Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Osa-aikatyö madaltaa työllistämisen kynnystä sekä tarjoaa mahdollisuuden työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen

KT Kuntatyönantajat

Osa-aikatyö madaltaa työllistämisen kynnystä sekä tarjoaa mahdollisuuden työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 13.02.2013 klo 11:37
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä selvitettiin työsuhteiden osa-aikaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa-aikatyön käytön tilanteita tarkasteltiin tilastojen, lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta.

Enemmistö työntekijöistä tekee osa-aikatyötä omasta halustaan. Mahdollisuus osa-aikaisen työvoiman käyttöön madaltaa työllistämisen kynnystä ja tätä kautta nostaa työllisyysastetta osana työn tuottavuutta. Nuorille se on tapa hankkia työkokemusta ja ansaita tuloja opiskelujen ohella. Työttömille ja työmarkkinoilta poissaoleville osa-aikainen työ antaa mahdollisuuden integroitua uudelleen työelämään. Osa-aikainen työ tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä auttaa jaksamaan työssä pidempään.

Lainsäädäntö tarjoaa useita mahdollisuuksia sekä työnantaja- että työntekijälähtöiseen osa-aikatyöhön. Osa-aikatyötä tarkasteltaessa on huomattava, että mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä, lisää usein työnantajan tarvetta käyttää osa-aikaista ja määräaikaista työvoimaa.

KT Kuntatyönantajat toteaa, että lainsäädäntö tarjoaa nykyisellään työntekijöille useita mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. Työnantajan lakisääteisiä velvoitteita työaikojen järjestelemiseen liittyen ei ole perusteita lisätä. Työnantajan on töitä järjestellessään otettava huomioon palvelutuotannon tarpeet, osaavan henkilöstön saatavuus ja järjestelyistä aiheutuvat kustannukset. Töitä ei voida aina järjestellä jo töissä olevien kesken mm. sen vuoksi, että laeissa asetetut tiukat kelpoisuusvaatimukset rajoittavat työnantajan mahdollisuutta järjestellä tehtäviä. Työntekijän omaan tahtoon perustuva osa-aikaisuus usein lisää vastentahtoista osa-aikatyötä sekä määräaikaisia työsuhteita, joita ei pidetä toivottavana.

Kunta-alalla osa-aikaisia on reilut 60 000. Kunta-alalla osa-aikatyötä tehdään omasta tahdosta.

Osa-aikatyötä selvittäneen työryhmän yksimielinen muisto löytyy www.tem.fi sivuilta.

Lisätietoja:

Työmarkkinalakimies Anne Kiiski, puh. 050 414 0718  www.kt.fi

 

 KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 441 000 työntekijää ja viranhaltijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs