Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Enighet om innehållet i statsandelsreformen

Valtiovarainministeriö

Enighet om innehållet i statsandelsreformen

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.04.2014 kl. 14:28
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (Halke) godkände den 10 april 2014 förnyandet av statsandelslagstiftningen och förordade överlämnandet av en regeringsproposition till riksdagen. Det slutliga förslaget har utarbetats med hänsyn till kommunernas och andra utlåtandegivares feedback.

Reformen förenklar och förtydligar det nuvarande statsandelssystemet. Beräkningskriterierna minskas och överlappningar elimineras. Det nuvarande systemet har nästan 50 kriterier, medan det nya har endast 11. Reformeringen av statsandelssystemet baserar sig på utredare Arno Miettinens förslag. Statsandelarna kommer även i fortsättningen att till stora delar bestämmas utifrån kommunens åldersstruktur och sjuklighet. Innehållet i kriterierna kommer emellertid att förnyas oh uppdateras.

-Reformeringen av statsandelssystemet är väsentlig och viktig del av kommunreformen. Det nuvarande systemet är föråldrat och komplicerat. I det nya systemet har man utnyttjat den nyaste forskningen, kriterier har förtydligats och innehållet i dem har uppdaterats, säger trafik- och kommunminister Henna Virkkunen.

Kommunernas respons inverkade stort på resultatet

Halke gjorde på basis av responsen ändringar i vikten av åldersgrupperna, fjärrortskoefficienten och utjämningen av fastighetsskatten på kraftverk.

Utlåtandegivarna var nöjda med innehållet i sjuklighets- och åldersstrukturskriterierna. Till sjuklighetskriteriet föreslogs inte några större ändringar, men i fråga om åldersstrukturen efterlystes större vikt för den äldre befolkningen.  I det slutliga förslaget har man på grund av responsen höjt vikten av de äldsta åldersgrupperna (över 65 –åriga) och minskat vikten av de yngsta åldersgrupperna (under 18 år) något.

I utlåtandena fästes det särskild uppmärksamhet vid fjärrortstillägget, vilket enligt flera utlåtandegivare borde utökas med1-2 ytterligare trösklar. Därför kommer utredarens förslag från februari att kompletteras med en tröskel.

I förslaget som var på remiss iakttogs i utjämningen av statsandelarna på basis av skatteintäkterna fastighetsskatten på samtliga kraftverk, såsom vind-, vatten- och kärnkraftverk. Förslaget ändrades på grund av responsen så att största delen av fastighetsskatterna på kraftverk lämnas utanför utjämningen. I den slutliga propositionen ingår fastighetsskatten på kärnkraftverk, som beaktas till 50 procent.

Regeringspropositionen överlämnas till riksdagen i april 2014. Det nya systemet ska tas i bruk den 1 januari 2015. Reformen träder i kraft stegvist: i sin helhet ska den vara i kraft 2020.

Reformeringen av statsandelssystemet understöds kraftigt

Utredarens förslag till regeringens proposition var på remiss 4.2–4.4.2014. Svaren uppgick sammanlagt till 331 st. av vilka 261 från kommunerna och 70 från andra parter. Utlåtandena kan läsas i statsrådets projektregister (projektnummer VM064:01/2012).

75 procent av utlåtandegivarna var positiva till reformeringen av statsandelssystemet.

Störst uppmärksamhet fästes vid kriterierna för åldersstrukturen och sjukligheten. Själva beräkningssättet av eller innehållet i åldersstrukturen och sjukligheten kritiserades inte, men man ville höja speciellt vikten av de äldsta åldersgrupperna, vilket också beaktats i den slutliga propositionen.

Kriterierna som beskriver åldersstrukturen och sjukligheten baserar sig på utredningar som utförts av Institutet för hälsa och välfärd samt Statens ekonomiska forskningscenter.

De övriga kriterierna för kalkylmässiga kostnader kommenterades mindre.

Ytterligare information:

Arno Miettinen, utredare, tfn 02955 30440
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314
Arto Salmela, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30377

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs