Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Toimikunta esittää Lappeenrannan kaupunkikonsernin kunnossapidon siirtämistä Saimaan Tukipalveluihin ja rakennuttamisen siirtämistä Lappeen Rakennuttajaan

Lappeenrannan kaupunki

Toimikunta esittää Lappeenrannan kaupunkikonsernin kunnossapidon siirtämistä Saimaan Tukipalveluihin ja rakennuttamisen siirtämistä Lappeen Rakennuttajaan

Tiedote.
Julkaistu: 09.10.2014 klo 09:00
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan elokuussa 2014 nimeämä työryhmä esittää, että Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakennusten kunnossapito ja osa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) rakennusten kunnossapidosta keskitettäisiin Saimaan Tukipalvelut osakeyhtiöön (Satu) ja rakentamisen ja rakennuttamisen toteutus Lappeen Rakennuttaja osakeyhtiöön. Kaupungin tilakeskuksen tehtäväksi jäisi valmistella kaupungin omat rakennushankkeet. 

Nykyisin kaupunkikonsernin toimitilojen kunnossapito, rakentaminen ja rakennuttaminen hoidetaan sektorikohtaisesti kaupungin tilakeskuksessa, liikuntatoimessa, eri yhtiöissä ja Eksotessa. Kaikkiaan työntekijöitä esimiehineen työskentelee eri sektoreilla 98.

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on karsia päällekkäistä työtä. Henkilöstöä ei irtisanottaisi, mutta eläkkeelle siirtyvien tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on edellyttänyt vuoden 2014 talousarviossa koko Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon selvittämistä. 

Muutos astuisi voimaan huhtikuussa 2015.  Työryhmän puheenjohtajan, Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakosken mukaan kunnossapitotehtävien uudelleenorganisointi edellyttää pitkäjänteistä työn kehittämistä.

‒ Satulla on edessään vuosien työ, jotta kaikki työprosessit saataisiin hiottua toimiviksi. Emme odotakaan, että kaikki olisi valmista ensi huhtikuussa. Työprosesseja kehitettäisiin sitä mukaa, kun henkilöstöä eläköityy. Arvion mukaan vuoteen 2019 mennessä pystyttäisiin vähentämään kaikkiaan reilut 40 henkilötyövuotta toimitilojen kunnossapidosta, rakentamisesta, rakennuttamisesta sekä teknisen toimen ympäristönhoidosta ja liikuntatoimen kunnossapidosta, Korkiakoski laskee. 

Muutosta on valmisteltu hyvässä yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa. Työryhmään kuuluu kaksi henkilöstön edustajaa.  Seuraavaksi vuorossa on henkilöstösopimusten valmistelu eri osapuolten kesken.

Toimikunnan esityksen mukaan kaupungin tilakeskuksen kunnossapidon ja rakentamisyksikön vakituiset työntekijät ja osa työnjohdosta siirtyisivät Satuun perustettavaan kunnossapitoyksikköön, joka keskittyisi kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöihin sekä kiinteistöjen teknisiin päivystyksiin. Yksikkö ei toteuttaisi uudisrakentamista eikä peruskorjaushankkeita.  

Myös Armilan sairaalassa, Sammonkodissa, Lehmuskodissa, Taipalsaaren sairaalassa sekä mahdollisesti Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Savitaipaleella työskentelevä, Eksoten palveluksessa oleva kiinteistöhuollon henkilöstö siirtyisi Satuun. Etelä-Karjalan keskussairaalan tekninen henkilöstö jäisi Eksoten palvelukseen.

Kaupungin tekninen toimi vastaisi edelleen piha- ja puistoalueiden sekä torien kunnossapidosta ja liikuntatoimi liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Myllysaaren perhepuiston, Sammonlahden uimaranta-alueen ja Ahvenlammen ulkoilureitin leikkipaikkojen kunnossapito siirtyisi liikuntatoimelta teknisen toimen ympäristönhoidon tehtäväksi.  

Tällä hetkellä rakentamista, rakennuttamista ja kunnossapitoa hoidetaan kaupungin tilakeskuksessa ja liikuntatoimessa, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ssä, Lappeenrannan Yritystila Oy:ssä, Williparkki Oy:ssä, Satu Oy:ssä, Lappeenrannan Energian tytäryhtiö Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:ssä ja lisäksi Eksotessa. 

Williparkki Oy ja Yritystila Oy vastaisivat edelleen hankkeidensa suunnittelusta ja valmistelusta, mutta niiden rakennuttaminen siirtyisi Lappeen Rakennuttaja Oy:lle. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n toimintaan ei tulisi muutoksia. Kaupungin teknisen toimen ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n työyhteenliittymän yhteistyötä kehitetään edelleen.  Työyhteenliittymä vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta.

Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti toimintansa 1.4.2010. Lappeenrannan kaupunki omistaa yhtiöstä 63,8 prosenttia, Eksote 30,2 prosenttia, Imatran kaupunki 5,9 prosenttia ja Taipalsaaren kunta 0,1 prosenttia. Nykyisin yhtiö tuottaa ruoka-, puhtaus- ja tekstiilipalveluja. Yhtiössä työskentelee noin 800 henkilöä. 

Lappeen Rakennuttaja Oy on Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tytäryhtiö, joka tuottaa rakennuttamispalveluja Asuntopalvelu-konsernille. Yhtiön palveluksessa on neljä työntekijää. 

Lisätietoja: 

Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 590 0310
kari.korkiakoski@lappeenranta.fi 

Toimitusjohtaja Jouko Partanen, Saimaan Tukipalvelut Oy
puh. 044 791 5600
jouko.partanen@lappeenranta.fi

Toimitusjohtaja Seppo Ylitalo, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, Lappeen Rakennuttaja Oy
puh. 0400 363 198
seppo.ylitalo@lappeenranta.fi


Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, Lappeenrannan kaupunki
puh. 0400 753 504
ilkka.oksman@lappeenranta.fi 

Kaupungininsinööri Pasi Leimi, Lappeenrannan kaupunki
040 740 1643
pasi.leimi@lappeenranta.fi

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 600 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs