Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien toimintaa kehitetään lasten palautteiden pohjalta

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien toimintaa kehitetään lasten palautteiden pohjalta

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2015 klo 09:18
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Lastenkotien toiminnan kehittämistä selvitettiin lapsilta ja lastenkotien johtajilta saadun palautteen pohjalta tuoreessa tutkimuksessa. Lastenkodeissa kiusaamisen ja pelkäämisen kokemukset lapsilla ovat vähentyneet ja lasten tyytyväisyys omaan lastenkotiinsa on parantunut viimeisen vuoden aikana.

Tuoreen lastenkotien toimintaa käsittelevän tutkimuksen tavoitteena oli vahvistaa lasten osallisuutta sekä selvittää, miten lastenkodeissa on hyödynnetty lasten palautteita ja miten niitä tulevaisuudessa voisi hyödyntää aiempaa paremmin lastenkodin arjessa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Pelastakaa Lasten lastenkotien johtajia ja analysoimalla lasten vastauksia Lastenkoti minun mielestäni -kyselyistä, joita on toteutettu jo vuodesta 2009 alkaen. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen toteutti Pelastakaa Lapset ry:lle maisterivaiheen opiskelija Piritta Ahonen Helsingin yliopiston Valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

”Lasten osallisuus ja lasten näkökulman esille tuominen on meille toimintamme perusta”, sanoo lastenkotitoiminnan päällikkö Anu Lehto Pelastakaa Lapset ry:stä.

Lasten palautteiden pohjalta toimintatapoja lastenkodeissa on kehitetty. On yhdessä sovittu siitä, mikä on tärkeää lastenkodin arjessa ja toteutettu lasten ehdotuksia arjessa konkreettisesti.

Lastenkoti minun mielestäni -kyselyiden myötä lastenkokousten pitäminen on koettu tärkeäksi lastenkodeissa ja niistä on tullut osa lasten arkea. Niissä keskustellaan lasten ja aikuisten esille tuomista aiheista ja ehdotuksista sekä päätetään lasten arkeen ja moniin lastenkodin toimintaan liittyvistä käytännön asioista yhdessä lasten kanssa.

Osassa lastenkodeista on aloitettu sohvahetket lastenkokousten lisäksi. Sohvahetkien keskusteluiden sisällöt ovat vaihdelleet kyselyn teemojen työstämisestä vaikkapa lastenkodin toiminnan yhteiseen suunnitteluun. Sohvahetkistä on tullut tähän mennessä kiinteä osa lastenkotien arkea.

Haastatteluissa kävi ilmi, että esimerkiksi kiusaaminen on ollut teema, joka on noussut kyselyn tuloksista melkein kaikissa lastenkodeissa. Kiusaamiseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota: lapset uskaltavat puhua kiusaamisesta arjessa ja työntekijät pääsevät puuttumaan siihen paremmin. Lasten kanssa on otettu käyttöön myös toiminnallisia menetelmiä ja tilanteiden sanoittamista ja ennakointia. Työ, jota lastenkodeissa on tehty kiusaamisilmiön vähentämiseksi, näkyy lasten vastauksissa kiusatuksi tulemisen kokemuksen vähentymisenä. Lasten pelkäämisen kokemukset ovat myös vähentyneet hyvin selvästi kyselyn toteuttamisen aikana.

Lapset ovat rohkaistuneet tuomaan vaikeitakin asioita yhteiseen keskusteluun ja he ovat tuottaneet aiempaa enemmän ideoita arjen kehittämiseen. Kyselyn avulla on vahvistettu lasten osallisuuden toteutumista lastenkodin arjessa.

Lasten palautteiden myötä on alettu kiinnittää huomiota myös työntekijöiden toimintaan ja läsnäoloon lastenkodin arjen tilanteissa. Tämän taustalla oli muun muassa lasten palaute siitä, että työntekijöillä ei ole heille tarpeeksi aikaa. Myös omahoitajatunteja tai -iltoja on lastenkodeissa lisätty.

Lasten ja työtekijöiden väliseen luottamukseen on kiinnitetty lastenkodeissa huomiota kyselyiden pohjalta. Yhä useampi lapsi kokee olevansa tärkeä omahoitajalleen. Työntekijöiden aika lapsille on kyselyn tulosten myötä hiukan lisääntynyt. Kaiken kaikkiaan lasten tyytyväisyys omaan lastenkotiinsa on parantunut viimeisen vuoden aikana.

Lisätietoja:

Anu Lehto, lastenkotitoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, anu.lehto@pelastakaalapset.fi, puh. 040 739 3474

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi, puh. 040 535 8221

Taustatietoa Pelastakaa Lapset ry:n lastenkodeista: http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/lastenkotitoiminta/

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: http://www.pelastakaalapset.fi/tue-tyotamme/lahjoita/lahjoitustilit/ Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs