.2012 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Skördarna av frilandsgrönsaker uppgick till 186 miljoner kilo, medan bär och växthusgrönsaker gav 16 miljoner kilo och 81 miljoner kilo. Dessutom ökade skörden av krukgrönsaker till 98 miljoner krukor. Uppgifterna är hämtade ur Tikes (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) nyligen utkomna preliminära trädgårdsstatistik för 2011.
<--break->
År 2011 hade 4 304 företag trädgårdsproduktion på en sammanlagd yta om 16 974 hektar, av vilket 411 hektar var i växthus. Antalet företag minskade med 187 (-4 %). Också växthusarealen minskade något, vilket mest berodde på en minskad produktion av prydnadsväxter. Däremot ökade frilandsarealen. Rekordskördarna 2011 var framför allt ett resultat av gynnsamma väderförhållanden.

Goda skördar av morot och lök   

Frilandsproduktionen av grönsaker ökade till 186 miljoner kilo, vilket är det nästa bästa resultatet under den tid som trädgårdsstatistik har sammanställts: endast 1997 var den totala skörden större (196 miljoner kilo). Också den totala arealen ökade, speciellt för frilandsgurka, trädgårdsärt och matlök. De penningmässigt viktigaste växterna gav de bästa skördarna någonsin: på odlingarna skördades 73 miljoner kilo morot och 25 miljoner kilo lök.

Krukgrönsakerna närmar sig 100 miljoner krukor

Växthusgrönsaker odlades på 243 hektar och krukgrönsaker på 26 hektar. Krukgrönsakerna slog nytt rekord, 98 miljoner krukor, av vilket största delen utgjordes av sallat. Gurkskörden på 37 miljoner kilo överträffade också tidigare års skördar. Tomat gav en utmärkt skörd på 40 miljoner kilo.

Jordgubbe och äpple slog också rekord

Trots att antalet företag som sysslar med bärodling har minskat stadigt har de fortfarande verksamma företagen satsat på odlingen. Jordgubbsarealen har ökat något de senaste tre åren och ifjol slog jordgubbsskörden nytt rekord, nästan 13 miljoner kilo. Likaså var skördarna av hallon och trädgårdsblåbär betydligt bättre än under tidigare år. Däremot fortsatte produktionen av industribär, speciellt svarta och gröna vinbär, att minska.

Äppleskörden passerade i fjol för första gången 5 miljonersgränsen med 5,2 miljoner kilo. Arealen minskade däremot något.

Lökväxter var ljuspunkten inom prydnadsväxter

Produktionen av snittblommor fortsatte att minska 2011, med endast 38 trädgårdar som odlade rosor på sammanlagt 8 hektar. Den totala produktionsarealen för snittblommor var något under 13 hektar, vilket innebär en minskning på nästan 4 hektar från 2010. Produktionen av sommarblommor gick tillbaka en aning till strax under 42 miljoner stycken. Penséer var fortfarande den viktigaste blomman. Produktionsmängderna för blommande krukväxter minskade markant. Mest odlades narciss i kruka, där produktionen ökade till 3,2 miljoner krukor.

Ökningen inom produktionen av lökblommor var god: över 73 miljoner lökar drevs i blom. Den populäraste lökblomman var tulpanen, där produktionsvolymerna ökade redan för sjätte året i följd. År 2011 var man uppe i 65 miljoner stycken.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna i trädgårdsstatistiken samlas in en gång i året från alla företag som odlar trädgårdsprodukter till försäljning. I förfrågningen i oktober 2011 deltog inalles 5 159 företag.

De statistiska tabellerna i anknytning till meddelandet finns på sidan för trädgårdsstatistik i lantbruksstatistiktjänsten Matilda. De slutliga uppgifterna publiceras den 14 maj i samband med uppgifterna om energiförbrukningen inom växthusproduktionen. De områdesvisa uppgifterna finns i publikationen Trädgårdsstatistik 2011 som ges ut i juni.

Mer information

Tike, statistiktjänsten
aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, tfn 020 77 21364
statistiksekreterare Arja Anttila, tfn 020 77 21362
E-postadresser har formen fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs