Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Delegation: Ett års övergångstid då ministrar tar anställning utanför statsförvaltningen

Valtiovarainministeriö

Delegation: Ett års övergångstid då ministrar tar anställning utanför statsförvaltningen

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.10.2014 kl. 14:42
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Tjänstemannaetiska delegationen som tillsatts av statsrådet rekommenderar en utfästelse till anmälningsplikten och föreslår en övergångstid på ett år i situationer där en minister efter sin mandatperiod övergår i en tjänst utanför statsförvaltningen inom den egna branschen. Statens tjänstemannaetiska delegation överlämnade den 3 oktober 2014 sina rekommendationer till trafik- och kommunminister Paula Risikko.

Delegationens viktigaste rekommendationer till nästa regering:

Gällande ministrar:

  • Ministrarna förbinder sig till att meddela delegationen om att de överväger uppgifter som efterföljer ministerposten.
  • Ministern godkänner i samband med utfästelsen den eventuella karenstid som delegationen rekommenderat.
  • Behovet av ny lagstiftning bedöms utifrån praktiska erfarenheter.

Gällande statssekreterare och specialmedarbetare:

  • Ministeriets politiska ledning och högsta tjänstemannaledning för i början av, och under mandatperioden regelbundna diskussioner om etiska förfaringssätt.
  • En eventuell karenstid för övergång till andra uppdrag ska överenskommas redan vid inledningen av tjänsteförhållandet.

- Statens tjänstemannaetiska delegation rekommenderar en övergångstid på 12 månader efter ministerns mandatperiod, ifall ministern ämnar åta sig uppdrag inom det egna ansvarsområdet utanför statsförvaltningen. Målet är att förhindra uppkomsten av intressekonflikter också efter att ministeruppdraget upphört. Förfarandet som vi rekommenderar utgör i grund och botten självreglering, sade tjänstemannaetiska delegationens ordförande Teuvo Metsäpelto vid överlämnandet av rekommendationspromemorian till Minister Risikko

Önskvärt att utreda eventuella intressekonflikter i förväg

Delegationen föreslår att ministrarna i nästa regering skulle förbinda sig till att se till att intressekonflikter inte uppstår. Statens tjänstemannaetiska delegation kunde på ministerns begäran göra en uppskattning av möjligheten till intressekonflikter vid en övergång i arbete utanför statsförvaltningen. Delegationen föreslår dessutom att den följande regeringen skulle bedöma behovet av lagstiftning som gäller ministrars övergång.

Delegationen rekommenderar att samma förfaranden som tillämpas på statliga tjänstemän även skulle tillämpas på politiska statssekreterare och specialmedarbetare.

Viktigt att intressekonflikter görs synliga

– Det är väldigt positivt att bindningar diskuteras och etiska överväganden görs. De tjänstemannaetiska rekommendationer som nu beretts är ett gott tillägg till denna debatt. Det är viktigt att bindningar och intressekonflikter görs synliga så att förtroendet för det politiska beslutsfattandets oavhängighet bevaras, sade Risikko då hon tog emot delegationens rekommendationer.

Statens tjänstemannaetiska delegation som är verksam vid finansministeriet har till uppgift bl.a. att utfärda allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik och utlåtanden i fall där en tjänsteman avgår från statens tjänst. Delegationen hade till uppgift att utarbeta ett förslag åt finansministeriet om sådana med tjänstemäns övergångar jämförbara förfaranden som borde tillämpas vid ministrars, politiska statssekreterares och specialmedarbetares direkta övergångar till befattningar utanför statsförvaltningen, då intressekonflikten med det tidigare uppdraget är uppenbart.

Rekommendationerna från statens tjänstemannaetiska delegation (på finska) Statens tjänstemannaetiska delegation              

Ytterligare information:

Teuvo Metsäpelto, JL, tfn 050 559 0259 Kati Orkola, arbetsmarknadsexpert, delegationens sekreterare, tfn 02955 30128 Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 040 705 7134

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs