Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Överdirektör Päivi Laajala: Nya kommunallagen förbättrar förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar

Valtiovarainministeriö

Överdirektör Päivi Laajala: Nya kommunallagen förbättrar förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.12.2014 kl. 09:59
Utgivare: Valtiovarainministeriö

En av regeringens målsättningar vid förnyandet av kommunallagen har varit att förstärka funktionen hos den representativa demokratin och förtroendeverksamhetens attraktivitet. Dessutom vill man utöka alternativen för hur förtroendevaldas arbetsbild och ställning utformas i kommunen. 

Kommunallagsutkastet förbättrar möjligheterna för personer i olika uppgifter och olika livssituationer att söka sig till kommunala förtroendeuppdrag. Lagen utvidgar förtroendevaldas rätt till ledighet från arbetet för skötseln av uppdrag som har ett samband med förtroendeuppdraget.

Förtroendevalda på heltid får även en ny rätt till tjänste- eller arbetsledighet för skötseln av uppdraget. I propositionen föreslås dessutom rätt till att återvända till det ordinarie arbetet ifall förtroendeuppdraget upphör mitt i mandatperioden.

− De nya bestämmelserna förbättrar möjligheterna till att sammanjämka förtroendeuppdrag, arbete och familjeliv, vilket ökar på förtroendearbetets attraktivitet. Förbättringen av enskilda förtroendevaldas ställning kan även leda till en mera omfattande förstärkning av de representativa förtroendesystemets ställning i kommunerna, sade överdirektören Päivi Laajala, finansministeriet, vid Framtidens kommun –turnén i Villmanstrand den 12 december.

Valfrihet i organiseringen av förtroendearbetet

För att de förtroendevaldas ställning ska framhävas i det kommunala beslutsfattandet framförs i kommunallagen alternativa organiseringsmodeller i stället för den traditionella nämndemodellen.

Kommunen har möjlighet att framhäva de förtroendevaldas ställning genom en utskottsmodell där man endast väljer fullmäktigeledamöter eller suppleanter till kommunala organ. I ordförandemodellen fungerar medlemmarna i kommunstyrelsen samtidigt som ordföranden för nämnder och utskott. Med hjälp av dessa modeller kan man effektivisera fullmäktiges grepp om beslutsberedningen, varvid de av kommuninvånarna valda förtroendevaldas ställning som centrala beslutsfattare framhävs.

Kommunen kan enligt den nya kommunallagen också välja en heltidssysselsatt ordförande för kommunstyrelsen. Vice ordförandena för kommunstyrelsen samt ordförandena för fullmäktige och nämnderna kan också, om kommunen så beslutar, vara verksamma som heltids- eller deltidssysselsatta förtroendevalda.    

− Verksamheten som kommunal beslutsfattare kräver tid, resurser och kompetens. Uppgifternas kravnivå ökar kontinuerligt. Därför kommer man sannolikt att behöva heltidssysselsatta ordföranden i allt flera kommuner, konstaterade Laajala.

Förfrågningar:

Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026

Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30266

Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30820

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs