Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisemisestä sopuun

Suomen ASH ry

Tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisemisestä sopuun

Tiedote.
Julkaistu: 27.11.2012 klo 10:00
Julkaisija: Suomen ASH ry

Savukkeita salakuljetetaan enemmän kuin mitään muita laillisia kulutustuotteita. Asiantuntija-arvioiden mukaan savukkeiden laiton kauppa on kymmenesosa maailmanlaajuisesta savukkeiden myynnistä ja siinä liikkuu noin 600 miljoonaa savuketta.

Tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimusta (Framework Convention on Tobacco Control) koskevat viidennet sopimusosapuolien väliset neuvottelut pidettiin viikko sitten Soulissa, Etelä-Koreassa. Kokouksen tärkein neuvoteltava asia oli lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan rajoittamisesta, josta päästiin sopuun jo kokouksen alkupäivinä.

Lisäpöytäkirja luo perustan kansainväliselle yhteistyölle tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisyssä. Se edellyttää myös tupakkatuotteiden laillisen kaupan tiukempaa kontrollia mm. myyntiluvin, pakkausten alkuperän jäljitysmenetelmin ja tietojen keräämisen avulla.

Kansainvälinen tuberkuloosin ja keuhkosairauksien vastustamisyhdistys on arvioinut, että jos maailmanlaajuisesti tupakan salakuljetus saataisiin poistettua, hallitukset saisivat ainakin 31 miljardia dollaria enemmän verotuloina ja vuodesta 2030 lähtien yli 160 000 ihmishenkeä säästettäisiin vuosittain.

Salakuljetus tai sen pelko on yleensä suurimpana esteenä tupakkatuotteiden hinnankorotukselle. Tupakkayhtiöt ovat aktiivisesti käyttäneet salakuljetus-argumenttia tupakkatuotteiden hinnankorotuksien ehkäisemisessä vakuuttamalla poliittisille päättäjille, että hinnankorotukset lisäävät tupakkatuotteiden salakuljetusta. Salakuljetus vaikeuttaa tupakoinnin vähentämistä, koska salakuljetuksen myötä markkinoille tuodaan halpoja savukkeita.

Lisäpöytäkirja täydentää sopimusta ja on oikeudellisesti sitova, itsenäinen valtiosopimus, jonka hyväksyminen edellyttää erillistä kansallista vahvistamista. Tupakkatuotteiden laitonta kauppaa koskeva lisäpöytäkirja tulee voimaan noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun 40 maata on vahvistanut sen.

Kokouksessa päätettiin tupakkatuotteiden hinnan ja verotuksen toimeenpanoa koskevista perusperiaatteista ja suosituksista. Tupakkatuotteiden hinnankorotukset ovat tehokkain tapa vähentää tupakkatuotteiden kulutusta.

--------

TAUSTAA puitesopimuksesta

 

Puitesopimus - YK:n historian eräs laajimmalle levinneistä sopimuksista

Vuoden 2012 elokuuhun mennessä puitesopimuksen oli allekirjoittanut 176 valtiota. Maiden joukko kattaa 88 % maailman väestöstä. Sen jäseninä ovat myös Euroopan unioni ja kaikki EU:n jäsenmaat. Puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatettiin Suomessa voimaan joulukuussa 2004 ja puitesopimus tuli voimaan Suomea sitovaksi huhtikuussa 2005.

Sopimuksen ylin päättävä elin on sopimusosapuolikokous (The Conference of the Parties, COP), joka on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksessa seurataan sopimuksen toteuttamista ja tehdään päätökset sen toimeenpanon edistämiseksi. Se voi myös hyväksyä sopimukseen lisäpöytäkirjoja, toimeenpano-ohjeita, liitteitä ja muutoksia. Säännölliset sopimusosapuolien väliset istunnot järjestetään kahden vuoden välein.

Puitesopimus määrittelee tupakkatuotteet pitkälle kehitetyksi tuotteiksi, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta. Niiden ainesosat ja palamistuotteet ovat farmakologisesti aktiivisia, myrkyllisiä, perimän muutoksia aiheuttavia sekä syöpävaarallisia. Tämä puitesopimuksen määritelmä on ohjannut myös Suomen tupakkapolitiikan ja -lainsäädännön kehitystä. Sen perusteella tupakkalakimme tavoitteeksi asetettiin ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Suomi täytti pääosin sopimusvelvoitteet jo siihen liittyessään, mutta kaikkia sopimukseen ja toimeenpano-ohjeisiin sisältyviä suosituksia ei ole toimeenpantu. Suomessa ei esimerkiksi ole otettu käyttöön kuvallisia terveysvaroituksia tai logottomia, yksivärisiä tupakkapakkauksia. Suomessa sallitaan myös tietyin edellytyksin erillisen tupakointitilan rakentaminen savuttomiksi säädeltyihin tiloihin.

Eri sopimusartiklojen toimeenpano vaihtelee maittain. Esimerkiksi EU-maista kuvalliset terveysvaroitukset on jo tupakkatuotteissa Belgiassa, Ranskassa, Tanskassa, Unkarissa, Irlannissa (voimaan 2013), Latviassa, Maltalla, Romaniassa, Espanjassa ja Isossa Britanniassa. Pohjoismaista kuvalliset varoitusmerkinnät on Norjassa ja Islannissa (voimaan 2013). Maailmanlaajuisesti kuvallisia terveysvaroituksia on 63 maassa.

Sopimuksen sihteeristö on Maailman terveysjärjestön yhteydessä Genevessä. Se tukee osapuolia velvoitteiden toimeenpanossa, vastaa osapuolikokouksen ja sen avustavien toimielinten istuntojen järjestelyistä sekä kokoaa toimeenpanoa koskevat raportit.

Jokaisen sopimukseen liittyneen maan on raportoitava säännöllisesti sihteeristölle täytäntöönpanoon liittyvistä toimista. Raportoinnissa seurataan sekä sopimuksen että täydentävien toimeenpano-ohjeiden velvoitteiden noudattamista.

 

******

Tupakka ja terveys -päivä on joka toinen vuosi järjestettävä valtakunnallinen asiantuntijoille suunnattu koulutustilaisuus, joka kokosi tänä vuonna yhteen noin 130 terveydenhuollon nykyistä ja tulevaa ammattilaista, tutkijoita, viranomaisia ja päätöksentekijöitä sekä lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia. Nyt järjestetty koulutus- ja ajankohtaistilaisuus oli viides. Päävastuun järjestelyistä kantoi Filha ry. Tilaisuus järjestettiin Kalastajatorpalla Helsingissä.

 

Lisätietoja: Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara, 050 460 2324

 

 

Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry on vuonna 1989 tupakkapolitiikan kehittämiseen perustettu kansanterveysjärjestö. Toiminta painottuu tupakkatuotteiden käytön loppumiseen ja aloittamisen ehkäisyyn. Tavoitteena on Savuton Suomi 2040. Suomen ASH hallinnoi Savuton Suomi 2040 -hanketta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs