Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Lapsiperheitä ja erityisesti yksin asuvia vanhuksia koskevia asioita osana valtion talousarviota valmisteleva työryhmä on nimitetty

Valtiovarainministeriö

Lapsiperheitä ja erityisesti yksin asuvia vanhuksia koskevia asioita osana valtion talousarviota valmisteleva työryhmä on nimitetty

Tiedote.
Julkaistu: 31.10.2014 klo 13:54
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on asettanut 31.10. työryhmän tarkastelemaan lapsiperheitä ja yksin asuvia (erityisesti vanhuksia) koskevien asioiden yhteen kokoamista valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioesityksen yhteydessä.

Työryhmän toimikausi on 31.10.2014-31.1.2015. Tehtävänä on selvittää:

- Voitaisiinko ja miten julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion talousarvioesityksessä koota lapsiperheitä koskevat asiat nykyistä paremmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.

- Miten yksinasuvia (erityisesti vanhuksia) koskevat asiat voitaisiin esittää samalla tavalla yhdistettynä.

Valtion talousarviossa on määrärahoja yli 50 miljardilla eurolla. Talousarviossa määrärahojen tarkastelu tapahtuu mm. pääluokittain ministeriöiden hallinnoimien kokonaisuuksien mukaisesti. Määrärahoja tai tehtyjen päätösten vaikutuksia ei yleensä tarkastella kokonaisuutena esimerkiksi tietyn henkilöryhmän näkökulmasta. Päätöksentekijän on kuitenkin tärkeää olla tietoinen siitä, millä tavalla talousarvion määrärahat ja tehdyt päätökset kokonaisuutena vaikuttavat esim. lapsiperheiden asemaan.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen selvityksen mukaan (THL Työpaperi 27/2014) yksin asuvilla menee useimmilla hyvinvoinnin mittareilla mitattuna keskimäärin muuta väestöä huonommin. Yksin asuvien työllisyysaste on matalampi, tulot pienemmät, suhteelliset asumismenot suuremmat ja toimeentulo niukempaa kuin erityisesti lapsettomilla pareilla tai kahden vanhemman lapsiperheissä asuvilla aikuisilla. Valtion talousarvion näkökulmasta katsottuna myös yksin asuviin, erityisesti vanhuksiin, kohdistuvat päätökset voitaisiin koota yhtenäiseksi tarkasteluksi.

 

Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anneli Kiljunen. Muut jäsenet ovat:

Outi Luoma-aho, budjettineuvos, valtiovarainministeriö (työryhmän sihteeri)

Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Mikko Staff, talousjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Matti Väisänen, taloussuunnittelupäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö

Olli Kangas, tutkimusjohtaja, Kansaneläkelaitos

Matti Rimpelä, dosentti, Tampereen yliopisto

 

Lisätietoja:

erityisavustaja Matti Hirvola, puh.0400 764 518

budjettineuvos Outi Luoma-aho, puh. 02955 30086

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs