Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Rakentaminen » Innovaatiokilpailu etsii keinoja hulevesien hallintaan ja hyödyntämiseen Lahdessa

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Innovaatiokilpailu etsii keinoja hulevesien hallintaan ja hyödyntämiseen Lahdessa

Tiedote.
Julkaistu: 18.08.2014 klo 15:58
Julkaisija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Sade- ja sulamisvesien hallittu hyödyntäminen tiiviissä kaupunkiympäristössä korostuu ilmastonmuutoksen edetessä, sillä sademäärien ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Lahdessa käynnistyy elokuun puolivälissä innovaatiokilpailu, jossa etsitään sekä Lahden kaupungille että alueen rakennusyrityksille soveltuvia uusia kustannustehokkaita ratkaisuja niin hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn kuin niiden syntymisen ehkäisemiseen.

Yrityksille, keksijöille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suunnatun kilpailun järjestävät yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden kaupunki, Lahti Aqua Oy, Vesijärvisäätiö, Helsingin yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu ja Renor Oy.

Kehityspäällikkö Saara Vauramo kertoo Lahden kaupungin määritelleen yhdeksi tulevaisuuden haasteeksi lisääntyvän sateisuuden ja siihen varautumisen. Lahteen on keskittynyt runsaasti alan perustutkimusta, jota kaupungin kannattaisi jatkossa hyödyntää entistä tehokkaammin.

Voimakkaasti kehittyvä radanvarsi sekä tuleva Ranta-Kartanon asuinalue ovat esimerkkejä kohteista, joissa uusia ratkaisuja voitaisiin Vauramon mukaan soveltaa osana maisemasuunnittelua.

”Kilpailussa meitä kiinnostavat erityisesti luonnonmukaiset ratkaisut, joiden avulla hulevesiä hyödynnetään kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Putkitettujen hulevesiviemärien ohella erityyppiset biologiset rakenteet, kuten kosteikot, viherseinät ja altaat, ovat ekologisia keinoja saada hulevedet näkyväksi osaksi ympäristöä”, Vauramo sanoo.

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin puolestaan toteaa, että Lahdessa hulevedet ovat toistaiseksi lähinnä vedenlaatukysymys. Hulevesitulvia ei juuri esiinny, mutta niiden riski kasvaa, ellei suunnittelussa ja rakentamisessa tapahdu muutosta.

”Vesiensuojelussa keskitytään nyt pitkälti maatalouden kuormituksen hillintään. Lahden hulevedet ovat yleisesti likaisempia kuin viljelyalueiden valumavedet, joten niillä on suuri paikallinen merkitys vesistöjen kuntoon. Lahden kaupungin hulevesiohjelma antaa perusteet uudenaikaiseen ajatteluun ja toimintaan hulevesikysymyksissä”, Malin korostaa.

Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen pitää hulevesien käsittelyä tärkeänä teemana Vesijärven hoidon kannalta, mutta myös laajemmin.

”Uusille innovaatioille löytyy vielä rutkasti tilaa. Erityisesti Ranta-Kartanon alueen suunnittelu ja toteuttaminen antavat hyvän alustan uusien hulevesiratkaisuiden kehittämiselle. Tätä tilaisuutta ei kannatta jättää hyödyntämättä”, Mäkinen toteaa.

Ratkaisuja nykyisille ja uusille alueille

Yksi kilpailun tavoitteista on kannustaa rakennusalan toimijoita uusien ratkaisujen käyttöön tulevissa investoinneissa, mikä puolestaan helpottaa ympäristöteknologiaan liittyvien innovaatioiden markkinoille pääsyä.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa: olemassa oleva kaupunkiympäristö ja uudet rakennettavat alueet.

Kilpailuun osallistuvilla on lisäksi mahdollisuus esitellä ratkaisujaan vanhojen kiinteistöjen kehittämiseen erikoistuneelle Renor Oy:lle. Yhtiön hankekehitysasiantuntija Vuokko Heiskanen sanoo, että kaupungeissa etenkin tiivis rakentaminen ja läpäisemättömän pinta-alan lisääntyminen nostavat pintavalunnan määrää.  

”Rankkasateista johtuvat virtaushuiput aiheuttavat tuhoja myös kiinteistöille muun muassa kosteusvahinkoina ja kellarien tulvimisena.”

Heiskasen mukaan hulevedet kuormittavat vesistöjen ohella pohjavettä, joten hulevesien parempi hallinta, käsittely tai hyödyntäminen syntypaikalla vähentävät ympäristökuormitusta.

”Esimerkiksi Lahden ydinkeskustassa sijaitseva Askonalue sijoittuu pohjavesialueelle, joten maankäytön suunnittelussa on alusta asti kiinnitetty huomiota alueen vesiekosysteemiin ja hajakuormitukseen. Odotammekin mielenkiinnolla, minkälaisia ympäristöteknologian ratkaisuja hulevesien hallintaan on kilpailun myötä löydettävissä. Olemme myös valmiita viemään niitä käytäntöön alueen toteutuksessa”, Heiskanen toteaa.

Kilpailuehdotukset esille uudelle verkkoalustalle

Kilpailuun osallistuvat yritykset, keksijät, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat esitellä keksimiään ratkaisuja Veolia Environnementin ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n lanseeraaman Nordic Innovation Accelerator -verkkoalustan avulla: https://nordicinnovationaccelerator.com/en/tenants/challenges

Paikallisesti räätälöity alusta on suunnattu Suomessa ja Pohjoismaissa toimiville erikokoisille ja eri vaiheessa oleville cleantech-yrityksille, jotka haluavat nopeuttaa kehittämänsä teknologian markkinoillepääsyä verkostoitumisen ja yhteistyön kautta.

Innovaatiokilpailu on osa Lahden edelläkävijämarkkina -hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöisten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastolta. www.ladec.fi

Lisätiedot

Essi Artima-Sulkinoja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 050 414 4095, essi.artima-sulkinoja@ladec.fi

Saara Vauramo, Lahden kaupunki, p. 044 716 1585, saara.vauramo@lahti.fi

Vuokko Heiskanen, Renor Oy, p. 044 434 3886, vuokko.heiskanen@renor.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy – Kestävän kasvun vauhdittaja  
LADECin tehtävänä on kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. LADEC tarjoaa yrityksille monipuolisia yrittäjyys-, sijoittumis- sekä kasvu- ja kehittämispalveluita. Osaamiskärkinämme ovat cleantech ja teollinen muotoilu. Yhtiöllämme on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto erityisesti cleantech- ja kasvurahoitussektoreilla.  

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs