Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Tiukka kuntatalous pakottaa henkilöstösäästöihin

KT Kuntatyönantajat

Tiukka kuntatalous pakottaa henkilöstösäästöihin

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2013 klo 11:30
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kunta-alan henkilöstösäästöt tänä vuonna 1,9 % ja ensi vuonna arviolta 2,8 %

KT Kuntatyönantajien tekemän säästöselvityksen mukaan kunta-alalla leikataan tänä vuonna henkilöstömenoista keskimäärin 1,9 prosenttia. Tämä on yli 400 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoimakustannuksista. Kunta-alan palkkasumma on henkilösivukuluineen tänä vuonna lähes 22 miljardia euroa.

Vuonna 2014 kuntatyönantajat leikkaavat henkilöstömenoistaan aiempaa enemmän. Henkilöstömenoissa varaudutaan 2,8 prosentin eli yli 600 miljoonan euron säästöihin. Selvityksen mukaan säästötarvetta on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Lomautusten ja irtisanomisten määrä lisääntyy

Yhteistoimintaneuvotteluja säästötoimenpiteistä on käyty tänä vuonna 87 kunnassa/kuntayhtymässä. Ensi vuonna niitä käydään selvityksen mukaan 88 kunnassa/kuntayhtymässä. Tänä vuonna yhteistoimintaneuvottelut ovat lopulta johtaneet lomautuksiin vain 19 kunnassa/kuntayhtymässä.

Tänä vuonna kunnissa ja kuntayhtymissä lomautetaan selvityksen mukaan noin 7 200 henkilöä, mikä on 1,8 % koko kunta-alan henkilöstöstä. Lomautuksen pituus on keskimäärin 13 kalenteripäivää. Yksikään kunta tai kuntayhtymä ei lomauttanut koko henkilöstöään ja osassa lomautetaan vain muutama henkilö. Keskimäärin lomautetuksi joutuu joka viides lomautuskunnassa/-kuntayhtymässä työskentelevä.

Vuonna 2014 lomauttavien määrän arvioidaan yli nelinkertaistuvan. Ensi vuonna 41 kuntaa/kuntayhtymää arvioi joutuvansa lomauttamaan yhteensä 31 400 henkilöä keskimäärin 11 kalenteripäiväksi. Tämä on 7,8 % tiedusteluun vastanneitten kuntaorganisaatioiden henkilöstöstä. Lomautusten arvioidaan koskevan noin joka toista lomautuskunnassa/-kuntayhtymässä työskentelevää henkilöä. Tätä suurempiin lomautuksiin on kuntasektorilla jouduttu viimeksi 1990-luvun alun laman aikana.

Taloudellisin perustein tapahtuvia irtisanomisia on tänä vuonna vähän, mutta ensi vuonna irtisanomiset selvityksen mukaan lisääntyvät. Tänä vuonna irtisanotuksi joutuu 15 kunnassa yhteensä noin 300 henkilöä. Toteutuessaan irtisanomiset koskisivat ensi vuonna 36 kuntatyönantajaa ja näissä yhteensä noin 1 000 henkilöä.

Paikallisia säästösopimuksia vähän

Paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla henkilöstösäästöistä on kuluvana vuonna sovittu selvityksen mukaan 16 kunnassa/kuntayhtymässä. Työnantajat esittivät paikallista sopimusta henkilöstösäästöistä 25 kunnassa/kuntayhtymässä, mutta osa henkilöstöjärjestöistä kieltäytyi tekemästä sellaista.

Neuvottelut henkilöstösäästöistä olivat käynnissä tai käynnistymässä tiedustelun vastaamisajankohtana 55 kunnassa/kuntayhtymässä.

Lomautuksilta ja irtisanomisilta vältytään yleensä niissä kunnissa, joissa on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa esimerkiksi lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi tai vapaaehtoisista säästötarkoituksessa pidettävistä palkattomista virka- ja työvapaista.

Säästöistä valtaosa saavutetaan muilla keinoin

Lomautuksilla, irtisanomisilla, lomarahoja vapaaksi vaihtamalla sekä vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla säästetään vain pieni osa kokonaissäästötarpeesta.

Valtaosa säästöistä savutetaan esimerkiksi töiden ja toimintojen uudelleen järjestelyillä ja tehostamisella sekä hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Rekrytointia tiukennetaan mm. vähentämällä sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä sekä jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty useammalle vuodelle ulottuvia talouden tasapainottamisohjelmia. Tänä ja ensi vuonna näillä keinoilla säästetään kuntasektorilla henkilöstömenoissa noin kolme neljäsosaa kokonaissäästöistä.

Tarvittavia säästöjä haetaan erityisesti henkilöstömenoista, sillä palkkakustannukset muodostavat kuntien ja kuntayhtymien menoista noin puolet ja sosiaali- sekä terveyspuolella jopa 70 %.

KT Kuntatyönantajien tekemä henkilöstösäästötiedustelu kohdistettiin työnantajien edustajille kuntiin ja kuntayhtymiin. Tiedusteluun vastasi 240 kuntaa ja 105 kuntayhtymää ja se kattaa 93 % koko kunta-alan henkilöstöstä. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2012 kuntasektorilla työskenteli 437 000 palkansaajaa. Manner-Suomessa on 304 kuntaa ja 128 kuntayhtymää.

Henkilöstöjärjestöt vastustavat paikallisia säästösopimuksia

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on huolissaan siitä, että henkilöstöjärjestöt eivät keskitetyn ohjeistuksensa mukaisesti ole valmiita minkäänlaisiin paikallisiin sopimuksiin.

Paikallinen sopiminen myös säästötarkoituksessa antaisi mahdollisuuksia ratkaisuihin kunkin kunnan ja kuntayhtymän omista tarpeista ja lähtökohdista.Jalosen mukaan paikallisesti sopimalla voidaan välttää lomautuksia ja irtisanomisia sekä turvata työpaikkojen säilyminen.

Kuntaliitoksiin liittyvä henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa aivan liian pitkä. Toisiaan seuraavat kuntaliitokset tarkoittavat, että aina uuden kunnan liityttyä mukaan käynnistyy uusi viiden vuoden irtisanomissuoja. Irtisanomissuoja päättyy vuoden vaihteessa 27 kunnassa. Näiden kuntien palveluksessa on noin 52 000 henkilöä. Työmarkkinajohtaja Jalonen korostaa hallituksen rakennepäätösten toteuttamisen välttämättömyyttä.

–Työvoimakustannusten sopeuttamisen taustalla on myös se, että kunnilla on nykyisin aivan liikaa tehtäviä ja velvoitteita taloudelliseen kantokykyynsä nähden.

Lisätietoja:  

kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10
tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen, puh. 050 661 94
johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 050 527 1092

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs