Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Inbesparingar gör barnfamiljer fattiga och utsatta

Kyrklig tidningstjänst

Inbesparingar gör barnfamiljer fattiga och utsatta

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.03.2016 kl. 16:15
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

En allt större fattigdom bland barnfamiljer syns i kyrkans diakoniarbete. Enligt församlingarnas nyaste verksamhetsstatistik från 2015 möter diakoniarbetarna allt oftare barn och barnfamiljer i hjälparbetet. Också efterfrågan på de stöd för utgifter för hobbyer och studier som barn och unga kan söka via församlingarna har ökat markant, likaså de stöd som Stiftelsen Tukikummit beviljat.

Hälften av det ekonomiska stöd på 7,8 miljoner som diakonin totalt delar ut riktades ifjol till barnfamiljer. Vid sidan av det finns också ett behov av konkret hjälp i vardagen. En vanlig orsak till att man söker hjälp är sjukdom i familjen men det kan också handla om små inkomster, arbetslöshet och dyrt boende.

– I vårt land utestänger fattigdom barn till och med från basservice som utbildning. Den sammanlagda effekten av de planerade nedskärningarna är enorm för många familjer, säger Jaakko Kiilunen på Kyrkans diakonifond.

Sammanlagt tog ca 82 500 barnfamiljer ifjol kontakt med församlingens diakoniarbete.

Kyrkans diakoniarbetare förde under fjolåret sammanlagt 634 000 konfidentiella samtal antingen mellan fyra ögon, på telefon eller via nätet.

Risk för fattigdom och social utestängning bland äldre

Enligt kyrkans statistik är det ensamma, sjuka, äldre med liten inkomst som har det sämst ställt. Frågor om hälsa och sjukdom har redan under flera år varit ett av de ämnen som lyfts fram mest i diakoniarbetets klientkontakter.

– Allt oftare möter vi i diakoniarbetet äldre människor som varit tvungna att välja mellan att köpa mat eller mediciner för sina pengar eller ha råd att gå till läkaren, berättar Irene Nummela, sakkunnig inom äldrearbetet.

Det uppsökande projektet Ikä Arvokas bland äldre finansieras med medel från Gemensamt Ansvar 2013. Målet är att minska ensamhet och social utestängning bland äldre personer och hjälpa dem att få kontroll över sina liv. Inom ramen för projektet utvecklar man en uppsökande modell för äldreomsorgen och en deltagande verksamhet för äldre.

I de församlingsgrupper som riktar sig till äldre deltog 2015 sammanlagt 23 000 personer runt om i Finland.

Diakonin också forum för medborgarverksamhet

Smågruppsverksamheten är en bärande verksamhetsform inom diakonin. Under 2015 samlades sammanlagt 4 600 smågrupper med 57 000 deltagare. En ny prioritering är agerande diakonigrupper som leds av församlingsmedlemmarna själva. Gruppernas antal växte med 10 procent under fjolåret. Inom diakoniarbetet verkar 31 900 frivilliga församlingsmedlemmar bland annat som gruppledare och i olika former av hjälparbete.

Församlingens diakoniarbete erbjuder också mångsidiga mötesplatser med låg tröskel där man kan påverka genom medborgarverksamhet eller i församlingens vardag. Verksamheten bygger nätverk av professionella och församlingsmedlemmar från olika sektorer och är speciellt stark i Tammerfors och Åbo stift. Jämfört med året innan ökade besökarnas antal med 9 procent till 437 000.  

Också deltagandet i församlingarnas sorg- och krisgrupper samt grupper för missbrukar- och kriminalvårdsarbete har ökat markant.

Mera information:
Statistik över diakoniarbetet 2015
Sakkunnig på diakonistatistik Titi Gävert, tfn 050 326 4789, titi.gavert@evl.fi
Stiftelsen Tukikummits stödformer: sekreteraren för Kyrkans diakonifond Sari Nieminen, tfn 050 378 0224 och stödhandläggare Jaakko Kiilunen, tfn 050 576 9399, kdr.kirkkohallitus@evl.fi 
Sakkunnig inom äldrearbetet Irene Nummela, tfn 050 584 6897, irene.nummela@evl.fi

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs