Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Kuusi vinkkiä, miten voit vanhempana tukea lapsesi koulunkäyntiä

Kuusi vinkkiä, miten voit vanhempana tukea lapsesi koulunkäyntiä

Tiedote.
Julkaistu: 13.08.2015 klo 10:32
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

Kun puhutaan lapsen oppimisesta, kodin merkitystä ei voi väheksyä. Arjen rutiinit, välittäminen ja oppimisen ilo luovat hyvän pohjan koulutielle. SOS-Lapsikylän ja Samsungin käynnistämässä koulunkäynninohjaushankkeessa, KOKOssa, työskentelevä koulunkäynninohjaaja Jouko Kiesiläinen antaa kuusi yksinkertaista, mutta toimivaa neuvoa, joilla koti voi luoda miellyttävän ilmapiirin koulunkäynnille.

1)     Toimiva vuorovaikutussuhde on kaiken perusta

Lapsen mielenterveyden kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi.  Niin sanottua turvallista kiintymystä pidetään tärkeimpiin kuuluvana suojatekijänä lapsen kestokyvylle, josta on hyötyä myöhemmissä elämän tuomissa rasitteissa. Luottamukselliset välit auttavat lasta myös herkemmin kertomaan ongelmistaan koulussa. 

2)     Vanhemman asenne kouluun ja koulunkäyntiin on ratkaisevaa

On tutkittu, että vanhempien koulumyönteisyydellä on vaikutusta lapsen koulumenestykseen. Positiivisesti suhtautuvan ja mielenkiintoa lapsen koulunkäyntiä kohtaan osoittavan vanhemman lapset oppivat ja viihtyvät koulussa paremmin. 

3)     Sujuva arki luo puitteet oppimiselle

Arki rytmittää jokaisen ihmisen elämää. Ennakoitavuus vähentää stressiä ja auttaa tehokkaampaan oppimiseen. Sujuvaan kouluarkeen kuuluvat säännöllinen unirytmi, selkeä ero vapaa-ajan ja koulutyöskentelyn välillä, terveellinen ateriointi sekä toimivat läksyrutiinit. Varhaisessa vaiheessa omaksutut koulun ja arjen rutiinit auttavat lasta myöhemmällä iällä säätelemään omia rutiineitaan.

4)     ”Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa” – motivoimisen tärkeys

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla viitataan omista syistä kumpuavaan haluun tehdä asioita. Ulkoinen motivaatio taas on suoritusta palkkion toivossa, jolloin itse suorite on vain väline palkkioon. On sanomattakin selvää, että sisäinen motivaatio kantaa pidemmälle koulussa ja opiskelussa. Tärkeintä on auttaa lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen  kohteensa. Kiinnostus on kaiken motivaation ja sitä kautta miellekään oppimisen perusta.

5)     Ei ole epäonnistumisia tai huonoja arvosanoja – on vain oppimisen hetkiä.

Kun puhutaan oppimisesta, arvosanat tahtovat nousta aina päällimmäiseksi keskustelunaiheeksi. Tällainen puhetapa vääristää arvosanojen merkitystä muuttaen ne mittareista itsetarkoitukselliseksi suoritteeksi. Vaikka hyvällä muistilla voidaan selvitä monesta kokeesta erinomaisin arvosanoin, ei se kuitenkaan ole tae oppimisesta.  Maailma ei kaadu huonoon arvosanaan, vaan se on vain merkki, että asiaa pitää vielä opetella. Vaikka lapselta on lupa odottaa hyviä arvosanoja, on rakentava keskustelu tärkeämpää. Näin arvosanoista ei synny itsetarkoitusta, ja oikealle oppimiselle syntyy tilaa.

6)     Arvosta lastasi

Kaiken toiminnan pohjana on itsevarmuus, joka syntyy arvostuksesta. Arvostaminen ei tarkoita ylivuotavaa ja perusteetonta kehumista, vaan lapsen kuuntelua, läsnäoloa ja tukemista. Kun lapsi luottaa itseensä, hän uskaltaa yrittää.

Mikä KOKO?

Kiesiläisen vetämä KOKO-hanke käynnistyi kesällä Kaarinan SOS-Lapsikylässä.  KOKO tarjoaa kouluille tehokkaan työvälineen oppilaan tukemiseen. KOKOssa lähestytään oppimista ja kouluarkea kokonaisvaltaisesti. Se voi pitää sisällään yksilöityä tukiopetusta, koulurutiinien tukemista kotona tai oppimisklinikan, jossa oppilas voi hioa opiskelutyyliään. Lisäksi KOKO tarjoaa eri aineisiin liittyviä työpajoja ja koulutusta opetushenkilökunnalle, jotka työskentelevät kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten parissa.

KOKOn palvelut ovat tarjolla myös yksittäisille perheille ja oppilas voi halutessaan itsekin ottaa yhteyttä.

KOKO on SOS-lapsikylän tuottama ja Samsungin tukema oppilaille perheille ja kouluille tarkoitettu maksuton palvelu. KOKOn tilat sijaitsevat Kaarinassa ja Turussa. Kaarinan toimipisteessä on käytössä Samsungin tarjoamalla tietotekniikalla varusteltu oppimistila.  Turun toimipisteenä toimii perhetalo Heidekenin rento ympäristö.

Yhteystiedot:

Jouko Kiesiläinen, koulunkäynninohjaaja

+358447614166

jouko.kiesilainen@sos-lapsikyla.fi

Turun toimipiste: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku

Kaarinan toimipiste: Kaarinan SOS-lapsikylä, Luhtikatu 2, 20780 Kaarina

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs