Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Mellanrapport från parlamentarisk kommitté som begrundat centralförvaltningsreformen: Hur säkerställs hela regeringens kollektiva förmåga till beslutsfattande och strategiskt handlande?

Valtiovarainministeriö

Mellanrapport från parlamentarisk kommitté som begrundat centralförvaltningsreformen: Hur säkerställs hela regeringens kollektiva förmåga till beslutsfattande och strategiskt handlande?

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.10.2014 kl. 13:13
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Parlamentariska kommittén som utrett statsrådets strukturella och verksamhetsmässiga enhetlighet överlämnade sin mellanrapport till trafik- och kommunminister Paula Risikko vid riksdagen tisdagen den 21 oktober 2014.

- Ändringar behövs, eftersom samhället förändras kontinuerligt. Aktuella ärenden berör allt oftare flera ministeriers förvaltningsområde. I sådana situationer krävs ett välfungerande förvaltningsgränsöverskridande samarbete. Som exempel kan nämnas samhällets trygghet och förebyggandet av utslagningen av unga. Nationell konkurrenskraft kräver förmåga till snabba beslut även av förvaltningen. Å andra sidan behöver vi en balanserad långsiktig ekonomi- och politikplanering som överskrider valperioderna, motiverade ordföranden för den parlamentariska kommittén, riksdagsledamoten Tapani Mäkinen (saml.) behovet av reformer.

Viktigaste målen välfungerande och effektivt regeringsarbete som baserar sig på parlamentarism samt förstärkning av god förvaltningssed

Mellanrapporten redogör för kommitténs övervägningar och utredningar om hur statsrådets verksamhet kunde utvecklas. Man har behandlat beredningen och verkställandet av statsrådsärenden, ledandet av ministerierna, förhållandet mellan det politiska ledandet och tjänstemannaledandet samt förvaltningsgränsöverskridande utnyttjande av personalmässiga och ekonomiska resurser.  

Av regeringen förväntas kollektivt ansvar för uppnåendet av tväradministrativa målsättningar 
Skötseln av tväradministrativa ärenden och strategisk beredskap kan enligt parlamentariska kommitténs mellanrapport stödas då förvaltningen har gemensamma målsättningar och då ärenden bereds och beslut fattas kollegialt och med hänsyn till det gemensamma intresset. I framtiden kommer man i samband med ministrarnas roller och uppgifter att betona gemensamt ansvar, kollegialt agerande och statsrådets övergripande intresse. Kommittén betonar även viktigheten av att förenhetliga tjänstestrukturen hos den högsta ledningen.

- Förvaltningen existerar inte för sig själv utan för medborgarna. Vi regeringsmedlemmar har vårt eget ansvar för att vi tillsammans fattar kloka beslut. Ett mynt har alltid åtminstone tre sidor, och vi måste hitta de bästa lösningarna genom att begrunda dem tillsammans, konstaterade minister Risikko vid överlämningsceremonin.

Slutliga riktlinjer i januari 2015

Parlamentariska kommitténs riktlinjer och förslag vilka baserar sig på mellanrapporten kommer att bli färdiga innan det slutliga betänkandet ges ut i januari 2015. Målet är att förslagen skulle kunna utnyttjas till tillämpliga delar vid bildandet av nästa regering.

Parlamentariska kommitténs arbete baserar sig på det pågående projektet för utredande av behoven av att förnya centralförvaltningen (KEHU-projektet). Målet med projektet är att omforma statsrådet till en funktionellt och ekonomiskt sett enhetligare strukturell helhet. Den parlamentariska kommitténs mandatperiod är 1.2.2014 - 31.1.2015.

Mellanrapporten (på finska)

Ytterligare information: Päivi Pietarinen, kommitténs generalsekreterare, tfn 02955 30383, (etunimi.sukunimi @vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs