Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Lapset tarvitsevat uusia sijaisperheitä

Pelastakaa Lapset ry

Lapset tarvitsevat uusia sijaisperheitä

Tiedote.
Julkaistu: 05.10.2015 klo 08:48
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry etsii uusia sijaisperheitä lapsille. Sijaisperheitä tarvitaan kipeästi nyt erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Vanhemmat eivät aina pysty huolehtimaan lapsestaan. Eri-ikäiset lapset tarvitsevat sijaisperheitä tällä hetkellä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Etenkin kouluikäisille lapsille etsitään nyt sijaisperheitä. Myös ruotsinkielisille sijaisperheille on tarvetta.

Perhehoito tarjoaa lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa sijoitusta tarvitsevalle lapselle. Näin lapsi saa mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita. Perhehoitoa järjestetään sijaisperheissä, joiden vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi. Sijaisvanhempi voi olla myös lapsen sukulainen tai muu läheinen.

Lapselle turvallinen ympäristö kasvaa ja kehittyä

Lapsi tarvitsee kodin ja kasvuympäristön, jossa hänen on turvallista kasvaa ja kehittyä. Lisäksi lapsi tarvitsee kasvunsa tueksi luotettavaa vanhemmuutta sekä mahdollisuuden kiinnittyä ja kiintyä. Sijaisperheessä lapsi elää perheen jäsenenä, mikä antaa lapselle mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita. Sijaisperhettä tarvitsevat lapset ovat eri-ikäisiä ja myös tarpeiltaan erilaisia. Monet sijoitettavat lapset tarvitsevat aikaisempien kokemustensa ja elämässä tapahtuneiden muutosten vuoksi tavallista enemmän huomiota, suojelua sekä hoivaa.

Sijaisvanhemmilta ei edellytetä tiettyä työ- tai koulutustaustaa, sillä he saavat valmennuksen sijaisvanhemmuuteen. Sijaisvanhemmiksi voi ryhtyä lapsiperhe tai lapseton pariskunta, jolla on aikaa, kiinnostusta sekä voimavaroja huolehtia lapsesta hänen kehitykselliset tarpeensa huomioon ottaen.  Lisäksi sijaisvanhemmilla tulee olla halua tukea lapsen suhteita syntymäperheeseen ja sukuun sekä kykyä tehdä yhteistyötä lapsen lähimmäisten kanssa, sillä ymmärtävä suhtautuminen lapsen taustaan ja sukuun tuo jatkuvuuden tunnetta lapsen elämään.

Useimmat sijaisvanhemmat ovat kokeneet sijaisvanhemmuutensa hyvin merkitykselliseksi ja antoisaksi: uusien tärkeiden suhteiden syntyminen, korvaavien kokemusten ja kiintymyssuhteiden luominen lapselle sekä lapsen kehityksen ja luottamuksen kasvun näkeminen ovat olleet sijaisvanhempien mielestä tärkeitä kokemuksia. Sijaisperheet ja sijoitetut lapset saavat lapsen sijoituksen aikana vahvaa tukea Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöiltä sekä muilta järjestön asiantuntijoilta perheen tarpeiden mukaisesti. Perhehoidon osapuolille taataan yksilöllisesti suunniteltu, vahva sekä tarkoituksenmukainen tuki. Lisäksi sijaisvanhemmille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta.

Pelastakaa Lapset sijoittaa kuntien toimeksiannosta lapsia sijaiskoteihin joko lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Pelastakaa Lasten toiminnan periaatteena on löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen koti ja perhe niin, että lapsen kehitys ja kasvu on turvattu. Työmme perustana on lapsen tarve turvallisiin kiintymyssuhteisiin.

Perhehoito on ensisijainen

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella sijaiskodissa silloin, kun puutteet lapsen huolenpidossa, kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Lastensuojelun perhehoidon tavoitteena on edistää lapsen perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä, sekä antaa lapselle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidosta on vuoden 2012 alusta tullut ensisijainen sijoitusmuoto lapsen sijaishuollossa.

Pelastakaa Lapset ry voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta. Pelastakaa Lapset ry on toiminut perhehoidon erityisosaajana jo yli 90 vuotta ja sen tuen piirissä on vuosittain noin 200 perhehoidossa elävää lasta tai nuorta ja noin 150 sijaisperhettä. Perhehoidon lähtökohtanamme on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen kodinomaisessa, turvallisessa kasvuympäristössä perheessä.

Pelastakaa Lapsilla on viisi aluetoimistoa, jotka toteuttavat sekä lyhyt- että pitkäaikaista lastensuojelun perhehoitoa.  Perhehoidon palveluihimme kuuluvat perheiden valmennus, lapsen sijoitus sijaisperheeseen ja perhehoidon aikana annettava tuki ja täydennyskoulutus. Pelastakaa Lasten keskustoimiston kehittämisyksikkö tukee aluetoimistojen työtä sekä tekee kehittämis- ja vaikuttamistyötä myös perhehoitotoiminnan piirissä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Järjestömme kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsen oikeuksien turvaaminen.

Lisätietoja:

Kristiina Mattinen, aluejohtaja, Etelä-Suomen aluetoimisto

puh.  040 838 4040, kristiina. mattinen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry

puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

 

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: www.pelastakaalapset.fi/lahjoitustavat, Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs