Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Selvitys: Autismikirjon aikuiset tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Selvitys: Autismikirjon aikuiset tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita

Tiedote.
Julkaistu: 14.07.2016 klo 09:24
Julkaisija: Autismi- ja Aspergerliitto ry

Autismikirjon aikuiset tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita enemmän kuin mitä he saavat, selviää autismikirjon aikuisille ja heidän läheisilleen tehdystä selvityksestä. Selvitykseen vastanneista lähes 90 % koki tarvitsevansa tukihenkilöä / henkilökohtaista avustajaa, mutta heistä vain noin 40 %:lla oli sellainen.

Autismi- ja Aspergerliiton hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektin kyselyssä selvitettiin yli 40-vuotiaiden autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä elämäntilannetta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Lähes 90 % vastanneista kertoi saavansa eniten tarvitsemaansa tukea läheisiltään.

- On luonnollista, että autismikirjon henkilöt saavat eniten tukea läheisiltään. Tämä voi kuitenkin myös kuormittaa läheisiä, jos muunlaista tukea ei ole tarjolla, selventää Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtaja, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo.

Suurin osa kyselyyn vastanneista läheisistä kokikin psyykkistä ja sosiaalista kuormitusta. Avoimista vastauksista nousi esiin läheisten huoli hoidon saatavuudesta ja palveluiden laadusta.

- Tämän vuoksi on tuettava autismikirjon henkilöä riittävästi, jotta läheiset pystyvät tukemaan häntä jatkossakin. Läheisten suuri huoli on autismikirjon henkilön pärjääminen sen jälkeen, kun he eivät pysty enää antamaan tukea, korostaa Norvapalo.

Selvityksen mukaan autismikirjon aikuiset tarvitsevat tukihenkilön lisäksi myös muita sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten ryhmäterapiaa ja neuropsykiatrista valmennusta.

- Vastanneista enemmistö kertoi tarvitsevansa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta alle puolet heistä oli saanut tarvitsemiaan palveluita, avaa Autismi- ja Aspergerliiton suunnittelija Elina Havukainen kyselyn tuloksia.

Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä ikääntymiseen liittyvien muutosten ja arjesta nousevien tarpeiden ja tuen tunnistaminen.

- Aihe on ainutlaatuinen, koska autismikirjon henkilöiden ikääntymisen mukanaan tuomista tuen ja palveluiden tarpeista tiedetään toistaiseksi vähän, toteaa Havukainen.

 

Lisätietoja: Autismi- ja Aspergerliiton suunnittelija Elina Havukainen 040 4517 755, elina.havukainen@autismiliitto.fi

 

Liitetiedostot

Nelivuotinen Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projekti loppuu 2016 mennessä. Mitä on ikääntyminen autismin kirjolla? -kysely toteutettiin projektissa syksyllä 2015. Kyselyyn vastasi 18 yli 40-vuotiasta autismikirjon henkilöä ja 56 saman ikäistä autismikirjon henkilön läheistä. Myöhemmin kysely laajennettiin koskemaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuntaa.

Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten yksilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ympäröivän maailman. Kyse ei ole sairaudesta vaan aivojen keskushermoston erilaisesta kehityksestä. Autismin kirjolla on 1 % väestöstä, joten Suomessa on noin 54 000 autismikirjon henkilöä. Autismitietoisuutta lisäämällä madalletaan esteitä, joita autismikirjon henkilöt elämässään kohtaavat. Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on 24 jäsenyhdistystä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs