Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Skanska paransi edelleen tulostaan merkittävästi vuonna 2013

Skanska Oy

Skanska paransi edelleen tulostaan merkittävästi vuonna 2013

Tiedote.
Julkaistu: 10.02.2014 klo 09:45
Julkaisija: Skanska Oy

  • Skanska Oy -konsernin tulos koheni merkittävästi ja oli 32,9 miljoonaa voitollinen.
  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski odotetusti 14 % edellisvuodesta.
  • Skanska Oy -konsernin saama suurin yksittäinen tilaus vuonna 2013 oli kauppakeskus IsoKristiinan saneeraus ja laajennus, jossa Skanskan urakkasumman arvo on noin 88 miljoonaa euroa.
  • Asuntomyynti ja uudet asuntoaloitukset vähenivät hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Tilauskanta oli vuoden lopussa 17 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

 

EUR milj.

2013

2012

Liikevaihto

797,5

924,9

Liikevoitto

32,9

24,6

% liikevaihdosta

4,1

2,7

Tulouttamaton tilauskanta

668,0

572,2

Saadut tilaukset

783,7

698,9

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson kommentoi Skanska Oy:n tulosta:

”Onnistuimme jälleen parantamaan tulostamme huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2013 saavutimme 32,9 miljoonan euron liikevoiton, mikä tarkoittaa noin 34 prosentin parannusta. Tulosparannus saavutettiin siitä huolimatta, että samaan aikaan liikevaihtomme supistui odotetusti. Liikevaihto pieneni niin asuntoprojektikehityksessä kuin talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa.”

”Vuosina 2011−2013 toteutimme toimenpiteitä, joilla pyrimme parantamaan toimintamme tehokkuutta ja valikoimaan projektimme tarkemmin. Näillä on ollut merkittävä rooli tuloksemme kohenemisessa. Lisäksi olemme onnistuneet karsimaan kulujamme sopeuttaaksemme toimintaamme pienentyneeseen liikevaihtoon ja heikkenevään markkinatilanteeseen. Tappiollisten projektien määrä on vähentynyt, ja alueyksikkömme ovat tällä hetkellä voitollisia lukuun ottamatta Viron yksikköä. Olemmekin päättäneet luopua liiketoiminnasta Virossa vuoden 2014 loppuun mennessä.”

”Uusien tilausten määrä ja tilauskanta nousivat merkittävästi vuonna 2013. Tätä kehitystä tukivat muutamat suuret tilaukset kuten Kauppakeskus IsoKristiina, Puijon sairaalan laajennus Kuopiossa, VT19 Seinäjoen ohikulkutie sekä Keilaniemen metroasema. Vuoden 2013 lopussa tilauskantamme oli noin 17 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.”

”Näkemyksemme markkinatilanteesta on pysynyt lähes samana vuoden 2013 alusta alkaen: rakennusalan kokonaisvolyymit tulevat todennäköisesti edelleen laskemaan Suomessa vuonna 2104. Epävarmuus Suomen taloustilanteesta jatkuu, mikä pitänee uusien asuntojen myyntiluvut nykyisellä alhaisella tasollaan vuoden 2014 aikana. Odotamme kuitenkin liikevaihtomme kehittyvän jonkin verran suotuisammin vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna tilauskannan kohenemisen ansiosta.”

”Vuonna 2014 keskitymme edelleen kahteen asiaan ylitse muiden: kannattavuuteen ja työturvallisuuteen. Saavutimme molemmilla osa-alueilla merkittäviä edistysaskeleita jo vuonna 2012 ja 2013.”

”Olemme jatkaneet panostamista työturvallisuustyöhön ja kouluttaneet sekä omaa henkilöstöämme että aliurakoitsijoita. Tämän työn tuloksena tapaturmat ovat työmaillamme vähentyneet, ja tapaturmataajuutemme (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti) on jälleen laskenut: vuonna 2013 se oli 4,3, kun vuonna 2012 se oli 6,4. Suomalaisessa vertailussa työturvallisuustilanteemme on alan huippua, mutta Skanskan sisällä kansainvälisessä vertailussa meillä on vielä parannettavaa.”

Henkilöstömäärä Suomessa ja Virossa vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 2 190 henkilöä (2 416). Henkilöstömäärän supistuminen johtui pääosin vuoden 2012 lopulla tehdyistä sopeuttamistoimista, joiden tavoitteena oli mukauttaa henkilöstömäärä odotusten mukaisesti heikkenevään markkinatilanteeseen.

Rakentamispalvelut

EUR milj.

2013

2012

Liikevaihto 

694,8

840,4

Liikevoitto

20,7

14,0

% liikevaihdosta

3,0 %

1,7 %

Rakentamispalvelujen merkittäviä vuonna 2013 valmistuneita hankkeita ovat muun muassa Kauppakeskus Kaari Helsingissä sekä IsoCee-viihdekeskus ja Viestikatu 7-toimistokiinteistö Technopolikselle Kuopiossa. Lisäksi valmistui esimerkiksi useita asuntokohteita Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle.

Parhaillaan rakenteilla ovat esimerkiksi Kauppakeskus Puuvilla Porissa sekä Länsimetron rakentamiseen liittyviä tunnelointi- ja asemahankkeita.

Vuonna 2013 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 1 758 (2 723), joista omaa tuotantoa 1 123 (1 510). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 2 334 (2 491) asuntoa.

”Viron rakennusmarkkinoilla vuosi 2013 oli edelleen haasteellinen, ja markkinanäkymät vuodelle 2014 ovat heikot. Skanska luopuu liiketoiminnastaan Virossa vuoden 2014 loppuun mennessä ja myy tai lopettaa olemassa olevat liiketoiminnot maassa. Viron markkinat ovat pienet, suhdannevaihtelut suuria ja kilpailu on ankaraa. Näissä olosuhteissa Viron liiketoiminnasta luopuminen on luonnollinen päätös”, toteaa Kenneth Nilsson.

Raportointikauden jälkeen rakentamispalvelujen vuoden 2014 alussa allekirjoitetuista sopimuksista merkittävin on VT8 Raisio−Nousiainen-tieosuuden rakentaminen moottoritieksi.

Asuntoprojektikehitys

EUR milj.

2013

2012

Liikevaihto 

254,7

264,6

Liikevoitto

14,7

12,6

% liikevaihdosta

5,8 %

4,8 %

Toimialajohtaja Jukka Hörkkö kommentoi asuntoprojektikehityksen tulosta:

”Asuntoprojektikehityksen vuoden 2013 tulos oli hyvä, ja asuntomyyntimme kehittyi odotetulla tavalla. Varainsiirtoveron korotus maaliskuussa 2013 vilkastutti asuntokauppaa erityisesti helmikuussa, mutta hyydytti sen loppukevääksi. Myynti alkoi kuitenkin piristyä loppuvuonna. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on kasvanut jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta on edelleen kohtuullisella tasolla suhteessa kokonaisvolyymeihin. Kuluttajien näkemys yleisestä taloudesta heikkeni alkuvuoden aikana ja kohentui jälleen hieman marras-joulukuussa. Korot ovat edelleen pysytelleet varsin alhaisella tasolla hienoisesta nousustaan huolimatta."

Vuonna 2013 Skanska aloitti Suomessa 806 (1 083) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 943 (1 009). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1 071 (1 441) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 191 (136).

Skanskan merkittävimpiä aluehankkeita ovat Tampereen Härmälänranta, Turun Telakkaranta, Jyväskylän Savelan ja Kankaan alueet sekä Espoon Niittymaa. Näiden kehittämistä Skanska jatkaa edelleen vuonna 2014. 

Skanskan ja IKEAn yhdessä kehittämät BoKlok-kodit lanseerattiin uudelleen Suomessa vuonna 2013 ja saivat heti suuren suosion. Ensimmäiset BoKlok-kodit valmistuivat Vantaan Kivistöön joulukuussa.

Toimitilaprojektikehitys

Vuoden 2013 elokuussa toimitilaprojektikehityksestä vastaava Skanska Commercial Development Finland (CDF) myi Skanskan Suomen-pääkonttorin Skanskatalon Union Investmentille. Skanskatalo on osa Helsingin Ruskeasuon toimistokeskittymää Manskun Rastia. Skanska CDF myös allekirjoitti vuokrasopimuksen Manskun Rastin toisen talon, Neptunin, tiloista Ruokakeskon kanssa joulukuussa 2013. Tällä hetkellä kehitteillä on muun muassa Lintulahti Corner -toimistotalo Helsingin Sörnäisiin.

Skanskan toimitilaprojektikehityksen Suomen luvut Skanska AB raportoi osana pohjoismaista Skanska Commercial Development Nordic -yksikköä.

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asunto- ja toimitilaprojektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet.

Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos ilmoitetaan segmenttiraportoinnissa siten, että asunnot tuloutetaan myynnin mukaan.

Skanska Asfaltti Oy:ta ei ole raportoitu osana Skanskan Suomen-liiketoimintoja vuoden 2013 alusta lähtien, vaan yksikkö kuuluu nykyisin Skanskan Ruotsin-liiketoimintoihin. Vuoden 2012 tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi tämän organisaatiomuutoksen mukaisesti. 

Suluissa ( ) olevat luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 050 325 8768, jari.mantyla@skanska.fi

Asuntoprojektikehitys: Skanska Kodit, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, puh. 040 572 8955, jukka.horkko@skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela@skanska.fi

Skanska AB:n tulostiedote on julkaistu 7.2.2014 ja löytyy osoitteesta: www.group.skanska.com/en/Media/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja markkina-alueittain.

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 980 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.  

www.skanska.fi

www.twitter.com/skanskafinland

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs