Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Puolustusvoimien ampumaradat säilytettävä

Reserviläisliitto tiedottaa

Puolustusvoimien ampumaradat säilytettävä

Tiedote.
Julkaistu: 14.04.2014 klo 11:01
Julkaisija: Reserviläisliitto tiedottaa

Reserviläisurheiluliitto ja sen jäsenjärjestöt Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Suomen Rauhanturvaajaliitto esittävät huolensa reserviläisten ampumataidon harjoitteluun soveltuvien ampumaratojen harvenemisesta. Erityisen huolestuneita olemme suunnitelmista, jotka vähentävät Puolustusvoimien ampumarataverkoston alueellista kattavuutta ja käytettävyyttä.

Reserviläisten sotilaallisten taitojen ylläpitäminen edellyttää kertausharjoitusten ohella laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista. Varsinkin omaehtoinen ampumataidon ylläpito on noussut yhä tärkeämpään rooliin maanpuolustukseen suunnattujen määrärahojen niukkuuden vuoksi. Puolustusvoimien ampumaratojen käyttömahdollisuus on tähän saakka olennaisesti turvannut ampumataidon omaehtoista ylläpitoa.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ampumaratojen käytettävyys on riittämätöntä reserviläisten ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Tämä koskee sekä siviilikäyttöön suunnattuja että Puolustusvoimien hallinnoimia ratoja. Toivomme Puolustusvoimien tukevan aktiivisesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat reserviläisten omaehtoisen ampumaharjoittelun niin pääkaupunkiseudulla kuin maakunnissakin.

On tärkeää turvata reserviläisille mahdollisuus käyttää Puolustusvoimien ampumaratoja jatkossakin. Reserviläisten kannalta tämä toteutuu parhaiten, kun Puolustusvoimat säilyttää mahdollisuuksien mukaan nykyiset ampumaradat hallinnassaan. Jos tämä ei ole mahdollista, väistyvistä ampumarata-alueista voidaan muokata alueellisia maanpuolustuskeskuksia. Näitä keskuksia ylläpidettäisiin esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, paikallisten reserviläisyhdistysten, ampuma- ja metsästysyhdistysten sekä kuntien yhteistyönä.

Puolustusjärjestelmämme uskottavuus vaatii reserviläisten sotilasosaamisen ylläpitoa. Tämä toteutetaan riittävin kertausharjoituksin sekä aiempaa kattavammalla omaehtoisella harjoittelulla. Omaehtoisen harjoittelun ja koulutuksen järjestäminen edellyttää kattavaa varuskuntaverkostoa sekä riittävää määrää ampumaratoja ja harjoitusalueita. Jokaisessa maakunnassa tulee olla vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarvitsemat harjoitusalueet ja ampumaradat. Tarvittava tuki reserviläistoiminnalle ja -koulutukselle on turvattava myös niillä alueilla, joiden lähituntumassa ei ole jatkossa varuskuntaa.

Painotamme, että reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja erityisesti ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Puolustusvoimien ampumarataverkosto säilyy laajana ja alueellisesti kattavana ja sen käyttömahdollisuus reserviläisille voidaan turvata.

Lisätietoja kannanotosta antavat:

  • Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti, puhelin: 0400 745 234, sähköposti: mikko.halkilahti@rul.fi
  • Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola, puhelin 040 575 8498, sähköposti: mikko.savola@eduskunta.fi
  • Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola, puhelin 0400 409 469, sähköposti: puheenjohtaja@mpkl.fi
  • Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist, puhelin: 044 278 2720, sähköposti: resul.puheenjohtaja@gmail.com
  • Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen, puhelin: 044 556 0277, sähköposti: paavo.kiljunen@rauhanturvaajaliitto.fi

Reserviläisurheiluliitto pähkinänkuoressa

Reserviläisurheiluliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen liikunta- ja urheiluliitto. Sen jäseniä ovat Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ja niiden piirit sekä Maanpuolustuskiltojen Liitto ja Suomen Rauhanturvaajaliitto. Reserviläisurheiluliitossa on tällä hetkellä jäsenliittojen kautta noin 85.000 henkilöjäsentä.

Reserviläisurheiluliiton tarkoituksena on kohottaa jäsenistön peruskuntoa ja kehittää heidän maanpuolustustaitojaan ja kenttäkelpoisuuttaan erityisesti sotilasluonteisen urheilun ja liikunnan avulla. Liitto järjestää vuosittain yli 20 valtakunnallista liikunta-, urheilu- ja kilpailutapahtumaa. Lisäksi liitto harjoittaa alansa julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä yhteistoimintaa muiden valtakunnallisten urheilujärjestöjen sekä ulkomaisten vastaavien organisaatioiden kanssa.

Reserviläisurheiluliiton jäsenliittojen paikallisyhdistyksissä liikunta ja urheilu tarjoavat mielekkään tavan yhdessäoloon ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon. Maakunnalliset piirit ja useimmiten paikalliset yhdistykset järjestävät liikunta- ja koulutustapahtumia vuositasolla noin 7.000, joissa kirjataa noin 70.000 osallistumiskertaa. Reserviläisurheiluliiton toimintaan pääsee mukaan liittymällä jäseneksi johonkin em. liittojen paikallisyhdistykseen. Liiton nettisivut toimivat osoitteessa www.resul.fi. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs