Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Finland bidrar med energisäkerhet och trafikförbindelser i det Europeiska investeringsprogrammet

Valtiovarainministeriö

Finland bidrar med energisäkerhet och trafikförbindelser i det Europeiska investeringsprogrammet

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.11.2014 kl. 15:08
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finland betonar fyra prioriterade områden vid beredningen av Europeiska kommissionens investeringsprogram. De konkreta projekten inkluderar bland annat en regional naturgasterminal och en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

EU-kommissionen har föreslagit ett investeringsprogram på 300 miljoner euro i syfte att starta och främja ekonomisk tillväxt och förbättring av Europas konkurrenskraft. Behoven att utveckla infrastrukturen och att utöka finansieringen av små och medelstora företag har uppmärksammats speciellt. Investeringsprogrammet bereds av en arbetsgrupp som leds av kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Förslag till möjliga projekt som kunde iakttas i EU:s investeringsprojekt har begärts av medlemsländernas representanter. Regeringens EU-ministerutskott utstakade fredagen den 14 november riktlinjerna för Finlands målsättningar. Regeringen prioriterar fyra initiativ, av vilka det första är ett Europatäckande företagsvänligt e-förvaltningsinitiativ som skulle främja realtidsekonomin i EU. Den skulle främja gränsöverskridande handel, minska på den administrativa bördan och förbättra regleringsmiljön för europeiska företag.

De tre andra initiativen är nationella och regionala, men de har betydelse även på Europeisk nivå. Initiativen är energisäkerhet och förnybar energi, spetsbranschernas tillväxtpotential samt centrala trafikförbindelser.

1. Energiförsörjning och förnybar energi

Det viktigaste av de föreslagna projekten är den energiförsörjningsfrämjande regionala naturgasterminalen (LNG) i Finland. Målet är också att förbättra energiförsörjningssäkerheten och att främja på konkurrensen i samarbete med Estland. Estland planerar samtidigt en mindre LNG-terminal.

Dessutom främjas anläggandet av en elnätförbindelse till Norra Sverige tillsammans med svenska myndigheter.

Finland vill främja två nya initiativ i syfte att främja produceringen och lagringen av förnybar energi: begreppet integrerad smart energi för periodisk energiproduktion och –lagring samt en vindkraftpark i Östersjön.

2.Tillväxtpotentialen inom spetsbranscherna

Initiativet föreslår ett nätverk för det industriella Internet. Målet är att främja ett nytt pilotnärverk, ett  ”heltäckande Internet ” som styrande omgivning för industrin i Finland. Den nya pilotomgivningen ska konstrueras i centrala universitetsstäder: Uleåborg, Tammerfors, Esbo och Villmanstrand.

Initiativet främjar investeringar i och affärsverksamhetsmiljöer inom bioekonomi. Förslaget inkluderar krävande infrastrukturer inom centrala bioekonomiprojekt, såsom bioproduktfabriken i Äänekoski och det innovativa bioraffinaderiet i Karleby.

EduCloud-utbildningens molntjänst främjas som en banbrytande verksamhets- och teknologimodell. I modellen konstrueras ett ekosystem på statlig nivå som förenar användarna och upphandlarna samt utvecklarna och tillhandahållarna av lärningstjänster.

3. Trafikförbindelserna  

Finland vill främja en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo i syfte att förstärka Skandinavien-Medelhavet-leden. Utvecklandet av Helsingfors-Vanda flygfält skulle också förstärka dess ställning som en regional tyngdpunkt mellan Asien och Europa. Förslaget om en trafikförbindelse till fosfatgruvan i Sokli skulle främja utnyttjandet av arktiska naturresurser.   

De fleråriga budgetramarna ska iakttas till den del som projekten förutsätter nationell finansiering. Beslut om finansiering ska fattas i enlighet med vedertagen praxis, och riksdagens budgetmakt ska respekteras.

Avsikten är att Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte skulle godkänna arbetsgruppens slutrapport i december. Finland representeras vid mötet av chefen för finansministeriets ekonomiska avdelning, överdirektören Markus Sovala.

Förfrågningar:

Markus Sovala, överdirektör, tfn 040-761 2723

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs