Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » 17 kommuner eller kommungrupper har bjudits in till fortsatta förhandlingar om kommunförsöken

Valtiovarainministeriö

17 kommuner eller kommungrupper har bjudits in till fortsatta förhandlingar om kommunförsöken

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.03.2014 kl. 12:26
Utgivare: Valtiovarainministeriö

28 kommuner eller kommungrupper ansökte till kommunförsöken före utgången av januari. 17 kommuner eller kommungrupper har bjudits in till de fortsatta förhandlingarna om kommunförsöken.

I utvärderingen som genomfördes vid finansministeriet fästes särskild uppmärksamhet vid konkretiskheten och genomförbarheten hos och betydelsen av modellerna som presenterats i ansökningarna. Modellernas kreativitet och förnyelsevärde och deras förenlighet med försökets målsättningar utgjorde väsentliga kriterier.

Till de fortsatta förhandlingarna om kommunförsöken inbjuds följande 17 kommuner eller områden: Esbo stad, Forssa stad, Helsingfors stad, kommungruppen som består av Tavastehus stad samt Hattula och Janakkala kommuner, Joensuu stad, Jyväskylä stad, Träskända stad och andra kommuner i sammanslagningsutredningsområdet Centrala Nyland, Kouvola stad, Kuopio stad, Lahtis stad, kommungruppen som består av städerna Villmanstrand och Imatra samt av kommunerna Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Parikkala, Rautjärvi och Ruokolahti, Uleåborg stad, kommungruppen som består av Riihimäki stad och kommunerna Hausjärvi och ja Loppis, Rovaniemi stad, kommungruppen som består av Tammerfors stad och Ylöjärvi stad, kommungruppen som består av Vasa stad och Korsholm kommun, samt Vanda stad.  

Sex olika samarbets- och handlingsmodellshelheter vid de fortsatta förhandlingarna

Kommunerna och staten genomför försöket interaktivt i samarbete. Under den fortsatta beredningen förutsätter lagberedningen och planeringen av andra åtgärder ytterligare precisering av kommunernas ansökningar. Försöken och försöksområdena ska anges i en lag som avses bli överlämnad till riksdagen under vårsessionen 2014. 

De fortsatta förhandlingarna förs tillsammans med de inbjudna kommunerna i enlighet med ansökningarna skilt för varje handlingsmodell. Vid fortsättningsförhandlingarna utreder man även vilka kommuner som till slut kommer att delta i försöket, innan en regeringsproposition om försöket överlämnas till riksdagen och försöksavtalen ingås. 


Esbo stad
Handlingsmodellen för boendetjänsterna, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Forssa stad
Handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Helsingfors stad
Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kommungruppen som består av Tavastehus stad och kommunerna Hattula och Janakkala 
Integrerade välfärdsmodellen

Joensuu stad
Integrerade välfärdsmodellen, Handlingsmodellen för boendetjänsterna, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Jyväskylä stad
Integrerade välfärdsmodellen, handlingsmodellen för tillsyn, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Träskända stad och andra kommuner i Mellersta Nylands sammanslagningsutredningsområde
Handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kouvola stad
Integrerade välfärdsmodellen, Handlingsmodellen för boendetjänsterna, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kuopio stad               
Integrerade välfärdsmodellen, handlingsmodellen för tillsyn, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell

Lahtis stad
Handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kommungruppen som består av städerna Villmanstrand och Imatra samt kommunerna Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Parikkala, Rautjärvi och Ruokolax
Integrerade välfärdsmodellen, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Uleåborg stad
Integrerade välfärdsmodellen, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kommungruppen som består av Riihimäki stad och kommunerna Hausjärvi och Loppis
Utbildningsserviceförsöken, Handlingsmodellen för boendetjänsterna

Rovaniemi stad
Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kommungruppen som består av städerna Tammerfors och Ylöjärvi
Integrerade välfärdsmodellen, handlingsmodellen för tillsyn, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell

Kommungruppen som består av Vasa stad och Korsholm kommun
Handlingsmodellen för tillsyn

Vanda stad
Integrerade välfärdsmodellen, Handlingsmodellen för boendetjänsterna, handlingsmodellen för tillsyn, Kommunernas och FPA:s samarbetsmodell, handlingsmodellen för ungdomsgarantin

Kommunförsöken utvidgar kommunernas handlingsfrihet

Inom försöken experimenteras med sådana lagstiftningsändringar och andra åtgärder med vilkas hjälp kommunerna på ett tväradministrativt sätt kan utveckla sina servicestrukturer och spara på kostnaderna. Försöksprogrammet betjänar nya sammanslagningsutredningar och främjar utvecklingen av serviceprocesser och handlingsmodeller som pågår i kommunerna. Målet är att utöka kommunernas handlingsfrihet och att utveckla nya servicemodeller.

Förfrågningar: Silja Hiironniemi, överdirektör, tfn 02955 30220

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs