Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Työnantajia kohdeltava tasapuolisesti kilpailukykypaketissa

KT Kuntatyönantajat

Työnantajia kohdeltava tasapuolisesti kilpailukykypaketissa

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2015 klo 16:31
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat pitää lakiesitystä kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista kokonaisuutena tarpeellisena ja perusteltuna nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Sairausvakuutusmaksun alennus myös kuntatyönantajille

Lakiesityksen luvut euromääräisistä vaikutusarvioista eivät vastaa KT:n arvioita. KT:n laskelmien mukaan suorat euromääräiset säästöt kunta-alalla olisivat yhteensä 664 miljoonaa euroa eli noin puolet siitä, mitä hallituksen esityksessä on arvioitu. Lakiesityksessä ehdotetut toimenpiteet alentaisivat kuntatyönantajien työvoimakustannuksia keskimäärin 3,2 prosenttia.

Valtioneuvoston laskemat euromääräiset säästöt, jotka koskevat pisimpien vuosilomien lyhentämistä sekä loppiaisen ja helatorstain muuttamista palkattomiksi vapaapäiviksi työaikaa lyhentämättä, ovat vain laskennallisia eivätkä ne helpottaisi kuntataloutta.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei ole myöskään käsitelty sitä, millaisia mahdollisia vaikutuksia lakipakettiin sisältyvillä toimenpiteillä on kuntien valtionosuuksiin. Mikäli valtionosuuksia leikataan, myös leikkausten on oltava kestoltaan määräaikaisia samalla tavoin kuin toimenpiteetkin. KT vaatii, että lakipaketti ei saa johtaa siihen, että valtionosuuksia leikataan enemmän kuin todellisia säästöjä syntyy.

KT ei hyväksy hallituksen esitystä siltä osin, että yksityisen sektorin työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä ja että tämä alennus rahoitetaan pääosin kuntasektorilla aikaansaatavilla säästöillä. KT edellyttää, että hallituksen kaavailema sairausvakuutusmaksun alennus kohdistetaan myös kuntatyönantajille.

Sopimista rajoittavat säädökset määräaikaisia

Työehtosopimukset määräävät työehtojen ja yksikkötyökustannusten tason, joten maan hallitus on joutunut tavoitteensa saavuttamiseksi turvautumaan työelämän sääntelyssä poikkeuksellisiin keinoihin. Vaikka lakiesitys on poikkeuksellinen, se on osaltaan välttämätön hallituksen tavoitteiden kannalta.

Toisaalta on todettava, että lakipaketin tavoitteiden toteutumista estää lakien pakottavuuden määräaikaisuus. Säästövaikutukset eivät välttämättä jatku sen jälkeen, kun sovitaan uusista virka- ja työehtosopimuksista sopimiskiellon päättymisen jälkeen.

Myös työnantajien velvoitteet määräaikaisiksi

Työnantajien kustannusten ei pidä missään tapauksessa nousta pysyvästi, ja työnantajille säädettyjen uusien velvoitteiden pitää olla määräaikaisia. Lakipakettiin sisältyy muutosturvaan liittyviä säännöksiä, joissa esitetään työterveyshuollon ulottamista työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan, sekä säännöksiä, joilla työnantajille tulee velvollisuus maksaa irtisanotun koulutuskustannuksia.

Lisätiedot

neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, p. 050 597 6942
johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, p. 050 320 9742

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs