Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Ministeri Paula Risikko: Tuottavuutta kehittämällä turvataan kunnissa palvelujen saatavuutta

Valtiovarainministeriö

Ministeri Paula Risikko: Tuottavuutta kehittämällä turvataan kunnissa palvelujen saatavuutta

Tiedote.
Julkaistu: 02.12.2014 klo 10:22
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko puhui kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden hankkeen päätösseminaarissa Finlandia-talolla 2. joulukuuta. Risikko korosti puheenvuorossaan, että parempi tuottavuus ja tuloksellisuus edellyttävät kunnan kokonaisvaltaista johtamista, parempaa strategista suunnittelua, päättäjiltä rohkeaa uudistumista sekä henkilöstön työkyvystä huolehtimista. Toisaalta valtion tulee tukea kehitystyötä ja luoda sille edellytykset.

Kuntien tuloksellisuuden kehittämistä tarvitaan tulevaisuudessa entistä voimakkaammin. Pienenevä työssäkäyvien ihmisten määrä, lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta, sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu sekä niukkenevat taloudelliset resurssit lisäävät kunnille paineita tehostaa toimintojaan.

− Tuottavuuden parantamisella voidaan turvata palvelujen saatavuutta ja lievittää kuntien menojen kasvuvauhtia. Parhaimmillaan, kunnan järjestäessä palvelut tuloksellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu ja työyhteisöt ovat hyvinvoivia, ministeri Risikko sanoi.

Uusi kuntalaki tukee kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden kehittämistä

Uudessa kuntalaissa vahvistetaan kunnan toiminnan kokonaisohjausta sekä selkeytetään valta- ja vastuusuhteita, jolloin kunnalla on paremmat edellytykset kehittää tuottavuutta ja tuloksellisuutta läpi koko kuntakonsernin. Kunnan tulee olla vahva omistaja ja rahoittaja ja sen päätöksenteon tulee ohjata myös sitä palvelutuotantoa, joka hoidetaan kunnan oman organisaation ulkopuolella. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kuntalaiksi 27. marraskuuta.

Toinen kuntalain tehtävä tuottavuuden parantamisen kannalta on kuntatalouden ohjauksen vahvistaminen. Jotta kunnat ja niiden henkilöstö voivat kehittää toimintaansa entistä tuloksellisemmaksi ja vaikuttavammaksi, tulee kuntien tehtävien ja talouden tulee olla kestävällä pohjalla ja tasapainossa.

− Hallitus on osaltaan ryhtynyt toimeen kuntien tehtävien ja talouden tasapainottamiseksi. Niin sanotussa julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan tasapainoa koskevat tavoitteet julkiselle taloudelle. Tavoitteet koskevat myös kuntataloutta. Hallituksen tulee myös päättää toimenpiteistä, joilla tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteet voivat koskea kuntien verotuloja, valtioapuja, kuntien tehtäviä ja velvoitteita, maksuperusteita sekä rakenteellisia uudistuksia, Risikko kertoi.

Hyvinvoiva henkilöstö on tuottavampi

Ministeri Risikko kehottaa pitämään mielessä, että tulos ja tuottavuus syntyvät käytännössä kuntien henkilöstön tekemisessä. Muuttuvassa toimintaympäristössä on muistettava huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja -hyvinvoinnista.

− On tutkittu, että hyvinvointi lisää työntekijän tuottavuutta. Oleellista on usein työntekijän kokemus vaikutusmahdollisuudesta omaan työhön. Tässä ei ole aina kyse rahasta. Esimerkiksi pienissä työyhteisöissä työntekijöiden tyytyväisyys työpaikkaansa johtuu ilmeisesti välittömän vuorovaikutuksen kulttuurista, ministeri toteaa.

Ministeri kertoi puheenvuorossaan, että Sitra on yhdessä muutamien edelläkävijäkuntien kanssa kehittänyt LATU-hankkeessa tuottavuutta juuri työelämän laadulla. Siinä kuntien henkilöstön oma innovaatiopotentiaali on otettu käyttöön ja yhdistetty systemaattiseen, kannustavaan ja jatkuvaan kehittämisprosessiin. Tulokset näkyvät näissä kunnissa sekä työhyvinvoinnin parantumisena että poissaolojen vähenemisenä.

Arviointi on avain kehittymiseen

Jotta kunnat ja kuntayhtymät pystyvät kehittämään toimintaansa tuottavammaksi, niiden tulee mitata ja arvioida sitä, mitä on tehty, mitä on saatu aikaan ja mitä tekeminen maksanut. Kuntatieto-ohjelman myötä on tarkoitus kehittää yhtenäinen palveluluokitus, jolle kunnat kohdistavat kustannukset. Tämä mahdollistaisi sen, että kunnat voivat vertailla palvelujensa tuottavuutta, taloudellisuutta ja kustannuksia myös toisiin kuntiin.

− Valtiovarainministeriöltä odotetaan tietoa ja välineitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamiseen, seurantaan ja arviointiin. Vuoden vaihteessa päättyvässä hankkeessamme on vastattu tähän valmistelemalla kuntatuottavuuden ja -tuloksellisuuden mittaamisen käsikirja, kehittämällä palvelujen tuottavuuden mittaamista, kokoamalla tietoja kunnissa toteutetuista tuottavuustoimenpiteistä sekä kannustamalla kuntia ja kuntayhtymiä uusiin toimintatapoihin. Tietoa kunnille on koottu verkossa avattuun tuottavuustietopankkiin, kertoi ministeri.

www.kuntatuottavuus.fi

Lisätietoja:

Erityisavustaja Antti Häkkänen, puh. 040 7057134 Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 029 5530122 Ylijohtaja Päivi Laajala, 029 5530026

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs