Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Miljöministeriet och finansministeriet informerar: Uttryck din åsikt: Hurdan metropolförvaltning behöver vi?

Valtiovarainministeriö

Miljöministeriet och finansministeriet informerar: Uttryck din åsikt: Hurdan metropolförvaltning behöver vi?

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2014 klo 11:38
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Just nu planeras en metropolförvaltning för Helsingforsregionen, och den ska i fortsättningen handha många sådana uppgifter som kräver intensivare beslutsfattande, styrning och samarbete över kommungränserna. Till dessa uppgifter hör bl.a. frågor som rör markanvändning, boende och trafik och regionens konkurrenskraft. Miljöministeriet och finansministeriet tar fram till den 27 juli emot respons på beredningsarbetet. Medborgarna kan lämna sina kommentarer på webbtjänsten Dinasikt.fi.

I metropolförvaltningen utövas beslutanderätten av ett fullmäktige som utses genom val. Vilka uppgifter anser du att metropolförvaltningen bör handha? Bör frågor som rör t.ex. planläggning, bostadsproduktion, avfallshantering eller ordnande av kollektivtrafiken i fortsättningen avgöras på metropolförvaltningsnivå? Hur kan metropolförvaltningen förbättra konkurrenskraften och livskraften i området? Och hur kan invånarna bäst påverka verksamheten inom metropolförvaltningen? Vilka kommuner bör ingå i metropolförvaltningen? Det är bland annat i frågor av detta slag som man gärna vill ta del av kommuninvånarnas synpunkter.

Den arbetsgrupp som bereder metropollagstiftningen gav den 1 april ut en halvtidsrapport, som innehåller förslag på två alternativa modeller till metropolförvaltning. Modellerna skiljer sig från varandra i fråga om uppgiftshelheternas omfattning samt bl.a. förvaltningsmodellen, områdesgränserna och finansieringsarrangemangen. Officiella utlåtanden om halvtidsrapporten kan lämnas fram till den 4 juli. Både utlåtandena och de kommentarer som lämnas via enkäten på Dinasikt.fi kommer att utnyttjas i beredningsarbetet.

Ytterligare information

Maija Neva, miljöministeriet, tfn 0295 250 193, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (fram till 19.6.) 

Jussi Lammassaari, finansministeriet, tfn 0295 530 387, fornamn.efternamn@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs