Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Maksuton koulutus uhattuna - opiskelijat viettävät Maksuttoman koulutuksen päivää 1.12.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Maksuton koulutus uhattuna - opiskelijat viettävät Maksuttoman koulutuksen päivää 1.12.

Julkaistu: 01.12.2014 klo 10:37
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 1.12.2014

(Ställningstagande finns på svenska nedan. The comment is in English below.)

Vapaa julkaistavaksi

Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään maanantaina 1. joulukuuta. Opiskelijaliike haluaa teemapäivällä kiinnittää huomion kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella suomalaisissa korkeakouluissa.

Maksuton koulutus on ainoa tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Maksuttoman koulutuksen periaatetta ollaan nyt murtamassa, kun ulkomaisille opiskelijoille ollaan tuomassa lukukausimaksuja.

“Lukukausimaksut ovat kestämätön ajatus, joka perustuu harhaisiin käsityksiin lisätuloista ja ideologisiin näkemyksiin koulutuksen kaupallistamisesta. Sen sijaan maksuton koulutus myös kansainvälisille opiskelijoille on hyvä sijoitus paitsi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja kotikansainvälistymisen kannalta, myös Suomen kansainvälistymisen, vientiteollisuuden kilpalukyvyn ja kestävyysvajeen korjaamisen näkökulmista”, muistuttavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat yhteen ääneen.

Opiskelijajärjestöt muistuttavat, että maksuton koulutus on kannattava investointi ja että se on halpa hinta kansainvälisistä osaajista!

“Viisaus, sivistys ja innovaatiot eivät asu vain Euroopassa. Ovia aidosti globaaliin maailmaan ei pidä sulkea. Maksuille me sanomme kiitos ei“, linjaavat puheenjohtajat.

Maksuttoman koulutuksen päivä näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #maksutonkoulutus.

Maksuttoman koulutuksen päivässä ovat mukana Akavan opiskelijat, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), Liberala Studerande LSK, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry., Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry, STTK Opiskelijat, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Vasemmisto Opiskelijat - VASOP ry, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Lisätietoja:

Akavan opiskelijat, puheenjohtaja Jouni Markkanen, p. 040 542 9514

FSS, puheenjohtaja Cia Laine, p. 044 2778669

KOL, puheenjohtaja Jirka Hakala, p. 050 3897260

LSK, puheenjohtaja Christoffer Andersson, p. 045 355 4341

OSKU, puheenjohtaja Irene Nyberg, p.050 516 9244

SAKKI, varapuheenjohtaja (tuleva puheenjohtaja) Musa Jallow, p. 044 0824221

SAMOK, puheenjohtaja Toni Asikainen, p. 050 389 1000

SLL, puheenjohtaja Otto Ahoniemi, p. 040 419 5707

SONK, puheenjohtaja Anette Karlsson, p. 045 112 9299

STTK Opiskelijat, puheenjohtaja Mikko Valtonen, p. 040 548 7938

SYL, puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007

VASOP, puheenjohtaja Tiina Parkkinen, p. 040 1679660

ViNO, puheenjohtajat Maria Ohisalo, p. 040 703 4185 ja Aaro Häkkinen, p. 045 631 2036

----

Ställningstagande 1.12.2014

Får publiceras

Den avgiftsfria utbildningen hotas – studerandena firar den avgiftsfria utbildningens dag 1.12

Den avgiftsfria utbildningens dag firas måndagen den 1 december. Med temadagen vill studeranderörelsen fästa uppmärksamhet vid alla studerandes likvärdiga möjligheter att studera i finländska högskolor.

Avgiftsfri utbildning är det ända sättet att trygga verkligt jämlika möjligheter till utbildning. Just nu håller den avgiftsfria utbildningens princip på att brytas, eftersom man vill införa terminsavgifter för utländska studerande.

"Terminsavgifterna är en ohållbar idé som baserar sig på snedvridna föreställningar om tilläggsinkomster och ideologiska uppfattningar om att kommersialisera utbildningen. Däremot är den avgiftsfria utbildningen även för utländska studerande en god investering, förutom med tanke på högskoleutbildningens internationalisering och internationalism på hemmaplan, även med tanke på Finlands internationalisering, exportindustrins konkurrenskraft och repareringen av hållbarhetsunderskottet", påminner studerandeorganisationernas ordförande med en mun.

Studerandeorganisationerna påpekar att den avgiftsfria utbildningen är en lönsam investering och att det är ett billigt pris för internationella experter!

"Visdom, bildning och innovationer finns inte endast i Europa. Man bör inte stänga dörrarna till en verkligt global värld. Vi säger nej tack till terminsavgifterna!", linjerar ordförandena.

Den avgiftsfria utbildningens dag är särskilt synlig i de sociala medierna, bland annat på Facebook och Twitter med hashtaggen #maksutonkoulutus.

I den avgiftsfria utbildningens dag deltar Akavas studerande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Centerns Studerandeförbund (KOL), Liberala Studerande LSK, Alliansen för Finlands Studerande – OSKU rf, Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI rf, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands Gymnasistförbund SLL, Socialdemokratiska studerande – SONK rf, STTK:s studerande, Finlands studentkårers förbund (FSF), Vänsterstuderande – VASOP rf och De gröna unga och studerandenas förbund ViNO.

Ytterligare information:

Akavas studerande, ordförande Jouni Markkanen, tfn 040 542 9514

FSS, ordförande Cia Laine, tfn 044 2778669

KOL, ordförande Jirka Hakala, tfn 050 3897260

LSK, ordförande Christoffer Andersson, tfn 045 355 4341

OSKU, ordförande Irene Nyberg, tfn 050 516 9244

SAKKI, vice ordförande (blivande ordförande) Musa Jallow, tfn 044 0824221

SAMOK, ordförande Toni Asikainen, tfn 050 389 1000

SLL, ordförande Otto Ahoniemi, tfn 040 419 5707

SONK, ordförande Anette Karlsson, tfn 045 112 9299

STTK:s studerande, ordförande Mikko Valtonen, tfn 040 548 7938

FSF, ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007

VASOP, ordförande Tiina Parkkinen, tfn 040 1679660

ViNO, ordförande Maria Ohisalo, tfn 040 703 4185 och Aaro Häkkinen, tfn 045 631 2036

---

Comment 1st December 2014

Free for publication

Free Education Under Threat – Students Celebrate the Day for Free Education 1.12

Monday 1 December is the Day for Free Education. With this theme day the student movement wants to draw attention to all students' equal opportunities to study at Finnish universities.

Free education is the only way to guarantee truly equal opportunities to study at university. The principle of free education is now being broken, as there are plans to introduce tuition fees for foreign students.

"Tuition fees are an insupportable idea, which is based on deluded impressions of additional income and ideological visions on commercialising education. Instead, it is a good investment to provide free education for international students as well, not only for internationalisation of the upper education and internationalisation at home, but also for Finland's internationalisation, the export industry's competitiveness and closing the sustainability gap",  the Presidents of the student organisations say in unison.

The student organisations point out that free education is a profitable investment, and that it is a low price to pay for international experts!

"Wisdom, education and innovation do not only live within Europe. We should not close our doors to a truly global world. We say no thank you to tuition fees!", the Presidents state.

The Day for Free Education is particularly visible in social media, e.g. on Facebook and Twitter under the hashtag #maksutonkoulutus.

The following student organisations participate in the Day for Free Education: Akava Students, Swedish-speaking School Student Union of Finland (FSS), Finnish Centre Students (KOL), Liberal Students LSK, the Finnish Student Alliance – OSKU, the National Union of Vocational Students in Finland – SAKKI, the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK, the Union of Upper Secondary School Students in Finland SLL, Social Democratic Students in Finland – SONK, STTK Students, the National Union of University Students in Finland (SYL), Left Students – VASOP and the Federation of Green Youth and Students ViNO.

Further information:

Akava Students, President Jouni Markkanen, tel. +358 40 542 9514

FSS, President Cia Laine, tel. +358 44 2778669

KOL, President Jirka Hakala, tel. +358 50 3897260

LSK, President Christoffer Andersson, tel. +358 45 355 4341

OSKU, President Irene Nyberg, tel. +358 50 516 9244

SAKKI, Vice President (future President) Musa Jallow, tel. +358 44 0824221

SAMOK, Chairperson Toni Asikainen, tel. +358 50 389 1000

SLL, President Otto Ahoniemi, tel. +358 40 419 5707

SONK, President Anette Karlsson, tel. +358 45 112 9299

STTK Students, President Mikko Valtonen, tel. +358 40 548 7938

SYL, President Piia Kuosmanen, tel. +358 44 906 5007

VASOP, President Tiina Parkkinen, tel. +358 40 1679660

ViNO, Presidents Maria Ohisalo, tel. +358 40 703 4185 and Aaro Häkkinen, tel. +358 45 631 2036

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs